(17.20 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, podle mé evidence zde padl návrh na zamítnutí předmětného návrhu zákona, a to ze strany pana poslance Doktora, a poté byl přednesen pozměňovací návrh, pod kterým je podepsán pan Bursík, pan Rabas a paní Jacques, který byl rozdán v písemné podobě. Navrhuji tedy, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí, poté o pozměňovacím návrhu a poté o závěrečném usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, tohle je postup, který máme před sebou. Není žádná námitka. Dívám se, zda ano, ale nevidím žádnou námitku proti tomuto postupu. Přivolávali jsem naše kolegy do Sněmovny, domnívám se tedy, že ten, kdo se chtěl zúčastnit hlasování, je již přítomen. Jsem žádána o to, abych vás odhlásila. Prosím vás tedy přihlaste se znovu svými kartami a budeme moci přistoupit k hlasování.

 

První hlasování, které je před námi, ponese číslovku 6. Budeme rozhodovat o tom, zda vyhovíme návrhu pana poslance Michala Doktora na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Táži se vás, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 přítomno 102, pro 44, proti 55. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme se nyní tedy zabývat pozměňovacím návrhem, tak jak jej přednesl a písemně předložil pan poslanec Bursík.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Táži se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 přítomno 100, pro 12, proti 29. Tento návrh též nebyl přijat.

 

Nyní je tedy před námi hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1059."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 přítomno 100, pro 56, proti 44. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dámy a pánové, tím končí program, který jsme si na dnešní den stanovili. Končím tedy jednání schůze Poslanecké sněmovny, dnešní jednání, a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne.

 

(Schůze skončila v 17.23 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP