(9.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Paní místopředsedkyně, já bych ráda požádala o pevné zařazení bodu číslo 31, tj. sněmovního tisku 841, je to druhé čtení vládního návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, a to na úterý 16. 3. po již pevně zařazených bodech. Myslím si, že bude jako bod 6. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Úterý 16. 3. po pevně zařazených bodech. Omlouvám se, že se u každého návrhu snažím o rekapitulaci. Téměř neslyším jednotlivé žádosti o změnu programu.

Pan poslanec Doktor je na řadě.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobré ráno. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl změnu pořadu jednání, která se bude týkat dnešního dne, a dovolte, abych po dohodě s některými poslaneckými kluby a zejména při vědomí toho, že je schopen účastnit se našeho jednání pan ministr financí, navrhl jako dnešní první bod, tzn. okamžitě po prohlasování změny pořadu jednání, bod číslo 1, zařadit sněmovní tisk 959, třetí čtení, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Předesílám, že tady bude navrženo vrácení k projednání v režimu druhého čtení, tedy projednání relativně krátké.

A dovolte, abych navrhl jako nový druhý bod zařazení druhého čtení sněmovního tisku 800, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon, resp. předkládá nový zákon o České národní bance. Toto jednání bude trvat také v součtu zhruba deset minut, neb nejde o nic jiného než o to, přihlásit se k písemně rozdaným pozměňujícím návrhům, tak aby bylo možno o tomto sněmovním tisku hlasovat příští středu v bloku, který je chráněn pro projednání takzvaných vládních priorit. Dovolte, abych vás ujistil, že bez projednání tohoto nového tisku, resp. opatření a oprávnění týkajících se oprávnění České národní banky zahájit jednání a přípravu technických podmínek pro přijetí jednotné měny, nemůže takto Česká národní banka začít činit, neb jí toto oprávnění zcela chybí.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Pouze avizuji, že jste bezpochyby svým návrhem zarmoutil pana kolegu Hrbatu, který si po dohodě s ministrem obrany přál, aby prvním bodem byl návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu. Předpokládám, že jste se dohodli a nevznikne z toho konflikt.

Ano. Pan poslanec Pavel Němec je na řadě.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní místopředsedkyně, místopředsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem zvyklý věci dotahovat do konce. To je jedno z mých kréd. Včera se nám tady podařilo průřezově posunout do dalšího čtení sněmovní tisk 990. Já bych navrhl, abychom na příští pátek jako třetí bod pátečního jednání zařadili bod 199, sněmovní tisk 990. Je to návrh novely obchodního zákoníku, který řeší katalogové podvody.

Myslím si, že jsme si tady včera ukázali, že je to téma potřebné. Myslím si, že jsme si řekli, že pokud přijmeme tento návrh, fakticky snížíme v uvozovkách daňovou zátěž pro tisíce drobných podnikatelů, církví, veřejných institucí a subjektů, které marně a dlouhodobě volají po řešení této situace. Já bych vám všem chtěl za včerejšek poděkovat. Vnímám to, že je snaha tuto otázku řešit, a poprosím vás, abychom na příští pátek tento bod ve třetím čtení zařadili a doprojednali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pevné zařazení na pátek 19. 3. jako třetí bod.

Pan poslanec Doktor upřesní svůj předchozí návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Ano. Paní místopředsedkyně, neb jsem si všiml, jak moc jsem svým návrhem zarmoutil pana ministra obrany, alternuji ten svůj návrh tak, že jsem samozřejmě měl na mysli jako první bod po bodu, který navrhoval pan ministr Barták, resp. pan poslanec Hrbata.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Takže jako druhý a třetí bod našeho dnešního jednání.

Pan poslanec David Rath má slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dobrý den. Minule se nám podařilo pevně zařadit bod číslo 20, tisk 640, tedy návrh na vyhlášení významného dne v den odsunu Sovětské armády. Bohužel nedošlo na pořad jednání pro jiné body. Navrhuji tudíž jeho pevné zařazení po pevně zařazených bodech příští úterý. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dobré ráno. Dovolte mi, abych i já požádala o pevné zařazení jednoho bodu. Existuje zde jistá dohoda už z minulého týdne. Ústavněprávní výboru velmi detailně na dvou sezeních projednal, a pracovní skupina se tomu také věnovala, bod číslo 30, sněmovní tisk číslo 815, zkráceně náhubkový zákon. Jde mi o pevné zařazení druhého čtení, které by nemělo být nikterak problematické a mělo by probíhat velmi, velmi rychle, protože je dohoda, že pozměňující návrh, který přichází z ústavněprávního výboru, nebude ve druhém čtení dále rozšiřován. Mám tedy za to, že bychom během deseti minut to druhé čtení zvládli. A jenom tak máme šanci na to, abychom legislativní proces v této věci dokončili. Myslím si, že je to věc velmi sledovaná, velmi potřebná a jsem ráda, že jsme se v tom kompromisním řešení dostali tak daleko, že skutečně stačí, když tomu věnujeme deset minut, a můžeme se opět posunout dále.

Jestli jste tomu porozuměla... Nebo zopakuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pouze mi tam chybí jeden podstatný detail, kdy byste to druhé čtení si přála zařadit.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Ano. Já bych si ho přála jako první bod po pevně zařazených bodech na úterý.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Úterý 16. března. První bod po již pevně zařazených bodech.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Paní poslankyně Jacques byla zatím poslední přihlášená k návrhům na změnu pořadu jednání. Táži se, zdali si ještě někdo další přeje přednést návrh. Ne.

Nyní se vypořádáme s dvanácti změnami.

 

Jako první je návrh pana poslance Vojíře. Týká se bodu 50, sněmovního tisku 1054. Pan poslanec Vojíř si přeje zařadit projednávání tohoto bodu na dnešek po bodu 278, který je pevně zařazen na 12. hodinu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 101 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 148 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vojíř si taktéž přeje zařadit bod 57, sněmovní tisk 1048, jako první bod v úterý 16. 3. V případě, že tento návrh nebude schválen, pak jako první bod za již pevně zařazené body. Takže alternativa.

 

Nejprve budeme rozhodovat o prvním pořadí. V úterý 16. 3. zařazení bodu 57, sněmovního tisku 1048.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 102 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 28.

 

Přeje si někdo provést kontrolu? Ano. Počkáme tedy na konfrontaci přání s realitou... Pan poslanec Suk. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP