(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

No logicky, je to skutečně logické. Nyní neexistuje žádný racionální důvod, aby třetí osoby měly připlácet na zaměstnanecké benefity domluvené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Padlo tady od pana premiéra i od pana předsedy rozpočtového výboru, že byla vzácná shoda na tripartitě, že to podporují zaměstnavatelé i zaměstnanci. No bodejť, proč by to nepodporovali, vždyť jim při tom kolektivním vyjednávání tato novela zákona přidá z veřejných rozpočtů! Vždyť přece víme z běžného života, že velmi často při kolektivním vyjednávání zaměstnavatelé říkají zaměstnancům, my vám nemůžeme přidat tolik peněz, ale přidáme vám větší benefity, protože nám na ně přidají státní rozpočty. To vyhovuje zaměstnancům i zaměstnavatelům. S tím jsem se střetl. Nejednalo se o zákon o dani z přidané hodnoty, jednalo se o novelu zákona u daně z příjmu v tzv. stravenkové bitvě. Tam stáli vedle sebe zaměstnavatelé i zaměstnanci jako jeden muž. No bodejť by nestáli, protože on když mu nepřidá mzdu, ale přidá mu stravenku, zvýší mu příplatek na náhradu mzdy, tak v tu chvíli současně mu nepřidává jenom on, ale přidávají mu všichni ostatní daňoví poplatníci v České republice! To je výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance. Já se jenom ptám, jak k tomu přijdou všichni ostatní, kteří žádné benefity nemají, ale mají to platit! A to je skutečně prostředí mimořádně nerovných šancí. Je to docela nemravné. O něco nemravnější je, že v okamžiku, kdy byl po tři čtvrtě roce ten zákon projednáván a schválen, tak najednou někdo přichází a chce ho změnit během týdne, během 14 dnů! Já teď se nechci ptát, jestli si někdo ten zákon nepřečetl, anebo nedomyslel ty důsledky. To je úplně jedno. Ale byl schválen v řádném procesu a někdo to chce během 14 dnů okamžitě změnit, nebo vyhlásí stávku! Co ti stávkující říkají, nebo co ti, kteří připravují stávku, říkají? Říkají: My, pokud budeme za ty služby platit tu samou daň z přidané hodnoty jako vy všichni, tu samou jako vy všichni, tak my vám odmítneme tu službu poskytovat, za kterou jsme placeni.

Pane premiére, ve vší úctě. Kdyby hrozila takováto stávka zaměstnanců muzeí a galerií nebo stávka statistiků, rovněž byste vyhlásil stav legislativní nouze a žádal to pro jejich parciální výhody řešit během týdne? Já jsem si naprosto jist že ne. Tady o to žádáte proto, že jste si vědom mimořádného vyděračského potenciálu, který samozřejmě mají zaměstnanci veřejných služeb tím, že veřejné služby jsou pro hospodářství i pro mobilitu lidí do práce či kamkoliv jinam velmi důležité. Ale opravdu to kvůli tomu uděláme? Opravdu se smíříme s naprosto nespravedlivou daňovou distorzí a s naprosto nesmyslným kvapem při stavu legislativní nouze, kdy jsem hluboce přesvědčen, že prostě nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze, ale to už sem nechci do této diskuse dávat, opravdu se všichni necháme, opravdu se všichni necháme vydírat? Já jsem hluboce přesvědčen, že velká část veřejnosti, kterou si teď stávkou hrozící odboráři berou jako rukojmí, velká část veřejnosti s tím nesouhlasí a nechce se nechat vydírat. Nechce se nechat vydírat tou větou: Když nám nezaplatíte naše daňové úlevy na benefitech, tak my vás nebudeme vozit. Ale aby se takhle ta společnost nedala vydírat, to by musela mít pocit, že ji alespoň politická reprezentace v této diskusi nepodrazí. A že se nenechá vydírat ani politická reprezentace. Nejde o aktuální propad příjmů státního rozpočtu. Jde o prostředí rovných šancí, nebo o prostředí rovnějších šancí pro někoho jiného, kdo má vyděračský potenciál. A odpovězme si, co chceme. Nejde o propad příjmů státního rozpočtu, jde o poslední zbytky důstojnosti této Poslanecké sněmovny, která pokud takovéto - upřímně řečeno - nelogické a směšné výhrůžce ustoupí, tak si myslím, že si ty zbytky důstojnosti nezaslouží.

A tak mi nezbývá nic jiného, protože si myslím, že ta politická dohoda mezi třemi kluby té známé koalice komunistů, lidovců a sociálních demokratů je vlastně udělána, poměr hlasování je znát, přesto udělám onen pokus, že se obrátím na kolegyně a kolegy z klubů ČSSD, KDU-ČSL a KSČM a zeptám se: Dámy a pánové, není prosím pěkně několik chlapů alespoň mezi vašimi poslankyněmi, když už mužská část vašich frakcí prezentovala, že se samozřejmě vydírat nechá a že ustoupí? Pokud by se totiž našlo, tak bychom si vytvořili daleko lepší výchozí prostor pro možná jednání o budoucích nevyhnutelných a zcela jistě spravedlivých dohodách. Ale jestli v budoucnu projdou pouze takové reformy, se kterými budou souhlasit odborové svazy, tak v zásadě zrušme Poslaneckou sněmovnu. Ať se to napíše na Churchillově náměstí, protože žádné skutečné systémové reformy nebudou prosaditelné.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Němec, poté pan poslanec Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, předsedo vlády, kolegyně, kolegové, já tady sleduji asi ten hodinový projev pana Kalouska. Já si myslím, že on se snaží jenom omluvit to, co tady asi před dvěma hodinami řekl. On se tady veřejně přiznal, že úmyslně zavinil tu chybu v zákoně o DPH, kvůli které my tady dneska jednáme. Takhle to tady přece je. Ano, my tady sedíme všichni kvůli panu Kalouskovi, který v zákoně udělal tu chybu, a jednáme tady ve stavu legislativní nouze. Já si myslím, že veřejnost to vidí, proč to musíme řešit takhle a kdo to zavinil. Pan Kalousek. A já bych ho chtěl jenom ubezpečit. Jsme ve stavu legislativní nouze, kdy můžeme tady klidně jednat až do rána. Takže jestli to chceme, pojďme, a já si myslím, že veřejnost čeká na jasné rozhodnutí, a prosím pojďme ne diskutovat planě, ale pojďme konečně hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan kolega Němec. Nyní další faktická poznámka pan kolega Dolejš, pan kolega Kalousek. V tomto pořadí byly přihlášky. Prosím tedy pana kolegu Dolejše.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já jsem neodolal na výzvu pana kolegy Kalouska, jestli mezi sebou nenajdeme statečnou ženu. Já jsem se zamyslel nad sebou, jestli tedy nejsem pro tuto chvíli statečnou poslankyní, a zjistil jsem, že kdybych takovou byl, tak bych musel říci, ať nás laskavě nevydírá, protože vyděračem není ten odborář, který si myslí, že pokud chceme odstraňovat nějaké vady v daňovém systému, tak že bychom v této těžké chvíli neměli začínat u něj, ale měli hledat peníze někde úplně úplně jinde. Protože nikdo z nás není konečným arbitrem toho, co je a co není významná distorze. Tím arbitrem je za prvé hospodářská praxe a za druhé hlasování v této Sněmovně. Takže neházejme to bláto na ty, kteří chtějí korigovat hlasování z loňského roku, a neházejme to bláto na odboráře, jako kdyby to byli jacísi tajnosnubní intrikáni formátu Jimmyho Hoffy, když si dovolili říci, že chtějí využít svých odborářských práv.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan kolega Dolejš, to byla jeho faktická poznámka. Pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V zásadě neříkáte procesně, nikoliv věcně, ale procesně neříkáte nic jiného než já, pane poslanče Dolejši prostřednictvím předsedající. Je jedno, kdo to navrhne, ale tím skutečným arbitrem je Poslanecká sněmovna, Senát a Parlament jako celek. A to se, prosím pěkně, stalo. Ano, já jsem se přihlásil k tomu, že jsem byl navrhovatel této předlohy, věděl jsem, co navrhuji, nemohu za to, jestli z někdo z vás nevěděl, co čte, ale já jsem hluboce přesvědčen, že věděl, že jste to věděli všichni, protože znám vaši kompetenci a znám erudici rozpočtového výboru. Nevěřím, že jste neuměli přečíst § 36a. Jenomže před rokem jste to pokládali za systémově správné, zatímco v okamžiku, kdy přišel vyděračský nátlak, tak jste všichni otočili a začali jste něco říkat o chybě. Žádná chyba nenastala, jenom vy jste otočili ve svých názorech! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP