(9.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, máme dnes na svých lavicích ve třetím čtení stručnou novelu obchodního zákoníku, která řeší katalogové podvody...

Přiznám se, že mě udivuje hluk, který je tady v sále. Mám za to, že to je téma velmi potřebné pro tisíce občanů, drobných podnikatelů, církví, ano, i pro Ministerstvo vnitra, policejní prezídium, stovky měst a obcí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, velice se vám omlouvám za to, že mě tato hladina hluku již neudivila. Měla by. Dámy a pánové, prosím, abychom věnovali pozornost projednávání tohoto návrhu zákona.

Pane poslanče, pokračujte, prosím. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Pavel Němec: Já budu stručný. Chci jenom říci, že si vážím té debaty, která proběhla na ústavněprávním výboru. Byla to debata odborná. Diskuse s poslankyní Dundáčkovou, panem kolegou Pospíšilem, panem kolegou Bendou - myslím si, že jsme si ty věci dokázali vyříkat a ten text, který byl potom schválen jako komplexní pozměňující návrh ústavněprávního výboru, je ten text, který má smysl, je to ten text, který řeší tento problém, a je to ten text, který může zabránit tomu, aby 22. 4. 2010 nedošlo k tomu, že bude Česká republika žalována u soudního jednání o náhradu školy 500 tisíc eur za to, že není schopna přijmout legislativní změny a bránit katalogovým podvodníkům. Ano, na 22. 4. 2010 je nařízeno soudní jednání - žalobce Brastan, s. r. o., proti žalované Česká republika, Ministerstvo spravedlnosti, o 500 tisíc eur. Je to žaloba na to, že Česká republika není schopna řešit situaci, když podvodná katalogová firma, švýcarská Intercable Verlag, jejíž představitelé jsou ve Švýcarsku odsouzeni a sedí ve vězení, tato společnost u nás v České republice vyhrává soudní spory proti našim občanům, církvím, podnikatelům, ano, i proti státu.

Mou ambicí a věřím, že i ambicí vaší dnes je podpořit v závěrečném hlasování novelu obchodního zákoníku, protože pokud toto podpoříme, tak tento nařízený soudní spor, který je první vlaštovkou - a já se bojím, co by mohlo nastat dál a o kolik peněz by mohl tento stát přijít -, potom bude zbytečný.

Vážené kolegyně a kolegové, novela obchodního zákoníku je revoluční. Ano, je to revoluční zásah, první revoluční zásah od roku 1991, kdy byl přijat obchodní zákoník. Je to revoluční zásah do práva nekalé soutěže. Když jsem debatoval o tomto revolučním zásahu s panem profesorem Hajnem z brněnské právnické fakulty - jistě uznáte, že to je kapacita v tomto oboru - který byl osobně přítomen i na jednání ústavněprávního výboru, on toto podpořil.

Takže si vás dovoluji požádat, pojďme dnes rozhodnout, pojďme podpořit tento návrh a držme si všichni palce za všechny ty, kterým tento návrh může velmi pomoci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Přeje si vystoupit i zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Šedivá? V rozpravě, nebo k proceduře? K proceduře. Ještě někdo v rozpravě? Pan poslanec Benda a pan poslanec Petruška. Pane poslanče Bendo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem původně nepředpokládal, že budu vystupovat, ale vzhledem k tomu, že pan navrhovatel mě stejně jako některé mé kolegy tady citoval, jak došlo k bezvadné shodě, tak bych jenom rád uvedl tu věc na pravou míru.

Já pokládám tento zákon od začátku za zbytečný, za typ zákona, které se tady začaly množit na konci volebního období, kdy máme-li nebezpečné ohrožení a někdo začne ohrožovat letadle laserem, tak musíme napsat zvláštní trestní paragraf o nebezpečném ohrožování laserem. Toto je v podstatě obdobný případ. Nekalá soutěž je věc, kterou samozřejmě obchodní zákoník zná, samozřejmě je možné ji řešit v soudních procesech. Došlo k několika možná nesprávným soudním rozhodnutím, která někdy někomu přiznala z jednání, které bychom pokládali za neetické, nějaké výhody. Jediná reakce na to je, že okamžitě se přiběhne s novou zákonnou úpravou, musíme okamžitě tady - a ještě jak tady pan navrhovatel říká, revolučně - něco vyřešit. To nejsou kroky, které se v obchodním právu mají dělat. Žádné revoluce v obchodním právu nejsou správným krokem.

Já potvrzuji, že to, co vzniklo na půdě ústavněprávního výboru, je lepší řešení než původní návrh pana navrhovatele, a myslím si, že nepřinese žádné úplně zásadní škody. Přesto ho pokládám za zbytečné. Já ho podporovat nebudu.

Tolik k tomu, co tady zaznělo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Daniel Petruška. Vážený pane poslanče Petruško, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Vážené dámy, vážení pánové, já už jsem k této věci vystupoval jednou. Já si myslím, že parlament by měl velmi vážit, jaké zákony přijímá. Dnes tady prošel zákon o zahrádkářích, který je naprosto nadbytečný. Toto je další norma, která je úplně zbytečná. Když jsem si přečetl text novelizačních bodů, tak jsem z toho opravdu nevyčetl, jakým lepším způsobem budou ochráněni spotřebitelé a zákazníci. Navrhovatelé navíc zavádějí nové pojmy jako zákazník, takže naopak rozhodování soudů mohou ještě zkomplikovat. Je asi potřeba říci, že parlament tady není od toho, aby napravoval případné škody nebo případné chyby, ke kterým dochází v justici. Je samozřejmé, že mnozí z nás se setkali s tím, že soudy rozhodují zvláštním způsobem a nepoužívají při svém rozhodování zdravý rozum, nicméně tato novela nikomu nepomůže, jen zaplevelujeme právní řád dalšími větami, které jsou zbytečné.

Musím říci, že jestli budeme chtít pomáhat občanům, tak to prosím nedělejme tím způsobem, že na každou blbost přijmeme zákon. Spíše se snažme apelovat na ty, kteří ten zákon aplikují, aby ho aplikovali se zdravým rozumem. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Další vystoupení v rozpravě - pan poslanec David Šeich. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem ty věcné argumenty vznesl ve druhém čtení, nemá smysl je opakovat. K návrhu kolegy pana poslance, spolužáka z naší Alma mater, brněnské právnické fakulty, já ty argumenty opravdu opakovat nechci, ale chci říci, že prvním odsouzeným v těchto sporech podle nového zákona by musela být sociální demokracie, protože tím velkým písmem je napsáno "snížíme zadlužování", menším je napsáno "do roku 2013" a úplně malinkým je napsáno "nikdy". Děkuji. (Smích a potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Já vám děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom chci zareagovat na názor pana poslance Petrušky. Já si nemyslím, že zahrádkářský zákon je zbytečný. Nemyslím si to já ani 170 tisíc zahrádkářů. V demokratickém státě a v parlamentě je to tak, že se hlasuje, a která strana hlasování vyhraje, je vítězem. Děkuji. (V sále je stále velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Někdo další si přeje vystoupit v rozpravě? Paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Vážená paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobrý den. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem další absolvent brněnské právnické fakulty a jako člen vlády musím říci, že vláda dala tomuto návrhu negativní stanovisko z důvodů, které už tady přede mnou zazněly a které jsem předtím opakovala, když Sněmovna rozhodovala o tom, zda pustí, či nepustí tento návrh do druhého čtení.

Domnívám se, že jde o zbytečný zákon a že judikatura a soudní praxe už dospěly k nástrojům, jakými tento problém řešit. Prosím tuto Sněmovnu, aby přijímala zákony, které budou mít všeobecnou platnost a které praxe potřebuje. Tento zákon je z pohledu praxe naprosto zbytečný. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP