(18.50 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že se podařilo nalézt řešení, které by pomohlo lékařům v tomto případě. Já si vzpomínám velmi dobře na problémy, které měli lékaři například v případě neschopenek, problémy při nepropisování neschopenek, většího počtu kopií na neschopenkách. Vzpomínám si na ta poměrně složitá jednání, která vedli zástupci praktických lékařů s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzpomínám si také na jednání, která se vedla i s Ministerstvem zdravotnictví a hledalo se nějaké řešení, které by pomohlo snížit náklady, které s tím jsou spojeny. Na rozdíl od pana zpravodaje si nemyslím nebo nelituji toho, že nejsem připodepsán na tomto návrhu zákona. Myslím si, že je důležité především to, že se podařilo nalézt řešení, které je ve prospěch lékařů v tomto případě. Domnívám se, že práce, která je s tím spojena, by měla být zaplacena, a z toho důvodu návrh podporuji a považuji za správný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. V obecné rozpravě pokračujeme vystoupením pana poslance Petra Nečase. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, tento návrh zákona vznikl po velice intenzivní debatě s představiteli praktických a ambulantních lékařů. Je podle mého názoru velice solidním řešením tohoto problému. Nebude znamenat nějakou zvýšenou rozpočtovou zátěž, protože tato částka, která je zde uvedena, bude plně uhrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Také technicky jednáním s držitelem poštovní licence, tedy Českou poštou, bylo nalezeno schůdné řešení, které zabrání případného zneužívání poštovného pro jiné účely. Z technického hlediska je to tedy velice dobré řešení.

Trvalé řešení by mělo následovat zhruba v horizontu roku až dvou, a to je zavedení elektronické neschopenky, která definitivně tento problém vyřeší, sníží náklady jak České správy sociálního zabezpečení, tak jednotlivých praktických a ambulantních lékařů, a definitivně zmizí problémy třeba s těmi neschopenkami. Tady bych chtěl připomenout, že Poslanecká sněmovna i Senát již schválily návrh, který učinil tyto neschopenky méně administrativně komplikované, snížil počet jednotlivých exemplářů a učinil je lépe administrované. Toto je další pozitivní krok, který plyne z praktické aplikace, a doufejme, že co nejdříve bude zavedena i elektronická neschopenka právě proto, že jsme ve 21. století, a nikoliv ve století devatenáctém nebo dvacátém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Ještě pan poslanec Ludvík Hovorka, stále v obecné rozpravě.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci jen říct, že určitě je dobře, že se řešení našlo. Je jenom škoda, že to trvalo tak dlouho a že ze začátku toho jednání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí byly výhrady, že na to nejsou peníze v rozpočtu apod., takže toto jednání vlastně trvalo více než rok. Důležitý je ale výsledek, že se řešení našlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Je ještě někdo v obecné rozpravě? Není tomu tak. Protože do konce obecné rozpravy mohla být podána námitka více než 50 poslanců nebo dvou poslaneckých klubů na blokaci jednání podle § 90 odst. 2 a ta nepřišla, budeme pokračovat podle návrhu, to znamená ve zkráceném řízení. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1041 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 298 a ptám se, kdo je pro pokračování ve zrychleném řízení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 122 pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení byl schválen, a proto budeme pokračovat tím, že zahájím podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Podotýkám, že v podrobné rozpravě ve zrychleném řízení můžeme podávat pozměňovací návrhy nebo jiné návrhy jen takové, kde se upravuje doba účinnosti návrhu zákona, případně legislativně technické, gramatické a písemné nebo tiskové chyby. Ptám se, jestli někdo eviduje tiskovou, písemnou chybu, změnu data? Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem od navrhovatele nebo od zpravodaje o závěrečná slova. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1041."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 299 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 122 pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupcům navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod 49.

Mám ambici... Nemůžu mít ambici, mám tady signály od předsedů klubů, že nemám mít ambici (s úsměvem). Chtěl jsem projednat ještě bod č. 7, na který nebylo žádné veto, ale dobře, tak to druhé čtení necháme na jindy. Chtěl jsem mít ambici ještě projednat jeden bodíček, který není zákonem, ale také jsem dostal signál od předsedů klubů, že bych byl příliš troufalý. Proto své troufalosti zanechám a poděkuji vám za dnešní aktivní účast při jednání, ale prosím, ještě mě chvilku vyslechněte.

Musím splnit svoji povinnost podle zákona o jednacím řádu, a to oznámit zítřejší pokračování. Schůze 75. je přerušena dnes večer a bude pokračovat v případě, že schůze 77., která byla svolána na zítřek na 9. hodinu, bude vyčerpána do 13. hodiny. Pokud nebude vyčerpána, budeme pokračovat i odpoledne, dostaneme se do určitých problémů, protože před 14.30 bychom museli tu 77. schůzi ukončit a zahájit 75. schůzi. Přesto, pokud bude ambice ukončit 77. schůzi před 14.30, budeme pokračovat v této schůzi, a to odpověďmi na ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády, s tím, že je třeba do 11 hodin podat přihlášky do ústních interpelací, které budou v 11.30 vylosovány. Jakmile skončí ústní interpelace, a na tom, jestli bude jedna, nebo jich bude deset, nezáleží, podle dnešního vašeho rozhodnutí, to znamená hlasování o pořadu schůze na zítřejší den, jsou zařazeny zprávy a další body, mezinárodní smlouvy atd., o kterých jsme rozhodli v dnešním ranním hlasování. Takže v tomto ohledu, pokud vyčerpáme schůzi 77. včas, budeme pokračovat schůzí 75. tak, jak nám říká zákon o jednacím řádu, a podle schváleného pořadu schůze.

V tomto ohledu tedy nás čeká zítra trochu složitější rozhodování, ale přesto vám přeji hezký večer a zítra se s vámi těším na shledanou v případném pokračování jedné nebo dvou schůzí Poslanecké sněmovny. O pevně zařazených bodech, vážené kolegyně a kolegové, samozřejmě můžeme rozhodnout nově, protože nám to zákon o jednacím řádu umožňuje, jak jsme zjistili i dnešním rozhodnutím o přeřazení dvou bodů, které jsme úspěšně dokončili ještě dnešního večera. Hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 18.59 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP