(10.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Otevírám rozpravu, do které ve třetím čtení nemám písemné přihlášky. Kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? (Nikdo se nehlásí.) Ještě jednou, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení k návrhu zákona o ozbrojených silách, tisk 696? Pokud nikdo se ani z místa nehlásí, to by znamenalo, že bychom rozpravu mohli také ukončit.

Zeptám se, jestli chce něco říci ministr nebo zpravodaj. Je možné vystoupit se závěrečným slovem, jak zpravodaj, tak pak ministr, záleží na vás. Teď je ta chvíle, kdy je možné říci závěrečné slovo. (Nemají zájem.) Můžeme hlasovat. I tak lze postupovat, tomu nic nebrání.

V tom případě požádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé návrhy. Poprosím opět poslance, aby se soustředili, budeme hned hlasovat. Prosím, aby se všichni, kdo mohou hlasovat, dostavili opět do jednací síně, protože se bude rovnou hlasovat. Nejdřív tedy, jak budeme postupovat. Prosím.

 

Poslanec Michael Hrbata: Děkuji, pane předsedající. Já bych nadnesl proceduru hlasování. Máme zde pozměňovací návrhy, které máte předloženy na svých lavicích k sněmovnímu tisku 696/2. Je tam bod A, bod B, bod C. Bod A jsou pozměňovací návrhy výboru pro obranu z 11. listopadu 2009. Tam bych navrhl, abychom hlasovali pouze o bodu A.1 zvlášť, ostatní body, A.2 až body A.13, jako jeden celek. V pozměňovacích návrzích poslance Hrbaty bod B.1 bychom hlasovali zvlášť o části druhé, potom dál o části třetí, čtvrté abychom hlasovali společně. Potom abychom hlasovali bod B.2 samostatně a bod C, pozměňovací návrhy poslance Pavla Severy, jsou nehlasovatelné. A potom o celkovém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Má někdo jiný názor na to, jak by se mělo postupovat při hlasování? Pokud nemá, nechal bych odhlasovat to, co bylo přečteno.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí procedury v té podobě, jak byla přednesena? Kdo je proti návrhu procedury?

Hlasování má pořadové číslo 185. Přihlášeno je 177, pro hlasovalo 159, proti žádný. Procedura byla přijata.

 

Já bych teď prosil, jak jste to uvedl, abyste návrhy předkládal.

 

Poslanec Michael Hrbata: Ano. Nyní budeme hlasovat o bodu A.1 k dosavadnímu novelizačnímu bodu číslo 8. Stanovisko záporné. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 186. Přihlášeno je 176. Pro hlasovalo 85, proti 64. To bylo zamítnuto. Další návrh.

 

Poslanec Michael Hrbata: Další návrh bude hlasování o bodu A.2 až A.13, to jsou pozměňovací návrhy výboru pro obranu. Stanovisko kladné. (Ministr souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 187. Přihlášeno je 176. Pro hlasovalo 158, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Michael Hrbata: Ano, děkuji, pane předsedo. Nyní návrhy poslance Hrbaty, bod B. Poprvé budeme hlasovat tak, jak jsme si odsouhlasili, bod B.1 část druhá. Stanovisko ano. (Ministr stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 188. Přihlášeno je teď 176 poslanců. Pro hlasovalo 74, proti 48. To bylo zamítnuto. Prosím dál.

 

Poslanec Michael Hrbata: Dál budeme hlasovat o bodu B.1 část třetí, čtvrtá. Stanovisko kladné. (Ministr také souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 189. Přihlášeno je 176. Pro hlasovalo 160, proti žádný. Přijato. Prosím dál.

 

Poslanec Michael Hrbata: Posledním bodem k hlasování před celkovým zněním zákona bude bod B.2. Stanovisko kladné. (Ministr souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 190. Přihlášeno 177, pro 160, proti žádný. To bylo přijato. A dál?

 

Poslanec Michael Hrbata: Nyní jsme vyčerpali všechny body. Já bych pouze upozornil, že tím, že jsme neodhlasovali bod B.1 část druhou, je potřeba legislativně opravit název a vynechat - o branné povinnosti a jejím zajišťování, protože ten zákon nebyl schválen. To jen legislativní drobná úprava, a můžeme hlasovat o celkovém znění zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, budeme hlasovat o celku. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 696, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 191. Přihlášeno je 177. Pro hlasovalo 161, proti žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu číslo 145. Děkuji zpravodaji i ministrovi.

 

Můžeme přikročit k dalšímu bodu.

147.
Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
/sněmovní tisk 857/ - třetí čtení

Prosím ještě jednou ministra obchodu Vladimíra Tošovského a zpravodaje Břetislava Petra. Je to tisk 857, jsme samozřejmě zase ve třetím čtení. Návrhy ani na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy tady nebyly předneseny, tak by to mohlo být jednoduché.

Otevírám rozpravu k výbušninám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho do rozpravy hlášeného nemám, rozpravu snad můžeme ukončit.

Zeptám se, jestli k tomu chce ještě něco říci ministr nebo zpravodaj. (Nechtějí.) Pokud ne, můžeme rovnou hlasovat o celém návrhu zákona. Myslím, že ani vlastně nepotřebuji zpravodaje, protože jediné, co je třeba udělat, je odhlasovat celý návrh usnesení, jak ho máme před sebou.

 

Vážení kolegové, rovnou vám přečtu celkový návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití podle sněmovního tisku 857."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout text usnesení, jak jsem ho přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 192. Přihlášeno je 177 poslanců, pro hlasovalo 145, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji tedy ministrovi i zpravodaji a můžeme ukončit bod 147. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP