(15.00 hodin)
(pokračuje Bursík)

Anebo státní úředníci, jediní státní úředníci v celé Evropě, kteří nemají zákon o státní službě? Teď nekývejte (k pravé části Sněmovny) to je vaší vinou, ODS, aby bylo zřejmé. (Veselost v sále.) Někdy je dobré kývat, ale je dobře si uvědomit, že to nemusí působit úplně důvěryhodně, že ano.

A já si kladu otázku, jakou vládu máme. To je vláda poloúřednická. Dobře. - Nic jsem si nedal, kávu! (Odpovídá na reakci poslanců.)

To je vláda poloúřednická, a politologové si asi pokládají otázky podle jednotlivých rozhodnutí vlády: Je liberální? Je socialistická? Už začínají novináři postupně i psát o tom, používají slovo loutka.

Prosím vás, já pouze cituji, pane premiére, abyste mě nevzal za slovo a neřekl, že se mnou nebudete mluvit, dokud se neomluvím, že jste loutka. Já pouze cituji novináře, kteří začínají do toho vidět a mají odvahu prolomit tu auru této vlády, která má popularitu tak vysokou, že všichni politici, pokud možno, té vládě se snaží zavděčit a ji pochválit. A novináři také dlouhou dobu neměli odvahu to popsat, co se tady děje. Protože ono to vlastně je sympatické, že ta vláda není spojena s těmi zkorumpovanými, bídáckými politickými stranami.

Jakou tedy vládu máme? Já si to dovolím popsat, jak já tu věc cítím jako poslanec. Podle mého názoru ta vláda se vyznačuje čímsi, co má velmi blízko k České poště. Totiž vládu pošťáků, která bere podněty ze všech koutů a posílá je do Sněmovny, anebo je dokonce ani neposílá do Sněmovny. Ona je zablokuje, roztrhá, zlikviduje a stáhne ze Sněmovny. Anebo vezme podněty odborářů, vyhlásí stav legislativní nouze a hodí to na poslance.

Podle mého názoru toto je skutečně vážný precedent, protože, pane premiére, co uděláte, když přijdou odboráři, které jsem tady vyjmenoval, a budou oprávněně žádat plnění svých požadavků? A toto je otázka, na kterou bych tedy velmi rád znal odpověď, která podle mého názoru za současného chování vlády vůbec neexistuje.

A aby to nebylo tak, že tady pouze hovořím v tom přízemí, tak jestli dovolíte, tak bych také jednu věc vzkázal odborářům. Ale také další dotaz: Proč tady není ministr dopravy? Proč tady není ministr dopravy, jehož se to týká, stávka na železnici? A tady jdou miliardy korun, největší operační program - Doprava - ze všech operačních programů Evropské unie.

A přitom realita je taková, že jediné, co dokážu v tuto chvíli s vážnou tváří doporučit odborářům, aby když už tu stávku vyhlásíte, a vyhlaste ji. A kdybych byl ve vládě, a kdyby se to stalo před deseti lety, tak bych vám řekl: Řekněte tři lidi, kteří jsou odpovědni za tuto stávku, ať je mohu postavit před veřejnost. A ať obhájí tyto kroky před veřejností!

A když už tu stávku vyhlásíte, tak velmi doporučuji jednu věc. Využijte ten čas a dejte dispozice vašim zaměstnancům, ať alespoň ty vagony uklidí, aby veřejnost něco z té stávky měla a abychom mohli poté, co stávka odezní, jezdit poněkud civilizovaněji naší hromadnou dopravou.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany Sněmovny.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Tlustý, poté pan poslanec Paroubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, právě jsem obdržel SMS a dovolte mi ji odcitovat. Pohled pozorovatele: Tato Poslanecká sněmovna už jedná pouze ve dvou režimech, a to je za 1. obstrukce a za 2. legislativní nouze. Dovolím si dodat, že po hodině jednání ovšem není patrný rozdíl.

A tak mi dovolte v závěru zopakovat to, co už jsem tu říkal: Jjá vás moc prosím, nepokračujte v tomto způsobu jednání. To už nemůže dopadnout dobře. A pokud vám to není zřejmé, ekonomická krize v České republice, a to už tady říkám dva roky, a také marně, se neustále prohlubuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Paroubek, poté pan ministr (míněn je ministr Pecina).

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem poslouchal vystoupení pana poslance Bursíka a musím říci, že mě překvapila hysterie, se kterou zde hovořil. Ty amokální stavy předsedy poslaneckého klubu ODS - já to jinak nemohu nazvat. Myslím, že bychom měli zabránit dalším absurditám.

Ten výslech premiéra zahájený panem Bursíkem považuji za naprosto nepřijatelnou věc. ODS a bývalá vládní koalice se může dojímat, a nemůžeme jí v tom bránit, svým pádem před rokem, údajným nedodržením dohody o čemkoliv, stavem legislativní nouze, jako dnes.

Já myslím, tak jak já chápu rozhodnutí Fischerovy vlády, že tato vláda jako nestranická vláda chce zabránit škodám plynoucím ze stávky a sociálnímu napětí v zemi. Myslím, že to je věc, která je zřetelehodná a že bychom ji měli následovat a podpořit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, vážení pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady bylo řečeno, protože já jsem byl také na tom zasedání vlády, kde jsme hlasovali o tom, že požádáme Sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze.

Já bych chtěl říci, že já a většina vlády - my jsme o tom bodu hlasovali jednomyslně - takže já a většina vlády vidíme velký rozdíl mezi tím, kdy by přišli odboráři, jak tady říkal některý z mých předřečníků, a žádali navýšení platů o 10 tisíc korun, a velký rozdíl mezi tím, co vláda ve skutečnosti udělala, to znamená, že všichni předřečníci se tady shodli na tom, že se tento bod projedná. My jsme jediné, co jsme učinili, tak jsme vyhověli požadavku odborářů, aby se ten bod projednal dříve. Mezi tímto postupem vlády a mezi tím, jestli budeme rozhodovat o navýšení platů ve státní sféře nebo kdekoliv jinde o desetitisíce, vidím zcela zásadní rozdíl. Vláda o něčem takovém nerozhodla a rozhodnout nemůže. Jediné, co jsme udělali - požádali jsme Sněmovnu, aby ten bod, který měl být projednán tak jak tak, jak se všichni shodli, aby byl projednán dříve, a to dnes ve stavu legislativní nouze.

Takže tolik k pohnutkám mým a myslím si, že i většiny členů vlády, když jsme o tom bodu rozhodovali. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Grospič, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych prostřednictvím předsedajícího odpověděl vlastně na ty otázky, které tady kladl pan kolega Bursík.

On se ptal, jakou máme vlastně vládu v České republice. Sám by to měl velice dobře vědět. Máme takovou vládu, kterou si ustavil politický triumvirát tří stran - sociální demokracie, ODS a především jeho strany zelených. A tato vláda má takový mandát, jaký jí tyto tři politické strany dávají, jak ji vymezují a zejména jak s ní také cvičí - třeba i Strana zelených. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP