(18.10 hodin)
(pokračuje Svoboda)

A pochopitelně, že každého z nás v tuto chvíli již napadají témata, která by chtěl zařadit právě do nového loterijního zákona, protože jsou tady poznatky ze světa, jsou tady nová média, jsou tady zkrátka nové atributy, které se váží k této problematice, mj. že technologie postoupily, ale i forma těch her postoupila někam jinam.

Já jsem velmi rád, že byl přijat určitý návrh, protože mj. jsme po prvním čtení těchto novel všichni unisono říkali jednu věc - dejme to do rozpočtového výboru, tam jsou odborníci, kteří mohou k tomu vést odbornou diskusi, a mějme snahu přijmout nějaký návrh, který bude kompromisní a přijatelný pro většinu v této místnosti.

Velmi často si opakuji základní poučku z ekonomie, které se říká zákon klesajícího účinku. A to je myslím i zákonitost, která platí pro toto. Můžeme samozřejmě chtít daleko vyšší daňové zatížení, daleko vyšší odvody, ale ono se nám také může stát za prvé, že dnes existuje možnost, že daňový subjekt se odstěhuje obrazně z České republiky a pak Česká republika ve své kase nebude mít ani korunu a ničeho se nikdo nedopustí nelegálního, a pak ještě ta horší možnost, kterou zažíváme a na kterou třeba ani tato novela nepamatuje, že někdo tady podniká bez jakéhokoli oprávnění. Já očekávám od diskuse o novém loterijním zákoně, že na to budeme pamatovat. Například zkušenost z Itálie. V Itálii když si kliknete na jednu internetovou společnost a budete si chtít vsadit, tak vám vyskočí titulek: na území Itálie si není možno u této společnosti vsadit. Prostě není zaregistrovaná, není daňovým poplatníkem v této zemi a nemá právo podnikat. A byl bych hrozně rád, kdybychom toho docílili v České republice také. A jsou to společnosti, které mají na dresech i mnohé prvoligové sportovní týmy.

Takže těch témat je tady mnoho, ale je otázkou, jestli chceme, nebo nechceme něco přijmout. A jak tady řekl můj předřečník, také je tady možnost - a garantuji vám jednu věc - že ti hráči, které chceme trochu omezit, tak ti to přivítají, tzn. že se nepřijme žádná novela, která samozřejmě pro ně bude daleko výhodnější, protože i ten nedokonalý návrh, který v tuto chvíli je na stole, tak je návrh, který je daleko více limituje, a v těch tabulkách, které jsme měli možnost vidět a studovat, tak samozřejmě to znamená minimálně o miliardu víc do rozpočtů obcí a to je v tuto chvíli zcela jistě přínos mimo dalších benefitů, které tato novela přináší.

A ještě jedna krátká poznámka. Na stole máte můj pozměňující návrh, ke kterému se v odborné rozpravě přihlásím. Je to návrh, který jsme dali dohromady s Ministerstvem financí. Je to návrh, který postihuje legislativně technické úpravy stávajícího tisku, tzn. toho kontroverzního komplexního pozměňujícího návrhu, který vznikl na půdě rozpočtového výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Svobodovi. Byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ještě se někdo hlásí? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Nepadl žádný návrh, můžeme pokračovat rozpravou podrobnou.

V podrobné rozpravě mám první písemnou přihlášku, která má přednost, pana poslance Jiřího Hanuše. Potom vidím přednostní právo pana zpravodaje, kolegy Cyrila Svobody, evidoval jsem přihlášku pana poslance Němce, Svobody a dalších. Dobře, děkuji. Pan poslanec Hanuš má slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke svému úplně jednoduchému pozměňovacímu návrhu, který se týká spíše upřesnění, jak se budeme dívat na tu vzdálenost, kde nesmí být provozovány tyto záležitosti. Dostali jste ho v písemné podobě během dnes na lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já bych se také rád přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který byl rozdán do lavic a který je vztažen ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu rozpočtového výboru.

Ještě mi dovolte v rámci odůvodnění konstatovat, že komplexní návrh rozpočtového výboru já osobně nepokládám za dokonalý, jinak bych nepředkládal pozměňující návrh. Ale platí, že on zvyšuje průměrné odvodové zatížení. Dnes průměrné odvodové zatížení v oblasti hazardu je někde mezi 25 až 26 % a komplexní pozměňující návrh rozpočtového výboru zvyšuje toto průměrné odvodové zatížení na cca 32 %. Čili za posledních deset let je to vlastně jediné zvýšení průměrného odvodového zatížení, které v tuto chvíli má reálně šanci na přijetí.

Pak bych chtěl také konstatovat i z pohledu projednávání této věci na rozpočtovém výboru, že Ministerstvo financí dalo kladné stanovisko ke všem pozměňujícím návrhům, které rozpočtový výbor nakonec reálně přijal. A já to říkám sám za sebe i za poslanecký klub sociální demokracie: My nebudeme tady na plénu Poslanecké sněmovny hlasovat pro jakýkoliv návrh, který by tady nezískal souhlas ministra financí. Pro nás je velmi důležité, aby pan ministr financí se ke všem návrhům vyjádřil, a jeho vyjádření pro nás bude klíčové jako stanovisko šéfa úřadu, který je kompetenčně odpovědný za regulaci hazardu v České republice. Takže tady bych chtěl dopředu avizovat, že pro nás bude velmi důležité stanovisko Ministerstva financí, popř. vlády, ke všem návrhům, které zde budou případně v rámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně hlasovány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Cyril Svoboda, připraví se pan Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já pouze potvrzuji, že jsem předložil dva pozměňovací návrhy. Jeden je komplexní k celému návrhu, k tomu, který projednáváme, a druhý můj pozměňovací návrh je ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu z rozpočtového výboru. Všichni to máte na lavicích, takže na to odkazuji, abych vás tady neunavoval čtením těchto pozměňovacích návrhů. Takže jestli tímto vyhovujeme řádně proceduře, je to v pořádku, pokud ne, tak vám je načtu, ale nechci vás tímto tady trápit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Miroslav Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já se taktéž formálně přihlašuji ke svému pozměňujícímu návrhu ke sněmovnímu tisku číslo 971/2 neboli změně zákona o loteriích a jiných podobných hrách, který je uveden pod pořadovým číslem 1 až 10. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Šincl, připraví se pan poslanec Patera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já bych se také formálně přihlásil ke svým třem pozměňovacím návrhům, které máte všichni v lavicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Patera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, já bych vás chtěl požádat o to, aby veškeré pozměňující návrhy byly vztaženy ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu, který byl přijat na rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Paterovi. Kdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přednést jeden krátký pozměňovací návrh, který vztahuji ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, a sice za bod 22 se vkládá bod 22a) a tento bod zní: V § 50 se odstavec 3 zrušuje a ostatní odstavce se přečíslují.

Krátké odůvodnění. Je to vypuštění odstavce 3, ve kterém se stanoví, že ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou zákonně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Já se domnívám, že toto je věc, se kterou jsme se setkali např. v roce 2008, kdy bez novely zákona byly povoleny kursové sázky přes internet apod., a že tato pravomoc pro ministerstvo vůbec není důvodná a že by toto zmocnění mělo z příslušného paragrafu zmizet. Proto předkládám tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Kdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP