(10.50 hodin)
(pokračuje Bürgermeister)

Už jenom technický problém s jednou kandidátkou všech stran, kde každá strana deleguje 60 jmen na jeden list papíru, opravdu není dobrým servisem pro občany a věřte mi, že rozdělení na pět obvodů v předminulém období, tento fakt jsme zvažovali mnohem více než nějaké rádoby předvolební průzkumy, co je pro kterou stranu výhodnější. (Předsedající upozorňuje na čas.) Opravdu na podzim jsou komunální volby, volí se v 57 městských částech, v 57 obcích. (Předsedající opět upozorňuje na čas.) Volby do zastupitelstva jsou k tomu přidanou hodnotou.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Bürgermeistere, omlouvám se, jsem upozorňována na omezený čas technické poznámky.

Další faktická pan poslanec Pleva, potom faktická pan poslanec Křeček. Pana poslance Bursíka mám přihlášeného s faktickou i řádnou a faktická pan poslanec Grospič. Pan poslanec Bursík s řádnou, takže ta faktická neplatí. Pane poslanče Plevo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan kolega Svoboda se tady zaklínal rovností hlasů, že mu jde především o rovnost hlasů a rovný přístup k voličům. Pak se ale divím, že nenavrhl také změnu důležitějších voleb, a to jsou volby do Poslanecké sněmovny, protože díky rozdílné velikosti krajů nejsou také úplně rovná práva voličů v jednotlivých krajích a to, myslím si, je daleko podstatnější. Ono je tohle složitější, protože to je volební zákon, se kterým musí souhlasit obě komory. Já si myslím, že i v tomhle případě by bylo daleko čestnější předložit změnu volebního zákona, nikoliv změnu zákona o hlavním městě Praze.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já nepamatuji, že by se v poslední době tak spojoval návrh zákona s osobou, kdo ho předkládá, jako v tomto případě. To přece není možné. Přece nemůžeme kvalitu zákona posuzovat podle toho, kdo ho předkládá. My se tady dozvídáme, že to předkládali lidovci před volbami, a proto je to špatné. No to přece tak daleko v této Sněmovně nepůjdeme, i když už jsme si dovolili dost.

Druhá věc. Proč si pan kolega Bürgermeister myslí, že voliči v Praze jsou více hloupí než voliči v jiných krajích. V jiných krajích si voliči vyberou své poslance z jednotné kandidátky, ale v Praze tomu tak není. V Praze oni musí být nějak blíže sobě, musí se to rozdělit na pět malých obvodů, aby ti hloupí Pražáci se v tom orientovali a vybrali si někoho sobě blízkého. No přátelé, to z nás tedy nedělejte takové hlupáky! To, že se samozřejmě v Praze volí jinak, to je chyba od počátku. Praha by měla mít stejné postavení jako jiné kraje a také volby by měly být stejné.

Třetí věc. Kdo brání tomu, aby při příštích volbách někdo z ODS přišel na to, že podobně jako je to v Praze, rozdělíme Jihomoravský kraj na jednotlivé obvody? Vždyť v Praze to také tak je, je to také kraj, také to má několik volebních obvodů, tak to uděláme i u nás v kraji. Proč? Co by tomu bránilo s odvoláním na poměry v Praze?

Takže já se domnívám, že by se to mělo sjednotit. Ať je ten zákon předkládán kýmkoliv kdykoliv, je myslím užitečný. My v sociální demokracii si vůbec nejsme jistí, jestli nám to pomůže. Celá řada lidí tvrdí, že to pro nás není výhodné, že v době, kdy to bylo rozděleno, jsme měli lepší výsledky než jindy, ale z hlediska legislativní čistoty se domnívám, že to je rozhodně vhodný návrh. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si myslím, že diskuse, které tady zaznívá, ukazuje na vážnost problému a obavy, které z toho vyplývají. Protože samozřejmě volební geometrie i při volebním právu do zastupitelstev obcí je zcela zřejmá, že vytvářením volebních obvodů jednotlivých obcí lze zcela účelně ovlivňovat procentní zastoupení určitých stran a že i princip voleb do zastupitelstev obcí vychází z principu poměrného. Přiznávám se a domnívám se, že názor, pokud tady zaznívá, tak by neměl být zcela účelově vytrhován jenom na problém hlavního města Prahy. Otázka postavení hlavního města Prahy je zcela určitě otázku zásadní. Je to obec, která má specifické postavení, a její postavení je upraveno samostatným zákonem, nikoliv kraj, přestože z hlediska pravomocí fakticky předčí pravomoci i řady krajských samospráv. Z tohoto pohledu tedy nechť je tento problém řešen otázkou novely volebního zákona při volbách do zastupitelstev obcí a nechť se ad hoc upraví možnost, že volební obvody musí být buď poměrně vyrovnány, anebo prostě volební obvody budou odstraněny a bude se volit v celcích jednotlivých obcí. Koneckonců i historie třeba z první republiky ukazuje, že celá první předválečná Československá republika byla jedním volebním obvodem.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pan poslanec Bürgermeister.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Já se musím kolegům, kteří mě špatně pochopili, omluvit za to, že jsem se nevyjádřil v předchozím vstupu přesně v technické poznámce. Já jsem citoval důvody, které vedly k rozdělení na pět obvodů jako pamětník, je to osm let nazpátek, a říkal jsem, že tenkrát, v té debatě rozdělení na pět obvodů, převažovaly technické pohledy, a zmiňoval jsem které a zmiňoval jsem také povodeň. Tu pan Křeček, prostřednictvím předsedající, vynechal. Myslím, že nikdo tady mě nemůže držet v podezření, že bych chtěl vystoupením před touto ctihodnou Sněmovnou dělat z Pražáků hlupáky, dělal bych sám ze sebe. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Faktická poznámka pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mně připadá nefér zvláště od právníků, že tady argumentují skutečností, že Praha je kraj. Tady pro tuto skutečnost je rozhodující, podle jakého volebního zákona se na Magistrát hlavního města Prahy volí. A tam se přece nevolí podle zákona o krajích, ale podle zákona o obcích, který je ne čistě poměrný, ale smíšený volební systém. To znamená vy si můžete vybrat nejenom stranu, ale vy si můžete vybrat jednotlivé osobnosti, a to napříč politickým spektrem, což zákon o krajích neumožňuje. Takže argumentujme prosím korektně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přišel čas na řádné přihlášky. Dovolím si zopakovat jejich pořadí. Pan poslanec Bursík, pan poslanec Dub, pan poslanec Doktor. Vážený pane poslanče Bursíku, máte slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Děkuji pěkně. Paní předsedající, dámy a pánové, dobře že pan poslanec Bürgermeister sedí, protože kdyby stál, tak možná by se musel chytit lavice v reakci na argumenty, které zde uvedu. A všichni prostřednictvím paní předsedající, protože pan poslanec zde argumentoval pamětí, která sahá osm let zpátky, argumentoval povodněmi a hovořil o tom, že tady jednou nastala v Praze situace, kdy se Praha rozdělila na pět volebních obvodů, a že tím důvodem byly právě povodně.

S prominutím prostřednictvím všech předsedajících možných v tomto sále, pane poslanče, vaše paměť tedy sahá vskutku jaksi krátce. Já bych si vám dovolil něco připomenout. Připomenul bych vám rád rok 1998. Když se podíváte na www.volby.cz na výsledky hlasování do zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 1998, tak najdete mezi náhradníky za ODS, kteří nebyli zvoleni do zastupitelstva hlavního města Prahy, jistého pana Jana Bürgermeistera, v té době padesátníka, který se stal prvním náhradníkem za ODS. A teď se, pane poslanče, držte vaší lavice! Představte si, že tady píší v těch výsledcích, že to bylo ve volebním obvodu č. 10. To je malér! To je malér, protože v roce 1998 se totiž odehrálo toto. ODS měla za primátora jistého pana Koukala. Ten pan Koukal přestal být oblíbeným za to, jak se choval, za to, jak řídil Prahu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP