(12.00 hodin)
(pokračuje Petruška)

A co se týká retroaktivity, tak pod retroaktivitou si představuji to, že někdo dnes řekne, že za posledních deset let musí někdo zaplatit nějaký poplatek, přestože to před těmi deseti lety nevěděl. Jestli se změní v čase podmínky pro provozování živnosti - a já jsem schválně přemýšlel nad tím, jestli se to některým podnikatelům v České republice stalo, a stalo se to skoro všem, protože zákony se neustále tady mění, tak konkrétní příklad jsou např. autodopravci, kterým prostě v určitém okamžiku bylo zavedeno mýto, a také se s tím museli vypořádat, měli leasingy na vozový park atd.

Já proto považuji boj o § 12 za naprosto nafouklý, udělali jsme z komára velblouda. A rozhodně si dovoluji upřít vaši pozornost, jestli chcete pomoct provozovatelům malých vodních elektráren, k jinému okamžiku, který tady nás čeká k hlasování, a to je návrh, aby všichni provozovatelé malých vodních elektráren platili náklady za údržbu a opravy děl, u kterých se vodní elektrárny nacházejí. To by znamenalo, pokud bychom tento pozměňovací návrh odsouhlasili, že okamžitě začnou hradit provozovatelé správcům povodí, popřípadě majitelům jezů správní poplatky, případně poplatky na údržbu a opravy. To si myslím, že by byl problém. To, že někdo možná bude moci zasáhnout do povolení, v tom opravdu zásadní problém nevidím.

Jestli mohu, přečetl bych vám návrh hlasovací procedury. Poprosím o trpělivost, protože bodů je tam opravdu hodně, je to dlouhé, budu se snažit číst co nejrychleji.

Bylo podáno 99 pozměňovacích návrhů a rád bych konstatoval, že mnohé pozměňovací návrhy buď spolu věcně souvisí, nebo jsou přímo obsahově shodné. V jednom konkrétním případě k novelizačnímu bodu 144 se sešly čtyři různé pozměňovací návrhy, a proto si dovolím navrhnout, aby se o těchto bodech hlasovalo samostatně hned na začátku celé procedury. Poté navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích nejprve garančního zemědělského výboru, které jsou označeny písmenem B, dále v pořadí o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru označených písmenem C, výboru pro životní prostředí označených písmenem A a následně o pozměňovacích návrzích kolegů pana poslance Šenfelda označených písmenem D, pana poslance Melčáka pod písmenem H, pana poslance Dlouhého pod písmenem I a paní poslankyně Ladislavy Zelenkové pod písmenem J. Pozměňovací návrhy poslance Robina Böhnische pod písmenem E a poslance Libora Ambrozka pod písmenem F by byly hlasovány v tom předřazeném hlasování, které navrhuji.

V samostatném hlasování bodu 144, o kterém mluvím, to je to předřazené, navrhuji následující pořadí: Nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Böhnische označeném písmenem E. Pokud by byl přijat, nehlasovatelnými by se staly všechny ostatní pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh B13 zemědělského výboru, pozměňovací návrh pana poslance Ambrozka pod písmenem F a pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí pod písmenem A9A a A9B. Pokud by tento pozměňovací návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského pod písmenem B13. V tom případě by byly nehlasovatelné pozměňovací návrhy poslance Ambrozka pod písmenem F a návrhy výboru pro životní prostředí A9A plus A9B. Pokud by ani toto nebylo schváleno, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Ambrozka písmeno F a jeho přijetím by byl vyloučen pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí pod písmenem A9A a A9B. Pokud by ani tento nebyl přijat, pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro životní prostředí A9A a A9B.

V následujícím bloku zbylých pozměňovacích návrhů zemědělského výboru, které jsou označeny písmenem B, navrhuji hlasovat v těchto celcích - body jsou seskupeny tak, že spolu věcně logicky souvisí. Dovolím si vám označit i nehlasovatelnost v případě, že by procedura byla přijata a byly přijaty pozměňovací návrhy v tom pořadí.

Navrhuji hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích v bloku B1, B14A, B14B a B15 jako jeden celek. Pokud by byly přijaty, budou nehlasovatelné obsahově shodné návrhy výborů pro životní prostředí A11A, A11B, A11C a A11D. Dále bychom jako jeden celek hlasovali o pozměňovacích návrzích B3A, B3B a B3C. Dále také jako jeden celek o pozměňovacích návrzích B4A, B4B a B4C. Přijetím pozměňovacího návrhu B5 by byl nehlasovatelný obsahově shodný pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí A5. Další hlasování v jednom celku navrhuji pro písmeno B6A, B6B, B6C, B6D a B6E. Přijetím pozměňovacího návrhu B7 by byly nehlasovatelné obsahově shodné pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí A2A a A2B. Přijetím pozměňovacího návrhu B8A by byl nehlasovatelný návrh výboru pro životní prostředí A8A. Přijetím pozměňovacího návrhu B8B by byl nehlasovatelný návrh výboru pro životní prostředí A8B a také související pozměňovací návrh hospodářského výboru C2A. Dále bychom hlasovali jako jeden celek o písmenech B9A a B9B. Pokud by byly přijaty, jsou nehlasovatelné návrhy výboru pro životní prostředí A4A a A4B. Přijetím pozměňovacího návrhu B11 bude nehlasovatelný návrh výboru pro životní prostředí A3.

V dalším hlasování navrhuji hlasovat v celku písmena B12A až B12C. Pokud je přijmeme, budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí A4A a A4B. Přijetím pozměňovacího návrhu B16 nebude hlasovatelný návrh výboru pro životní prostředí A6. Přijetím pozměňovacího návrhu B17 bude nehlasovatelný shodný pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí A12. A přijetím pozměňovacího návrhu B18 by byl nehlasovatelný pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí A7.

V bloku pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, které jsou označeny písmenem C, by se hlasovalo o písmenu C3A. Pokud by byl přijat, vyloučí shodný pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí A22.

V bloku zbývajících pozměňovacích návrhů výboru pro životní prostředí, které jsou označeny písmenem A, navrhuji tři hlasování jako jeden celek, a to pozměňovací návrhy A16C až A16CH, dále pozměňovací návrhy A17A až A17C a třetí hlasování jako jeden celek pozměňovacích návrhů A19A a A19B.

U pozměňovacích návrhů pana poslance Šenfelda označených písmenem D navrhuji hlasování jako celek D1 a D2. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh D4, nebyl by hlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Hanuše.

Toto je můj návrh procedury hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Dámy a pánové, co může být jednoduššího (s úsměvem). Snažil jsem se vás, pane zpravodaji, pozorně sledovat, ale myslím si, že mně to stejně jako drtivé většině kolegů nebylo příliš platné.

Nicméně hlásí se pan poslanec Klas, který chce obohatit váš návrh o nějaký další - aby to zjednodušil, zcela nepochybně.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, já si myslím že ano. Pojďme nejdřív vyřešit ten malý, ale významově velký problém a předřaďme, jak jsem říkal v rozpravě, usnesení výboru hospodářského. Je to šest krátkých bodů, které nijak nenarušují body, které jsou v ostatních usneseních, v usnesení životního prostředí a v usnesení zemědělského výboru. Takže dávám protinávrh k panu kolegovi Petruškovi: pojďme se vypořádat během krátké doby se šesti krátkými body v usnesení hospodářského výboru. Děkuji.

(Porada mimo mikrofon.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP