Začátek schůze Poslanecké sněmovny
2. března 2010 v 14.06 hodin
Přítomno: 113 poslanců

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 76. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Mám smutnou povinnost vás informovat o tom, že dne 1. března zemřel náš kolega poslanec Jindřich Valouch. Prosím, abychom jeho památku uctili minutou ticha. (Všichni povstávají.) Děkuji.

Vážené kolegyně a kolegové, úmrtím pana Jindřicha Valoucha zanikl jeho poslanecký mandát, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance.


Slib poslance

 

Předseda PSP Miloslav Vlček Žádám místopředsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Petra Sunkovského, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, představil nám nového poslance a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 1. března 2010 zemřel poslanec Jindřich Valouch a tímto dnem zanikl poslanecký mandát. To znamená, že týž den vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Pavlu Smetanovi.

Mandátový a imunitní výbor na své 43. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 158, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písm. d) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Jindřichu Valouchovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Pavel Smetana, jemuž dne 1. března 2010 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí poslanec Pavel Smetana poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se postavili. (Děje se.)

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanec Smetana s podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny: Slibuji.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dovolte mi, abych mezi námi uvítal nového poslance pana Pavlu Smetanu a popřál mu v poslanecké práci mnoho úspěchů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, tuto schůzi svolala první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož vyhlásila na žádost předsedy vlády stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v pátek 26. února 2010.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo vyžádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili: pan poslanec Radim Fiala - náhradní karta číslo 6, pan poslanec Pospíšil - náhradní karta číslo 24 a pan poslanec Gandalovič má náhradní kartu číslo 32.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ludvíka Hovorku a poslankyni Kateřinu Jacques. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

Zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 113 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 76. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Ludvíka Hovorku a paní poslankyni Kateřinu Jacques.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Je to dlouhý, asi padesátijmenný seznam. Takže pan poslanec Adam, Ambrozek, Bartoš, Bebarová-Rujbrová, Boháč, Bratský, Bublan, Bürgermeister, Carbol, Černý, Dlouhý, Domesová, Dundáčková, Hamáček, Hanuš.

Paní poslankyni Haškovou vidím, mám ji tady také, takže ji vyškrtnu.

Pan poslanec Ježek, Jičínský, Kafka, Kantor, Klas, Klučka, Kochan, Krajíček, Krill, Kubuš, Kvapil, Látka, Lesenská, Levá, Mallotová, Marková, Maršíček, Michalík, Mlčák, Nowak, Opálka, Papež, Plachý, Rádl, Raninec, Rybínová, Řebíček, Skopal, Smýkal, Šedivá, Šenfeld, Šidlo, Špika, Šťastný, Vanoušek, Vojíř, Votava a pan poslanec Mach. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP