(17.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Krátký: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, já velmi stručně vaším prostřednictvím kolegovi přede mnou. Já mu chci jenom připomenout, že odboráři na kandidátkách sociální demokracie v Parlamentě, v Senátu prostě mohou být, protože splňují jednu ze základních podmínek: mají čistý trestní rejstřík. Umíte si představit, pane kolego, že by tam byl pan Kožený, pan Krejčíř a celá škála a armáda vašich předchůdců? Proboha, to snad asi ne! Takže máme určitou výhodu. Zaplaťpánbůh za ni.

Udělal jste krásný výčet, kolik nás to bude stát. (Z pravé strany státu se ozývají výkřiky.) Chci vám jenom připomenout, že když jsem v roce 2002 udělal chozrasčot vašich dluhů, dostal jsem se na půldruhého bilionu a přestal jsem počítat. (Na pravé straně sálu je velký hluk, poslanci se hlasitě smějí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní faktická poznámka - pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Paní a pánové, je vidět, že ODS vytáhla v boji za zviditelnění před volbami doopravdy těžkou artilerii. Co přijde dál? Že prý je přihlášen pan kolega Nečas.

Jsme obviňováni z politizace toho problému. Já bych chtěl požádat kolegy z ODS, jestli mají pochybnost, že by snad mělo jít o politizaci, nikoliv o věcné řešení, pak nejsnáze se s problémem politizace vypořádáme tím, že o tom problému budeme okamžitě hlasovat, protože jestli o něm budeme jenom žvanit, tak se případná politizace bude jenom stupňovat.

A chtěl bych všechny, kdo přístup odborářů označují slovem vydírání, moc a moc proboha poprosit, ať to slovo nepoužívají. Proč? Vydírání je v našem právním řádu trestným činem, a označovat ústavní právo na stávku za trestný čin se mi ale velice a velice příčí. Je to jedno ze základních občanských práv a neoznačujme je za trestný čin. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Faktická poznámka - pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já považuji za poctivé a správné reagovat na milé vystoupení pana poslance Krátkého. V mém projevu nezazněla jediná zmínka a jediný návrh pro to, aby bylo odborářům bráněno v tom, kandidovat na kandidátkách strany sociálně demokratické, případně jiných. Jen jsem vyslovil naléhavou prosbu a určitý logický - i když vy to možná popřete - předpoklad, že by tu měli za ty peníze odborářů a za peníze daňových poplatníků dělat svou práci, pro kterou sem byli zvoleni. Oni osm měsíců, zvoleni na kandidátkách sociální demokracie, svou práci nedělali a tomu jsem se ve svém projevu věnoval.

Nevšiml jsem si, zda pan poslanec Kováčik zvolal "probůh", nebo "pro Marxe". Já mám v tomto ohledu vcelku jasno. Proto jsem také přívlastek, který použil ve svém vystoupení, ve své replice, nepoužil a jsem toho velice dalek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Faktické poznámky nyní nejsou, ale je zde ještě před námi jedna řádná přihláška pana kolegy Radima Fialy. Oznamuji Sněmovně, že se nám omlouvá z jednání pro zdravotní důvody pan kolega Petr Wolf.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, pane předsedo vlády, vážené kolegyně, kolegové, o legislativním procesu zákona o dani z přidané hodnoty a o kvantifikaci dopadů přijetí tohoto zákona na státní rozpočet již bylo řečeno mnoho. Mě samozřejmě také zajímají principy celé této situace, protože se v budoucnu mohou stát precedentem.

Musím však hned v úvodu říci, že podporuji zaměstnanecké výhody, protože je považuji za legitimní způsob, jakým může zaměstnavatel motivovat své zaměstnance. Je to dobrý způsob, jak budovat hrdost svého zaměstnance k firmě, kde pracuje. Přeji zaměstnavatelům a odborovým organizacím, aby se vždy dohodli v rámci kolektivního vyjednávání na takové míře zaměstnaneckých výhod, která bude posilovat jejich vzájemné vztahy.

Předložený vládní návrh je však o něčem jiném. Říká občanům, že přispějí na výhody jedné privilegované skupiny. Tomuto pokusu říkám zdvořilé, ale jasné ne. Za naprosto špatné považuji zdůvodnění vládního návrhu v důvodové zprávě, kde se uvádí, že hrozí velká národohospodářská škoda. Doplním tuto skutečnost slovy: hrozí, že skupina osob způsobí tuto velkou národohospodářskou škodu.

Podobné zdůvodnění je čistým popisem vydírání a nedovedu si představit, co by nám vláda navrhla podle tohoto rozhodovacího algoritmu v případě hrozby nějakou cizí agresí. Ustupovat podobnému chování je nemravné a podobným hrozbám je třeba čelit. Čelit právě v zájmu občanů, za jejichž daně máme odpovědnost. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Fialovi. Tím jsem vyčerpala přihlášky, které byly podány do obecné rozpravy. Zopakuji pro všechny kolegyně a kolegy, že jsme odhlasovali, že budeme vést obecnou rozpravu. Z toho vyvozuji, přestože to jednací řád netvrdí, že bych měla ukončit obecnou rozpravu a zahájit rozpravu podrobnou. Pokud nemáte námitky, zeptám se ještě jednou, zda se hlásí někdo do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou a do ní nemám zatím žádnou přihlášku. Paní poslankyně Kateřina Jacques se hlásí jako první. Prosím, máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu Martina Bursíka, Přemysla Rabase a mému, který byl avizován už v jednom z předchozích projevů a byl vám také v plném znění rozdán do vašich poslaneckých lavic.

Odůvodnění tohoto návrhu je toto. Snažíme se zrušit dlouho diskutované a kritizované poskytování nedaněných náhrad výdajů spojených s výkonem funkce. Z důvodu, aby mohly být náhrady daněny bez dalšího, je nutno přistoupit k úpravám ve dvou zákonech. Je třeba zrušit příslušné písmeno v zákoně o dani z příjmu, které poskytování náhrad od daní osvobozuje a za druhé je třeba zrušit příslušné ustanovení i v zákoně o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a poslanců i Evropského parlamentu, kde je rovněž zakotvena výjimka z povinnosti danit příjmy.

Já věřím tomu, že rozumíte, o co nám jde. Není možné, abychom se vyjadřovali k nezdanitelným příjmům a neobrátili pozornost sami na sebe a neřešili to, že i my, členové zákonodárného sboru, máme nezdanitelné příjmy. Já myslím, že v době, kdy si celá republika musí sahat hluboko do kapsy, kdy žádáme úspory po veřejnosti, kdy jednáme o tématu, kterým je stávka dopravců a nesnažili bychom se řešit tento problém, působilo by to velmi podivně, a já nabádám všechny, aby tento pozměňující návrh podpořili, abychom aspoň v tomto smyslu udělali něco smysluplného. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Jacques. Nyní se hlásil pan kolega Kováčik, poté pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, já bych chtěl poprosit kolegy a kolegyně ze strany zelených, aby zvážili tento návrh. Pro ty z vás, kteří nevědí, o co běží - jde o zdanění náhrad ústavních činitelů. Já bych chtěl upozornit, že v programu příští týden řádné schůze Poslanecké sněmovny je druhé a třetí čtení návrhu zákona, který se speciálně naprosto čistě zabývá touto problematikou. Pokud se dobře pamatuji, v prvním čtení poslanci a poslankyněmi ze Strany zelených nebyl podpořen. Je pod ním totiž podepsán mimo jiné i Petr Braný z klubu KSČM.

Proč prosím zelené, aby se vzdali tohoto svého návrhu? Ne proto, že máme ambici to řešit zrovna naším návrhem, ale proto, že tady v tomto případě návrhu Strany zelených za prvé příslušné písmeno v zákoně o dani z příjmu už je řešeno a za druhé by tady šlo o klasický přílepek. Jestli chceme dát, kolegyně a kolegové, Senátu jasnou záminku, aby nám tento návrh zákona vrátil, tak právě proto nám to vrátí, i kdyby to neudělal, tak to udělá dříve nebo později Ústavní soud a dostaneme se skutečně do problémů.

Mám jiné řešení. Mám řešení - podpořit ve druhém a třetím čtení na řádné schůzi Poslanecké sněmovny návrh zákona, který náhrady ústavních činitelů řeší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní byl přihlášen pan kolega Doktor. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP