(14.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Pane premiére, paní a pánové, vzhledem k těmto důvodům poslanecký klub KSČM nejen že podpoří jednání ve stavu legislativní nouze, ale rovněž podpoří návrh, který vaše vláda nabízí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já nebudu mluvit dlouho. Před námi je důležité rozhodnutí - potvrdit tady existenci stavu legislativní nouze a projednat příslušnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

Já chci jasně říci, že my jsme připraveni tento vládní návrh na dnešním jednání Poslanecké sněmovny podpořit tak, abychom pomohli maximálně odvrátit hrozbu čtvrteční stávky. A pokud zde zazněly připomínky k tomu, že je zbytečné, aby byl vyhlašován stav legislativní nouze, pak já se domnívám, že celou situaci pan premiér Fischer popsal přesně.

Tady, v Poslanecké sněmovně, jsme měli v minulém měsíci možnost celou věc vyřešit bez toho, že by se musel vyhlašovat stav legislativní nouze. Tady, v Poslanecké sněmovně, jsme měli možnost příslušný návrh zákona opravit, využít některý z projednávaných tisků ať už k přímé nebo nepřímé novele zákona o dani z přidané hodnoty. Proč k tomu nedošlo? Je to v důsledku postupu, který zvolila Občanská demokratická strana.

Občanská demokratická strana se před minulou schůzí Poslanecké sněmovny rozhodla, že bude čelit návrhům, které předkládají jiné politické strany, způsobem, že zastaví chod celé Poslanecké sněmovny. ODS zastavila chod celé Poslanecké sněmovny prostřednictvím parlamentní obstrukce. Znamenalo to, že původní schůze Poslanecké sněmovny, ač trvala tři týdny, vůbec neprojednala téměř nic ze svého programu. Nebyla schopna projednat ani příslušnou novelu zákona o dani z příjmů, kde byl načten pozměňující návrh pana poslance Dolejše, který směřoval k řešení tohoto problému při zdaňování benefitů, nemohla projednat ani jiné návrhy, do kterých sociální demokracie chtěla přednést vlastní pozměňující návrhy na vyřešení problematiky zdaňování zaměstnaneckých benefitů.

Pan premiér zde jasně řekl, že proběhlo během řádné schůze Poslanecké sněmovny jednání, ve kterém jsme se pokusili dohodnout na tom, že toto řešení uskutečníme během řádné schůze Sněmovny, tak aby se nemusely svolávat mimořádné schůze nebo volit mimořádné prostředky, jaké nyní zvolila vláda. Jediný důvod, proč k tomu řešení na půdě Poslanecké sněmovny nedošlo, byly obstrukce Občanské demokratické strany, které zastavily chod jedné komory Parlamentu České republiky.

Já se domnívám, že ODS dnes nemá vůbec žádné právo divit se tomu, že vláda použila tento mimořádný nástroj, a nemá nejmenší právo, aby tento mimořádný nástroj zpochybňovala. Jestliže se Občanská demokratická strana rozhodla obstrukcemi zablokovat Poslaneckou sněmovnu, nemůže se divit, jestliže vláda řeší naléhavý problém, který ve veřejném životě existuje, způsobem, pro který se rozhodla. Není jiná možnost, jak přehlasovat obstrukce Občanské demokratické strany, než podpořit návrh vlády na projednání tohoto návrhu v mimořádném režimu. Všechny ostatní pokusy řešit tento problém normální parlamentní procedurou v minulém měsíci selhaly. Sociální demokracie se o to snažila. Když jsme neuspěli, uvítali jsme návrh řešení, se kterým přišla vláda po dohodě jak se zaměstnanci, tak se zaměstnavateli na půdě tripartity.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedo, dámy a pánové, já rozhodně nepřicházím k tomuto zařízení, abych tady přehříval kotel politické polemiky, ale nechci ani diskutovat o tom, zdali to má technickou povahu, nebo nemá. Nechme si ty názory. Asi s nimi budeme umět žít. A možná že už to teď není podstatné. Ale musím se vám přiznat k tomu, proč mám rád matematiku, proč mám rád abecedu a proč mám rád kalendář. V matematice je vždycky dvojka po jedničce, v abecedě je B po A a v kalendáři je úterý po pondělí. A já bych chtěl jenom upozornit na to, jak to vlastně bylo.

Já se ode dneška dovídám, že jsme to mohli klidně projednat, nebo vy jste to tady mohli projednat 9. 3. jako vládní předlohu. Ale přece vláda s přípravou žádné takové vládní předlohy nepočítala. Vláda na základě té dohody z 10. února a poté, kdy jsme se ujistili na grémiu, že to patří na priority, podpořila postup, který bude založen na tom, že zde bude načten k nějaké předloze ve druhém čtení návrh na tu změnu. Na tom původně byla dohoda. K tomu ovšem nedošlo. A odbory začaly být nervózní. Ale já bych jenom chtěl říci, že vláda nepočítala s žádnou předlohou na 9. března. To v té sestavě vládních dokumentů nebylo. Čili to jsem jenom chtěl uvést na pravou míru. A proto, nebo právě proto jsme volili ten postup legislativní nouze, jak ze strany vlády efektivně sem tu předlohu dopravit.

To je vše. To je spíše na vysvětlení, vůbec ne na polemiku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S faktickou poznámkou pan předseda Tluchoř. Připraví se paní poslankyně Šojdrová, poté pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Já se vůbec nechci přít s panem premiérem, nicméně ta dohoda - a já doufám, že ta dohoda platí a byla u ní celá řada lidí v tomto sále - zněla, že 10. března jako jedna ze čtyř vytipovaných priorit bude projednána tato záležitost ve formě, kterou vláda bude považovat za vhodnou. A také pan ministr Zářecký s tím řešením, s tím konkrétním tiskem, jestli se nepletu, na organizační výbor přišel a nějaký konkrétní bod na středeční jednání 10. 3. byl zařazen. Čili to, že to neproběhlo, je zřejmě kvůli tomu, že dnes je teprve druhého. A desátého je až po dvojce, pane předsedo. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Šojdrová. Připraví se Marek Benda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych velmi krátce vysvětlila stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL ještě před hlasováním o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze.

Poslanecký klub KDU-ČSL jednal se zástupci odborů a vyzval je k tomu, aby ustoupili od stávky, která se má konat tento čtvrtek. Slíbili jsme podporu návrhu zákona právě za podmínky, že odbory nebudou realizovat stávku. Nepovažujeme stávku za adekvátní tomu, o čem se bude dnes hlasovat. A nepovažujeme ji také za adekvátní proto, že mají příslib, že návrh zákona bude projednán.

Jsme připraveni vyjít vstříc vládě a umožnit projednání návrhu zákona tak, jak byl dnes předložen. S naší aktivní podporou tomuto návrhu zákona však může počítat vláda a zejména odbory pouze tehdy, pokud neproběhne čtvrteční stávka.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já jsem chtěl vystoupit se dvěma poznámkami. Jedna se týká panem předsedou Sobotkou vzpomenuté minulé schůze. Tam bych mu jenom rád připomněl, že byla možnost - samozřejmě - se dohodnout na tom, co bude na schůzi projednáno. A také body, které nebyly kontroverzní, na té schůzi samozřejmě projednány byly, ať již to byla novela zákona o NKÚ, protikorupční balíček a řada dalších věcí. Problém byl v tom, že sem nastoupila sociální demokracie a v jednotném spojení s komunisty se rozhodla jít do státního bankrotu této země a nacpat si... Ne, ne, nenechám toho. (Reakce na slova poslance Vítězslava Jandáka, aby toho nechal.) A prosím pana poslance Jandáka, aby na mě nekřičel z lavice.

(Poslanec Jandák reagoval z místa slovy, že se to nedá vydržet.) Tak prosím, opusťte místnost, jestli to nemůžete vydržet. Já tady snad mluvit mohu.

(Poslanec Paroubek z místa reaguje slovy, že tak daleko snad ještě nejsme, aby poslanec vykazoval druhého ze sálu. Poslanec Jandák při odchodu ze sálu poznamenal: Tahle demagogie od doktorů je hrozná. Potlesk poslanců ČSSD.)

Děkuji panu poslanci Jandákovi, že mě přestal rušit.

To byla jedna poznámka - abychom se tady nemátli v tom, kdo všechno byl ochoten. A také na minulé schůzi ten návrh byl projednán, byl přednesen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP