(12.10 hodin)

 

Poslanec Daniel Petruška: Pane předsedající, ještě si dovolím poprosit o jednu věc. Teď jsme se domluvili s panem poslancem Klasem, že souhlasí s tím, aby to, co jsem já navrhl ve své proceduře, to znamená předřadit hlasování o těch čtyřech pozměňovacích návrzích, se předřadilo návrhu pana poslance Klase, a potom ta jeho varianta je, že se bude hlasovat nejprve hospodářský výbor a potom ty ostatní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Jsem trošku na rozpacích, protože se obávám, že tady drtivá většina poslanců musí spoléhat na vás, že nás bezpečně provedete těmito úskalími. Já sám si tím nejsem zcela jist. Ne vámi, vy jste na to perfektně připraven, ale nejsem si zcela jist tím, že budou všichni perfektně vědět, o čem hlasují, a tak váhám, jak postupovat dál. Protože tady se dostaneme po hodině hlasování do stavu, kdy v podstatě to budeme muset asi přerušit a zkontrolovat, jestli bylo o všem hlasováno... Nebo jestli si někdo vezme toto riziko skrze důvěru ve vás pro ten závěr hlasovat. Je to pro mě dost komplikované, a nejen pro mě.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já samozřejmě, pane předsedající, mohu před závěrečným hlasováním požádat o pauzu, nicméně vzhledem k tomu, že jednotlivé výbory i já jsme se přípravou hlasování a projednávání tohoto zákona zabývali, a samozřejmě chápu, že kolegové nemohou číst všechny zákony a znát procedury speciálně u těchto složitých hlasování, tak předpokládám, že odpovědností zpravodaje je navrhnout proceduru, která je správná. Pochopitelně tady můžeme číst jednotlivé pozměňovací návrhy, ale to tady budeme do večera.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne, to jsem neměl v úmyslu, protože to by asi příliš neprospělo. Hlásí se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Mně je to velmi líto, ale musím říci, že to zděšení, které na mě dolehlo při vědomí toho množství pozměňovacích návrhů a zejména alternativ vycházejících z protichůdnosti jednotlivých návrhů poslanců a poslankyň, mě vede k tomu, abych podal procedurální návrh k vrácení této věci do druhého čtení. Víte, ten zmatek a představa toho, v jaké džungli se může vyskytnout ten návrh zákona, a tady vůbec nepodezřívám pana zpravodaje, že by nebyl schopen vést efektivně jednání, ale ty nálady a neuvěřitelná nekonzistence jednotlivých variantních řešení mě vedou k tomu, že použiji větu nepřítomného poslance Tlustého: tohle nemůže dobře dopadnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče Doktore, máte pravdu. Pouze musím konstatovat, že opakování druhého čtení je nutno přednést v rozpravě, která není v tuto chvíli otevřena.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já tedy ještě jednou si dovolím ctěné kolegy požádat o jednu věc. Každý poslanecký klub má svého zpravodaje ke každému zákonu. Každý výbor má svého zpravodaje, to znamená všichni poslanci, všechny poslanecké kluby jsou informované. Já tedy toto považuji za naprosto nepřijatelné. Nechápu, proč bychom o tom nemohli hlasovat. Hlasovali jsme tady o takto složitých zákonech taky a nevěřím tomu, že všichni kolegové do jednoho hlasovali tak, jak věděli. Hlasovali samozřejmě podle informací, které dostali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Dámy a pánové, není rozprava, můžete procedurální návrh pouze vznést. Proto zvu k sobě předsedy poslaneckých klubů na krátkou poradu.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi jako místopředsedovi poslaneckého klubu při nepřítomnosti pana předsedy požádat o desetiminutovou přestávku na poslanecký klub. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tomu se odolat nedá, takže do 12.25 hodin bude přestávka na poradu klubů a pak se rozhodneme, jak budeme pokračovat dál.

 

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP