(10.10 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Účelová a právně zmatená předloha zákona byla kabinetem Jana Fischera jednoznačně odmítnuta. Bezúplatný přechod majetku byl sice podmíněn závazkem města na zbudování údajného muzea s příslušným zařízením z rozpočtu Zlínského kraje a města Uherského Hradiště, ale ani to rozhodnutí kabinetu Jana Fischera nijak nezměnilo.

Dámy a pánové, pro uspokojování údajných muzejníků byl do zákona vtělen pojem veřejný zájem a místo srovnáváno s genocidou v Lidicích a Ležákách. Zvrácenost spoluautora návrhu zákona poslance Plachého nabyla vrcholu práce zde v Poslanecké sněmovně, kde zneužil zdůvodnění materiálu v procesu obstrukcí a osočil zastupitele KSČM v krajském a městském zastupitelstvu z podpory zločinů někdejší Komunistické strany Československa. Příznačná byla také podpůrná zdravice předsedkyně Konfederace politických vězňů a vrcholné představitelky Ústavu pro studium totalitních režimů Naděždy Kavalírové, která prostřednictvím předkladatelů jednorázového zákona pochválila bohulibost záměru, a to bezprostředně po prožité euforii z vyznamenání ukrajinského válečného zločince, fašisty Bandery. (Projevy nesouhlasu zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale bod, kterým se zabýváme, se jmenuje Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 981. Odvolávám se na odst. 4 § 59 našeho jednacího řádu a prosím, abyste se držel projednávaného předmětu.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Možná jste přesvědčena o tom, že máte pravdu, ale hluboce se mýlíte.

Takže já jenom chci podotknout, že pouze snad, bych řekl, bezduchý či naivní jedinec by za těchto okolností mohl uvěřit tomu, že ono uherskohradišťské muzeum bude mapovat i období nesvobody v letech 1938-1945, proto také nebyl, a to zcela úmyslně, osloven jako garant prokazatelně protifašistický Český svaz bojovníků za svobodu. Navrhovatel zákona Plachý plamenně hovořil ve Sněmovně pouze o obětech 50. let. Předpoklad získání dotací z fondů EU by jinak totiž mohl zkrachovat na nepodpoře poslanců koketujících s fašistickými myšlenkami, s nimiž sedí ODS ve frakci v Evropském parlamentu. Jsem přesvědčen o tom, že rozumní zákonodárci už nyní jasně vidí trčící slámu z prošoupaných bod pravicového zoufalství před blížícími se parlamentními a komunálními volbami. (Projevy nesouhlasu z pravé části sálu.)

Jsem také přesvědčen o tom, že právě rozumní poslanci podpoří v dané věci vládu a zaujmou stanovisko, které bude skutečně výhodné jak pro stát, tak pro město Uherské Hradiště a jeho občany. Snad i Ministerstvo spravedlnosti konečně nalezne odvahu a pocit odpovědnosti za stav objektu bývalé věznice a přistoupí ke smysluplnému rozhodnutí. Iniciativu poslanců Plachého a Sedi ovšem za smysluplnou nepovažuji. Ano, původní úmysl ministerstva přebudovat věznici na sídlo okresního soudu s výkonem vazby a trestu po roce 1994 postupně krachoval. Doba zprovoznění v roce 2001 byla nereálná, zejména po rozsáhlých povodních v roce 1997, které napáchaly značnou škodu. Proč se o nevyužitelnosti objektu rozhodlo až v roce 2005, je všeobecnou záhadou a současný boj zástupců tehdy vládnoucích politických stran dělá z občanů do jisté míry hlupáky. Symbolickou polistopadovou lží započala současná akce na zkulturnění budovy někdejší věznice v centru města. Neexistující démonizovaná hrozba dražby ze strany Ministerstva spravedlnosti posloužila propagátorům vytouženého muzea totality -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, omlouvám se. Již podruhé jsem upozorněna poslanci, že jste se opravdu odchýlil od projednávané věci. Znovu opakuji, že se zabýváme návrhem na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 981. Dovolím si vám odcitovat § 59 odst. 4 jednacího řádu: "Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí stanovenou řečnickou lhůtu, může na to předsedající poslance upozornit a volat jej k věci. Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může jej předsedající volat k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách poslance proti rozhodnutí o odnětí slova rozhodne Sněmovna bez rozpravy."

Vážený pane poslanče Grebeníčku, dovoluji si vás upozornit, že odchýlíte-li se opět od projednávané věci, budu nucena vám slovo odejmout a vy se proti mému rozhodnutí můžete v souladu s jednacím řádem odvolat.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vy jste měla podobných možností tisíce při obstrukcích vašich kolegů z ODS, ale já půjdu naprosto jednoznačně do finále. To, co jsem řekl, jsou dostatečné důvody, a mohl bych uvádět i další, proč zkrácené řízení o dané věci v žádném případě nepodpořím. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM, projevy nesouhlasu v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo další si přeje vystoupit ve všeobecné rozpravě? S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jenom opravdu krátkou faktickou poznámku. Prostřednictvím paní předsedající pane poslanče Grebeníčku, kdyby z nějakého důvodu Poslanecká sněmovna projednávala památník k uctění oběti Mistra Jana Husa, tak bych se pravděpodobně jako křtěný a biřmovaný katolík skromně držel stranou. Kde vy, proboha, berete tu odvahu tak stále bojovat proti muzeu totality ve věznici Uherské Hradiště? (Potlesk poslanců zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Kdo další si přeje vystoupit ve všeobecné rozpravě? Nikdo. Končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. V této rozpravě si přeje vystoupit paní ministryně spravedlnosti Kovářová. Vážená paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobrý den, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já nemám na rozdíl od pana poslance z KSČM žádné výhrady ani připomínky proti muzeu ani proti bohulibému záměru, které město Uherské Hradiště chce v tomto objektu zřídit, a sama jsem z této záležitosti půl roku nešťastná, protože si uvědomuji, že spravuji objekt, na který nemáme finanční prostředky a Ministerstvo spravedlnosti není schopno v tuto chvíli s ním nic smysluplného podniknout.

Na druhé straně si v tuto chvíli myslím, že není třeba přijímat tento zákon a není třeba zkracovat lhůtu k projednání vzhledem ke krokům, které od podzimu loňského roku podnikám. Úplně krátce vás budu informovat o tom, jak celá situace vypadá. Jsem ve spojení s vedením města Uherské Hradiště. Mám příslib Ministerstva financí, že posvětí zpětný prodej nemovitosti za částku, za kterou Ministerstvo financí asi před deseti lety tento objekt prodalo. To znamená původní debaty o tom, že by se hodnota nemovitosti a kupní cena pohybovala kolem - chápu neakceptovatelné - výše 35 mil., tak tyto debaty už jsou pasé a hovoříme nyní o částce 10 až 12 mil. korun.

Kritiky, které se snášejí na Ministerstvo spravedlnosti, že urychleně tuto budovu bezplatně nepřevede městu, jsou sice krásné, nicméně neuskutečnitelné, protože kdybych to udělala, tak nejspíš budu stát před trestním soudem a budu se zodpovídat z porušení rozpočtových pravidel.

Podle mých informací jednání probíhají tak rychle, že během 14 dnů, kdy mám navíc naplánovánu cestu do Uherského Hradiště a kdy chci na místě všechno řešit a na budovu se podívat, z těchto důvodů se domnívám, že není třeba, aby v tuto chvíli se parlament tímto zákonem zabýval. A i to je můj důvod a můj návrh a mé doporučení, aby Sněmovna nepodpořila návrh na zkrácení lhůty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní ministryně. Přeje si někdo další vystoupit v podrobné rozpravě? Nebo pan navrhovatel považuje za nutné v podrobné rozpravě zopakovat svůj návrh na zkrácení projednání ve výborech o 30 dnů?

Pane poslanče Plachý, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si pouze krátkou reakci na vystoupení paní ministryně, nikoliv na vystoupení pana poslance Grebeníčka. Samozřejmě ano, budu kontrovat vůči jeho útokům, ale v okamžiku, až bude projednáván bod jako takový. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP