Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. března 2010 v 9.06 hodin
Přítomno: 158 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 75. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jako to již učinila paní poslankyně Mazuchová, má náhradní kartu č. 6, pan poslanec Paroubek náhradní kartu č. 24 a pan poslanec Vojíř náhradní kartu č. 39.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: Anna Čurdová, Eva Dundáčková, Jan Hamáček, Monika Hašková, Vladimír Hink, Zdeněk Jičínský, Miroslav Kalousek, Jaroslav Klein, Tomáš Kvapil, Miloš Melčák, Dagmar Molendová, Miroslava Němcová, Petr Pleva, Josef Smýkal, Evžen Snítilý, Ladislav Šincl, Vlastimil Tlustý a Jitka Vojtilová. Z členů vlády potom pan ministr Janota, pan místopředseda vlády Kohout a pan ministr Šimerka. (V sále je velmi rušno.)

Dnešní grémium Poslanecké sněmovny se shodlo na následujících změnách, které vás očividně nechávají zcela chladnými, a já mám pro to maximální pochopení. Přesto by se zde mohl najít někdo, koho by to zajímalo, eventuálně kdo by potom rád věděl, o čem budeme rozhodovat v hlasování o změně pořadu jednání. Pokusme se těmto příznivcům 75. schůze umožnit, aby slyšeli můj návrh. To platí i o vážených paních ministryních a pánech ministrech. Přejí-li si sdělit navzájem něco důležitého, nechť to činí vně Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pochopení.

Tedy dnešní grémium se shodlo na následujících změnách. Jako první bychom projednali třetí čtení, tedy body 185, 187, 199, 282 a 171. Dále budeme hlasovat o zařazení nového bodu, resp. grémium navrhuje podpořit toto zařazení, o tom vás bude informovat poslanec Walter Bartoš, a poté doprojednáme čtyři body z tzv. vládních priorit, tedy body 7, 52, 53 a 54. Ve 13 hodin proběhnou volební body, tedy body 205 až 214.

A na závěr informace o 77. schůzi, která byla včera přerušena. Grémium navrhuje doprojednat zbývající body na dubnové schůzi, která začne 13. dubna, a to ve čtvrtek 15. dubna.

Pan poslanec Husák se omlouvá z dnešního jednání od 11 hodin.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přistoupíme k jednotlivým vašim návrhům na změnu pořadu, dovolím si vás požádat, zdali byste vyslovili hlasováním souhlas s návrhem ranního grémia a eventuálně potom své návrhy na změnu pořadu jednání modifikovali podle takto odsouhlaseného postupu.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 300 a táži se vás, kdo souhlasí s návrhem na pořad jednání, tak jak jsem ho přednesla? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 146 poslankyň a poslanců pro návrh 138, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní prosím prvního přihlášeného s návrhem na změnu programu jednání, kterým je pan poslanec Ohlídal, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změnu programu dnešní schůze. Navrhuji, aby bod č. 34, sněmovní tisk č. 943, byl zařazen na dnešní den, a to za tzv. vládní priority, tzn. za bod č. 54. Jedná se o novelu vysokoškolského zákona, která umožňuje odnímání akademických titulů, pokud tyto byly získány podvodně a bylo to prokázáno. Na této novele je široká shoda, souhlasí s ní ministerstvo školství, vysoké školy, a jak jsem zjistil, i poslanci napříč politickým spektrem v této Sněmovně. Takže by bylo dobré ještě v tomto období tuto potřebnou novelu zvládnout. K tomu je nutné zařadit druhé čtení na dnešek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Nyní pan poslanec Walter Bartoš s již avizovaným návrhem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP