(14.20 hodin)
(pokračuje Jakubková)

Žádám vás, abyste tímto krokem umožnili ukončit druhé čtení a dali tak možnost projednat zákon, který reguluje jízdu kamionů, a to ještě v tomto volebním období. Je to totiž jeden z mála praktických činů, kterým můžete získat důvěru voličů. Každý z nich si může zkontrolovat ve stenozáznamech, jak jste pro tuto věc hlasovali, a podle toho se rozhodnout ve volbách. A je to něco víc, než nabízet jen billboardy. A já vás prosím, abyste se postavili za zájmy občanů. Takže to je první návrh.

Druhý návrh směřuje k vyřazení bodu číslo 18, tisku číslo 580. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Bod číslo 18, sněmovní tisk 580, vyřadit, paní poslankyně, ano?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano, vyřadit z programu schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Melčák, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, vážený pane předsedo, za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že mohu navázat na paní poslankyni Jakubkovou, která se trvale pokouší vyřadit bod 18. Já myslím, že našim voličům, zejména investorům a stavebníkům, je to dostatečný vzkaz o tom, že si někdo přeje, aby různé aktivity mohly vstupovat do stavebního řízení.

Nicméně můj návrh na změnu programu spočíval v tom, že právě bod 18, který paní kolegyně Jakubková chce vyřadit z programu, jsem chtěl pevně zařadit na úterý příští týden. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl informován, že schůze již pokračovat nebude, tento svůj návrh stahuji. Děkuji vám, pane předsedo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, pane poslanče, že nenavrhujete v podstatě nic? (Poslanec Melčák souhlasí.) Dobře, děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 83 z programu současné schůze Poslanecké sněmovny. Týká se to tisku 782, kterým je poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, předložená novela, která je již v Poslanecké sněmovně od 25. září loňského roku a má se týkat úpravy dočasné doby institutu předčasného odchodu do trvale kráceného starobního důchodu. A dovolte, abych požádal o pevné zařazení tohoto bodu jako čtvrtého bodu dnešního jednání za pevně zařazený bod 72.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Exner a připraví se pan poslanec Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já navrhuji, aby blok smluv, to jsou body 129 až 144, byl navržen k projednání ve čtvrtek po 11. hodině, a to za bodem 128, který jsme tam již zařadili. Pokud by tento blok nebyl projednán do konce dopoledního jednání, aby se v něm pokračovalo po ústních interpelacích tak, jak bylo rozhodnuto, a to ještě předtím, než se pustíme do zpráv. Domníváme se, že ukončení nekonfliktního legislativního procesu, pokud se týká ratifikace mezinárodních smluv, je v zájmu víceméně všech.

Chtěl bych také poprosit pana poslance Grünera, který zařídil, aby po interpelacích písemných byl zařazen jeho návrh tisku 1066, aby také souhlasil s tím, že tento tisk bude aspoň po již zařazeném bodu 128, o kterém jsme již dříve rozhodli, že zařazen bude.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Dámy a pánové, hezké odpoledne. Dovolte, abych podal dva návrhy, které se týkají změny pořadu našeho jednání.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, první návrh se bude týkat středečního programu, tedy programu, na který jsou stanoveny tzv. vládní hájené body, seznam vládních priorit. Dovolte, abych navrhl provést třetí čtení zákona, kterým je sněmovní tisk 800, tj. nový zákon o České národní bance. Vzhledem k tomu, že je podán pouze jeden jediný pozměňující návrh, který je formálně spíše legislativně technickou úpravou, předpokládám, že toto čtení nebude náročné a proběhne v řádu několika minut.

A mohu-li pokračovat dál, pak prosím navrhuji úpravu dnešního programu jednání. Navrhuji zařadit jako druhý bod našeho jednání druhé čtení sněmovního tisku 959. Tady prosím obracím vaši pozornost zejména k té části zákona, která se týká novely rozpočtových pravidel a potřeby přijetí nové úpravy zákona a nových oprávnění k tomu, aby mohlo Ministerstvo školství nakládat s penězi, které zatím váznou, zhruba ve výši čtyř miliard korun. A já doufám, že Sněmovna je schopna vzhledem k tomu, že pozměňující návrhy byly rozdány a jsou připraveny, jednat o tomto velmi efektivně a bude schopna o tomto zákoně rozhodnout do konce tohoto týdne. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka, připraví se paní poslankyně Halíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovoluji požádat o pevné zařazení bodu 33, tj. sněmovní tisk 926, druhé čtení zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o oborových a zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, na středu po vládních prioritách a myslím, že po bodu 968, jak jsme rozhodli o tom doporučení z grémia. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Halíková, připraví se pan poslanec Vojíř. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, obracím se na vás se žádostí o podporu pevného zařazení bodu 19, sněmovního tisku 631. Jedná se o druhé čtení návrhu zákona o nájemném z bytu a jeho sjednávání. Žádám o zařazení tohoto bodu dnes jako čtvrtého bodu, tzn. za bod 72, případně jako pátého bodu za bod 83, pokud tento návrh mého předřečníka dr. Grospiče bude schválen.

Jedná se o sněmovní tisk, který máme v Poslanecké sněmovně, můžete si to zkontrolovat i podle čísla tisku, již od roku 2008. Jeho předložením reagujeme na dosud platný zákon číslo 107 z roku 2000 a jeho novelu, kterou jsme schválili v loňském roce pod číslem 150 o jednostranném zvyšování nájemného. Právě na základě tohoto zákona číslo 107 došlo de facto v posledních dvou letech až ke 40procentnímu nárůstu nájemného, kdy mnozí vlastníci domů využili možnosti zvýšit nájemné na nejvyšší možnou míru a nájemníci podle tohoto zákona museli toto zvýšení přijmout. Současně přináší uplatňování tohoto zákona i nárůst mandatorních výdajů státu, resp. municipalit, za příspěvky na bydlení. Mohu tedy konstatovat, že od roku 2006 je výše nájemného výrazně vyšší než jeho stanovení v době, kdy byl zákon přijímán, a to prosím bylo v době ekonomického růstu. Mohu také dodat, že zákon 107 nebyl přijat hlasy komunistických poslanců.

Návrh zákona o nájemném a jeho sjednávání od doby předložení do Poslanecké sněmovny prošel dalšími diskusemi s odbornou veřejností a po připomínkách je předložen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Ještě jednou tedy žádám o předložení nebo projednání a zařazení dnes jako čtvrtý, resp. pátý bod. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP