(Jednání pokračovalo ve 12.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání. Návrh pana poslance Michala Doktora přednesený před chvilkou lze považovat za nehlasovatelný, protože proběhl v době, která už k přednášení podobných návrhů není určena. Budeme pokračovat tím, že schválíme hlasovací proces.

Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci. Slovo má pan poslanec Petruška.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme probrali všechny varianty a vzhledem k tomu, že hlasování je opravdu velmi složité a nerad bych upřel kolegům z hospodářského výboru právo na možnost hlasovat o jejich návrzích, souhlasím s procedurou, kterou navrhl pan poslanec Klas. Nebudu vám tady znovu předčítat, jak hlasování půjdou za sebou, nicméně by to mělo být tak, že nejprve odhlasujeme čtyři pozměňující návrhy, které se vztahují k novelizačnímu bodu 144, potom se budou hlasovat body hospodářského výboru, které jsou označeny písmenem C, a podle toho, jak dopadne hlasování o nich, se budou hlasovat další pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Dámy a pánové, věřím, že přestávku jsme všichni využili k tomu, abychom se s procedurou lépe obeznámili, a že teď mohu dát o návrhu pana poslance Petrušky, jak byl v tuto chvíli precizován, hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom se drželi návrhu pana poslance Petrušky, ať v hlasování pořadové číslo 207 zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, pro 135, proti 2. Návrh byl přijat. Pusťme se s chutí do toho.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dovolte mi nejprve navrhnout hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem E, B13, F, A9a, A9b, postupně.

Nejprve navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Böhnische pod písmenem A. Moje stanovisko je souhlasné. (Stanovisko ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro 60, 5 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji. Nyní navrhuji hlasovat o návrhu pod písmenem B13. Moje stanovisko je v tomto případě spíše souhlasné. (Stanovisko ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 přihlášených pro 136, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji. Nyní navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru označeném písmenem C1a. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro 139, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem C1b. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 211. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro 130, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem C2a. Pokud bude přijat, jsou nehlasovatelné návrhy zemědělského výboru pod písmenem B8b a výboru pro životní prostředí A8b. (Stanovisko zpravodaje i ministra je neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, pro 96, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2b, je to také hospodářský výbor. Zde mám zásadní nesouhlas. (Ministr rovněž zásadní nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 213. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro 53, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru, který je označen písmenem B8a. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný shodný návrh výboru pro životní prostředí A8a. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 214. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro 152, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Daniel Petruška: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem C3a hospodářského výboru. Pokud bude přijat, tak je nehlasovatelný návrh výboru pro životní prostředí A22. (Stanovisko zpravodaje je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o novou registraci, dámy a pánové. Hlásí se k tomu pan poslanec Šenfeld? Pane Petruško, je tady poznámka, že se už o tom hlasovalo. (Poslanec Petruška nesouhlasí.) Nehlasovalo, pan poslanec Šenfeld nemá pravdu. Pane zpravodaji, ještě jednou to zopakujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP