(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Krátkému. Po dohodě mezi poslanci s přednostními právy budou vystupovat pan místopředseda Lubomír Zaorálek, poté pan ministr životního prostředí Jan Dusík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážení kolegové, já už jsem tady viděl jednoho poslance tak jako zívnout celkem okázale, tak mi ale dovolte, abych vás poprosil o trochu pochopení pro Moravskoslezský kraj v této věci, protože já se vám přiznám, že ta situace je taková, že jsem si nepředstavoval, že se problém životního prostředí může v kraji stát tak vážným a tak těžko snesitelným, jako se stával v posledních měsících. Dokonce jsem zaregistroval, že byla konference v posledních dnech v Ostravě, na které zaznělo, že pokud bychom hledali podobně znečištěné místo ne v Evropě, dokonce řekli, že bychom to museli hledat na světě, tak bychom ho našli v Pekingu a pak ještě jmenovali nějaké místo v Jižní Koreji. A to se vám přiznám, že když jsem před dvěma lety přiletěl do Pekingu a nemohl jsem tam dýchat, tak jsem si říkal, tohle je prostředí, ve kterém bych nedokázal existovat, ale ono to bylo podobné v Ostravě v posledních měsících. Já vás prosím v tomhle o určitou solidaritu, že ta situace je nesnesitelná. Tam se opravdu dýchat nedá, to není nic přehnaného, dokonce se kvůli tomu ani tady, jak vidíte, nehádáme mezi sebou, jak máme ve zvyku, podle politických stran, protože tohle je problém, u kterého končí legrace. Ti lidé z toho regionu prostě budou odcházet někam jinam, protože mladá rodina v takovém prostředí nebude žít, kde měsíce se nedá nadechnout. Ta astmata a alergie, to prostě není vymyšlené, to, že rostou a že situace se zhoršuje.

Já bych chtěl tady říci, že bych tady chtěl i docela ocenit pana ministra a to, co v této chvíli vláda dělá. Nejde jenom o ten materiál. Ten samozřejmě vypadá občas teoreticky, ale já vím, že se budou konat jednání 7. dubna, že se chystá schůzka a že ta schůzka bude pravděpodobně konkrétnější než tento text. A my potřebujeme skutečně sadu opatření v jednotlivých hlavních oblastech - to jsou ta lokální topeniště, doprava a velký průmysl - která povedou k nějaké změně. Vůbec to nebude jednoduché. Ta kotlina je v něčem nešťastná. Mezi Moravskou bránou a Beskydy, tam v podstatě se nějakým způsobem exhalace budou držet, dokonce i kdybychom zítra zavřeli Mittal, tak nám to zásadně nepomůže. A ta lokální topeniště, já vám řeknu takovou věc. Ten vzduchu je špatný a my se tam z toho teď o víkendu, představte si sídliště Hokejka, ve kterém bydlí stovka lidí a v obci předtím jeden začne nějaké svinstvo spalovat a tím jedním komínem zamoří ten večer vlastně celé to sídliště, kde stovky lidí včetně astmatiků, alergiků to dýchají. Ten problém, co s tím dělat, víte, rozumíte, já si myslím, že existuje sice právo člověka na to, že mám nedotknutelný domov, ale proti tomu stojí, že ten člověk tímhle spalováním tak zamoří tu ulici, kde je sídliště, tak on obtěžuje stovky lidí, kteří mají často vážné problémy. To znamená my musíme najít nějaký způsob, jak do toho vstoupit, protože ta situace je nesnesitelná. A je to potlačování práva lidí na zdraví. A to je něco, s čím jsme tam skutečně konfrontováni v řadě těch míst. Tady já si myslím se nedá prostě říci, že se nedá nic dělat. My musíme najít způsob, jak ti, kteří mají na starosti ochranu životního prostředí, do toho mohou nějak vstoupit a tu situaci změnit. My potřebujeme v případě dopravy najít způsob, jak postavit obchvaty, které zabrání tomu znečišťování, které souvisí s dopravou.

A co se týče těch velkých podniků, tak mi dovolte jeden příklad. Podívejte se, když dneska nařídíme teplárnám, aby ekologizovaly třeba, já nevím, za nějakou miliardu, tak zítra ty teplárny to promítnou do ceny svých výrobků a poroste cena tepla, což je problém. V 90. letech v Evropě Evropská unie provedla investice v těchto energetických oblastech, kde ekologizace provedli. Já nevidím jinou cestu, než abychom společně hledali způsob, jak i v Evropě prosadit projekt, který by té aglomeraci pomohl. Myslím si, že to musí být společně i s Poláky, ono to bude tím pádem daleko efektivnější, když to bude celá hornoslezská pánev, ale rozsah těch prostředků, ano, je to bohužel i to, že to nemůžeme nechat dělat jenom ty vlastníky železáren a podobně, protože to by pravděpodobně nevedlo a je to to, co se v Evropě v 90. letech stalo. My tady skutečně potřebujeme evropský projekt pro tuto nejzamořenější oblast nejen v Evropě, aby se našel způsob, jak tu situaci pohneme dopředu. V opačném případě dojde k depopulaci. Tam dojde prostě k depopulaci, ti mladí budou odcházet pryč a já mám pocit, že na tom nevydělá nikdo. Rozumíte. A asi chápete, že i jakýkoliv růst ekonomický v té oblasti souvisí s tím, jestli se podaří životní prostředí zlepšit. Žádný investor vám tam nepůjde, když se tam nedá dýchat. Nikdo tam nebude. To znamená, on je v tom špunt, který když se nepodaří odstranit, tak si myslím, že na to doplatí země jako celek. To je v podstatě milion lidí ta aglomerace.

Já bych chtěl tady ocenit, že ministerstvo udělalo víc než jenom tuto teoretickou práci. Vím, že ta jednání probíhají a vím, že budou ještě daleko konkrétnější, než je ta zpráva. A já bych prosil o pochopení, protože, obávám se, že tohle není krajský problém. Jsem o tom přesvědčen. Je to něco, co se týká vlastně, a byl bych rád, kdybyste v tomto měli trpělivost, a jsem rád, že ji, doufám, budete mít, abychom v této věci. Kraj sám to nevyřeší. Bez celostátní politiky, a dokonce bez evropského projektu nevěřím, že by se to dalo zásadně změnit. Těch prostředků je třeba příliš mnoho.

Děkuji za trpělivost a doufám, že to budete ještě snášet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi. Slova se ujme ministr životního prostředí Jan Dusík, poté se přihlásil pan poslanec Martin Bursík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Já jsem se vypravil na základě i té debaty, kterou jsme tady měli v Poslanecké sněmovně, 18. února do Ostravy a jedním z cílů mojí cesty bylo právě připravit materiál, který dnes máte před sebou. Jednal jsem se zástupci kraje, se zástupci města. Setkal jsem se s občany asi nejpostiženějších částí Ostravy Radvanic a Bartovic, setkal jsem se s představiteli společnosti Mittal Steel, která zahájila investice, a věřím, že budou pokračovat v nastoupeném duchu. Je to i příprava návštěvy pana premiéra, která je plánována na 7. dubna a jejímž cílem by skutečně mělo být diskutovat konkrétně v kraji s představiteli kraje o naplňování toho, co je popsáno v materiálu.

Já vnímám to, že ten materiál nemá ambici jít do detailů toho, co bude obsaženo v zákoně o ovzduší nebo jaké jsou konkrétní projekty a jakým způsobem budou realizovány. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že na základě tohoto materiálu může Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ostatními pracovat dále. Nemyslím si, tak jak paní poslankyně, Konečná prostřednictvím pana předsedajícího, mluvila o tom, že pracovní skupina je jenom jakýsi bezzubý nástroj. Já si to nemyslím, protože to, že skutečně si sednou za jeden stůl lidé, kteří řeší dopravu, kteří řeší průmyslové podniky, životní prostředí, stavební úřady, že toto je cesta, která může nakombinovat jednotlivé vlivy, které tady byly popsány a zazněly v debatě, a samozřejmě ty zodpovědné osoby, které tam nejsou rozpracovány do úplného detailu, jsme schopni na úrovni vlády identifikovat. Chtěl bych ujistit všechny přítomné, že Ministerstvo životního prostředí má dostatek kvalitních odborníků k tomu, aby ty práce byly dále prováděny, ať už na zákoně nebo na dalších věcech, které jsou tam popsány.

Je pravda, že opatření, a to jsem zmínil v úvodním slově, v oblastech domácností, v řešení dopravy v současné době nemají oporu v platné legislativě, a to je také jeden z cílů, proč nový zákon o ovzduší by měl na toto reagovat. Jsem si vědom toho, že návrh zákona, tak jak ho předložím do vlády a jak věřím, že ho vláda nakonec schválí, bude zřejmě určen až pro Poslaneckou sněmovnu po parlamentních volbách, ale nicméně si myslím, že je dobré, aby tento nástroj takto byl popsán, a věřím, že pak se jím Poslanecká sněmovna bude moci zabývat a co nejdříve schválit. Jiné časové řešení nemám k dispozici. Asi není reálné, že by ten zákon mohl být projednán ještě v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny.

Zaznělo tady to, že by měla být přehodnocena pravidla čerpání ze Státního fondu životního prostředí. Státní fond životního prostředí čerpá své prostředky z poplatků a ze sankcí, které jsou v oblasti životního prostředí, a v celé řadě oblastí ty poplatky, jak jsou nastaveny, jsou nastaveny zpětně z 90. let a příjem do státního fondu se neustále snižuje. My jsme se pokoušeli v zákonech, které jsou mimo jiné předloženy Poslanecké sněmovně, valorizovat příjmy, aby bylo možné realizovat více opatření ze Státního fondu životního prostředí, ale v zásadě to, co má teď Státní fond životního prostředí k dispozici, nám v podstatě umožňuje primárně kofinancování operačního programu Životní prostředí, to znamená není pravda, že by ty peníze nešly zpátky do daných regionů, ale je to prostřednictvím vlastně kombinace národního financování s financováním evropským. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP