(17.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vystoupení pana předsedy Kováčika bylo relevantní a dojemné za předpokladu, že by tady v diskusi nepadalo několikrát, že jenom díky obstrukcím nebylo možné projednat zákon o hospodářské soutěži, kam měl být načten příslušný paragraf o dani z přidané hodnoty. To by vám připadalo, pane kolego, jako menší přílepek?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Další faktická poznámka pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: K panu kolegu Kalouskovi prostřednictvím předsedající: Z mých úst nikdy taková řeč nešla, ale šla řeč, že podporujeme jako klub KSČM stav legislativní nouze a podporujeme návrh vlády, který se tohoto problému týká. To je řeč, na kterou i já rád slyším, ano - ano, ne - ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak. Jsme za faktickými poznámkami. Řádně přihlášen je pan kolega Doktor, potom pan kolega Bursík.

 

Poslanec Michal Doktor: No, já mám ten nevděčný úkol vyjádřit se k předloženému pozměňujícímu návrhu za klub Občanské demokratické strany a s lítostí sděluji autorům tohoto pozměňujícího návrhu, že považuji za přinejmenším školácké, řekněme, poněkud nedospělé, aby už k tak nejednoznačné věci a k rozhodnutí o tak těžkém tématu byla připojována ještě jakákoliv další část. A vůbec se nechci vymlouvat. A vůbec se nechci vymlouvat na přílepek. Já myslím, že je tady každému jasné, o jaké rozhodování se jedná.

Ve veřejných debatách, naposledy v debatě vedené s panem poslancem Křečkem, jsem upozorňoval na to - a nechci nikomu bránit ve zdaňování poslaneckých výhod, zejména některých - aby poslanci postupovali se zralou rozvahou a citem pro věc. A vy znovu navrhujete, aby prezident České republiky platil daně z používání Hradu, resp. prezidentské kanceláře. Prosím, najděte mi v tomto ustanovení zákona a v tomto návrhu spravedlnost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Pan poslanec Martin Bursík se hlásil též o slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, jenom krátce k vysvětlení, protože už zde zazněl názor poslaneckého klubu komunistů, také názor poslanců ODS. Sociální demokraté se ještě nevyjádřili či se nevyjádří. A máme to pravděpodobně chápat tak, že argumenty, které jste zde uvedli, jsou dostatečné pro to, aby vaše kluby hlasovaly proti tomuto pozměňovacímu návrhu.

Komunisté říkají: My to navrhujeme sami v jiném zákonu. Drobným problémem je to, že pravděpodobnost toho, že takový zákon projde Sněmovnou za situace, kterou známe, je nízká. Co vám brání v tom, abyste se připojili k tomuto návrhu zde načtenému v tomto stavu vládní a legislativní nouze?

A pokud jde o ODS, myslím si, že je potřebné podtrhnout jednu věc, a totiž tu, že popravdě řečeno se nám jako politikům špatně jedná o zdanění naturálních náhrad zaměstnancům, jestliže sami takové náhrady zdaněny nemáme. My jsme se o to pokusili v Poslanecké sněmovně. Nepodařilo se to. Ale je to určitá slabina věrohodnosti našich postojů jako Poslanecké sněmovny jako celku. Já nemám problém s věrohodností vlastní, protože jsem hlasoval pro takový poslanecký návrh a podobně se mnou hlasoval i poslanecký klub Strany zelených. Nebylo to ale nic platné, protože jsme to neprohlasovali.

Ale nezlobte se na mě, obě dvě vystoupení, když už zde i pan kolega z ODS hodnotil ten náš návrh jako podle něj nezralý, či jak ho nazval, obě dvě vystoupení nejsou s prominutím nic jiného nežli výmluvy, proč si nevypustit alespoň deset centimetrů hladiny vlastního rybníka a nezdanit vlastní náhrady.

Je-li to přílepek, nebo ne, toť k polemice. Ale je nepochybné, že se jedná o shodnou materii. Jedná se o zdanění náhrad, a tudíž podle našeho právního názoru je relevantní zde v této debatě v tento moment přijít s tímto pozměňovacím návrhem, protože diskutujeme o zdanění, resp. nezdanění náhrad. V jakém zákonu je to upraveno, toť jiná otázka. To je ale běžné. Myslím si tedy, že to v žádném případě nelze srovnávat s jinými přílepky typu 68 mld. pro ČEZ formou novely, nepřímé novely zákona o emisních povolenkách. Tedy tolik jen k vyjádření.

Ten návrh je legislativně věcně správný a navrhuje poslancům a dalším ústavním činitelům zdanit naturální náhrady, které nejsou zdaněny. A je to principiálně stejně vadné jako nezdanění náhrad, o kterých tady jednáme v tomto vládním návrhu zákona.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní dvě faktické poznámky. Pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já už jen velmi krátce. Zopakuji, že mám pocit, že ani jeden z poslanců a poslankyň klubu zelených pro naprosto legislativně čistý návrh, který v prvním čtení prošel Poslaneckou sněmovnou, tedy pro ono vypouštění vlastního rybníka, nehlasoval. A teď po nás chtějí, abychom pro tento legislativně nečistý hlasovali. Je to před volbami? Je to proto? Nebo je to jenom proto, že když to podepsal komunista, tak se prostě nesluší pro to hlasovat?

Já vás znovu vyzývám, kolegyně a kolegové, prostřednictvím předsedající: Jestli to myslíte skutečně vážně, legislativně vpředu dokonce je návrh zákona - po prvním čtení příští týden bude druhé a třetí čtení - který upravuje zdanění náhrad. A mimo jiné, zdaněním prezidenta se vůbec nezabývá. To my víme, že prezidenta zdanit nesvobodno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. A nyní tedy prosím k faktické poznámce pana poslance Michala Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, že je evidentní z vystoupení pana poslance Bursíka, že si vůbec nerozumíme. A ono je to dáno tím, že jeden z nás mluví o koze a druhý o voze. Zatímco projednáváme novelu zákona o dani z příjmu, resp. daň z přidané hodnoty, on sem do toho montuje daň z příjmu.

A abych použil ekvivalent vycházející z atmosféry projednávání. Když už tady mluvíme o zaměstnaneckých výhodách a zaměstnaneckých benefitech, pak je to úplně stejné a účinky toho, co navrhují, by byly poměřitelné tehdy, kdybychom zaměstnancům firem navrhovali, aby platili ve svých odvodech a daňové zátěži útraty za telefony či výdaje za sekretářku jejich firmy, aby platili výdaje za provoz kanceláří, ve kterých nesedí, protože ty se týkají provozu kanceláře firmy a jejich sekretariátu a nikoliv jich samotných.

Nebo mi snad chce pan poslanec Bursík říci, že on jako poslanec je příjemcem peněz, které dostává na službu asistentů? Či je snad příjemcem peněz, které dostává na práci svých poradců a pořizování si odborných stanovisek? Já prohlašuji tady z toho místa, že já jako poslanec ty peníze nedostávám, nikdy jsem nic podobného neučinil a doufám, že se nic takového na půdě Poslanecké sněmovny neděje. Návrh Strany zelených a logika vystoupení ovšem vychází z toho, že jsou tady evidentně poslanci, kteří je k tomuto používají. To je ovšem něco jiného. To je překračování zákona. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byl pan poslanec Doktor. Nyní se zeptám, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy k zákonu. Nevidím žádnou takovou přihlášku. Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Je zájem o závěrečné slovo? Není. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Protože byl předložen pouze jeden pozměňovací návrh a byl předložen v písemné podobě se zdůvodněním, chci navrhnout Poslanecké sněmovně, abychom bez přestávky přikročili k třetímu čtení tohoto návrhu zákona. Pokud tedy není námitka, může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně.

Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Prosím pana poslance Bohuslava Sobotku, který je zpravodajem, aby... Ještě moment. Ještě musím otevřít rozpravu pro případné legislativně technické návrhy. Zeptám se, zda je nějaký takový návrh. Pokud není, rozpravu ve třetím čtení končím.

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup dalšího hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP