Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. března 2010 v 9.03 hodin
Přítomno: 178 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, přítomní členové vlády, dovolte mi zahájit šestý jednací den 75. schůze a popřát vám dobré ráno.

Nejdříve vás poprosím, abyste se přihlásili kartami. Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 2, paní poslankyně Mazuchová má náhradní kartu číslo 24.

Podíváme se, jak to vypadá s neúčastmi. Mám tady omluvy z jednání na středu 17. března. Omlouvají se: pan poslanec Libor Ambrozek, Anna Čurdová, Monika Hašková, Zdeněk Jičínský, Jozef Kochan, Tomáš Kvapil, Miloš Melčák, Hana Orgoníková, Jiří Paroubek, Petr Pleva, Josef Smýkal, Václav Šlajs, Vlastimil Tlustý, Václav Votava a paní poslankyně Ladislava Zelenková.

Mám tady také omluvy členů vlády. Omlouvají se ministři Juraj Chmiel, Eduard Janota, Michael Kocáb, Jan Kohout, Martin Pecina, Petr Šimerka a Vladimír Tošovský. A, pan ministr Tošovský je přítomen, takže ta omluva neplatí, takže ho škrtám.

Na dnešní jednání máme pevně zařazeny body tak, jak jsme se dohodli. Jen je připomenu. Jsou to body 154, 145, 147, 155, 157, 153, 148, 149, 151, 152. Tento bod ale ještě nelze projednat, protože neproběhlo druhé čtení. Pak jsou to body 156, 158, 159, 285, 287, 215, 49, 52, 53, 54, 33 a na konec bod 273. Pokud by se nám třetí čtení protáhla i do odpolední části, budeme hlasovat o návrhu na vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhů zákonů.

Zdůrazňuji, že pokud budeme hlasovat o tomto vyčlenění na jiné hodiny, než je dopoledne, jak nám říká jednací řád, bude to platit pouze pro ty vládní priority, na kterých jsme se dohodli. To znamená, že žádné jiné hlasování i v jiné době než dopoledne, pokud to nebudou vládní priority, nebudeme, jak jsme se dohodli, navrhovat. To je to, k čemu jsme se dopracovali.

A teď tady mám ještě přihlášku. Je tady návrh, abychom o tom vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhů hlasovali okamžitě. Je tu tedy návrh hlasovat, že budeme hlasovat v jiné době pouze o vládních prioritách. Toto je tedy návrh odhlasovat to takto.

Pan poslanec Váňa se hlásí.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den. Dámy a pánové, já si vás dovolím požádat o pevné zařazení třetího čtení zákona, sněmovního tisku 775, na pátek po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám, ale teď jsem si myslel, že máte ještě něco k tomu, co jsem řekl. Toto necháme na potom, tady mám už písemné přihlášky. Vy můžete přijít na řadu až po nich.

Teď budeme hlasovat o tom, co jsem navrhl - abychom, pokud se třetí čtení protáhnou do odpolední části, mohli hlasovat i v ty další hodiny, pouze ovšem o těch vládních prioritách. Byl bych rád, kdybychom tento návrh odhlasovali. Takto jsme se na tom dohodli. Čili toto nejdřív.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh hlasovat dále, pokud se to protáhne, ale pouze o vládních prioritách? Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 167. Přihlášeno je 150, pro hlasovalo 139, proti žádný. Bylo to přijato.

 

Teď je jasné, že budeme, pokud to nezvládneme, pokračovat ve třetích čtení u těch bodů, které jsem přečetl jako vládní priority, i odpoledne.

A teď tady mám písemné přihlášky ještě ke změně programu. Nejdříve jsem dostal přihlášku poslankyně Rybínové, pak poslankyně Jakubkové. A pak se hlásil pan poslanec Váňa. Prosím tedy nejdříve paní poslankyni Rybínovou.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěla bych požádat o pevné zařazení bodu číslo 31 a bodu 7. V obou případech se jedná o druhé čtení vládních návrhů zákona. V tom prvním případě, u bodu číslo 31, je to zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. V případě bodu 7 je to vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Chtěla bych požádat o pevné zařazení těchto bodů dnes za pevně zařazené vládní návrhy, to znamená za bod 215.

Moc prosím o to zařazení. Já jsem opakovaně, konkrétně v případě bodu číslo 31, žádala o pevné zařazení, dokonce se mi i zdařilo, ale nikdy na projednání toho návrhu zákona nedošlo. V tomto případě se jedná o jednoznačný prvek ke stabilizaci zdravotnického středního personálu. Myslím, že je zákon velmi potřebný.

Ještě jednou: bod 31 a bod 7 za pevně zařazené vládní priority. Jedná se v tomto případě také o vládní priority. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže tady je návrh body 31 a 7 hlasovat - za pevně zařazené priority - ještě dnes do programu.

Další - paní poslankyně Jakubková.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobré ráno. Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Pane premiére, dámy a pánové, žádám vás o zařazení bodu číslo 17, tisku číslo 570, na dnešní den po vládních prioritách a už pevně zařazených bodech. Jde o omezení jízd kamionů, které se nám včera povedlo zařadit na program schůze, leč z nedostatku času nebylo projednáno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já jsem úplně přeslechl ten bod. 17?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano, bod 17, tisk 570.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy říkáte po pevně zařazených bodech dnes?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Po vládních prioritách a už pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A už pevně zařazených bodech. Dobře.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Velice vám děkuji za podporu. Doufám, že bude stejná jako včera. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP