(9.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Jakubková: Dobré ráno, děkuji paní místopředsedkyni za slovo. Dámy a pánové, žádám vás o vyřazení bodu číslo 18, tisku číslo 580, z programu schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já se omlouvám, téměř vás neslyším vzhledem k hluku, který je standardem v této Sněmovně. Ano, vyřazení bodu 18, tisku 580.

Pan poslanec Hrbata.

 

Poslanec Michael Hrbata: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, dovolte, abych navrhl předřazení bodu číslo 274, to je vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu na území České republiky, sněmovní tisk 1062, jako první bod dnešního jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, děkuji vám. Pan poslanec Ohlídal. Pan poslanec Paroubek náhradní karta číslo 22.

Pane poslanče Ohlídale, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl změnu programu této schůze. Navrhuji, aby byl vyřazen z programu této schůze bod číslo 65, sněmovní tisk 930. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Šplíchal má slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, potřebovali bychom, abychom mohli projednat zákon o podpoře sportu, zařadit - je to bod 27, sněmovní tisk 756 - jako první bod 19. března, příští pátek. Omlouvám se, podle původního jako druhé čtení to byl bod 27, 185.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, takže bod 185, třetí čtení, jedná se o sněmovní tisk 756, zákon o podpoře sportu. Pan poslanec Grüner si přeje taktéž zařadit třetí čtení sněmovního tisku 791 jako první bod na pátek 19. 3., takže pane poslanče, byl byste ochoten akceptovat, že váš bod by byl eventuálně v případě podpory bodem druhým, anebo chcete soutěžit s panem poslancem Grünerem o první pozici?

 

Poslanec Karel Šplíchal: Je mi líto, že jsme se nedomluvili, ale já si myslím, že náš bod, zákon o podpoře sportu, bude velmi rychlý, protože má všeobecnou podporu. Tak bych chtěl poprosit kolegu Grünera, kdyby mi dal přednost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, takže to necháme takto. O tom rozhodne Sněmovna.

Nyní požádám pana poslance Melčáka.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, paní předsedající, za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu 18, což je sněmovní tisk 580, dnes po bodu 34, kterým je sněmovní tisk 943. A tento bod je zařazen jako sedmý bod dopoledne. To znamená navrhuji bod 18 jako osmý bod dnešního programu. Aby bylo rozuměno, před bod 275.

Dovolím si zde reagovat na obstrukce, které jsou spojeny s projednáváním tohoto sněmovního tisku. Včera jsme kvůli tomu ztratili hodinu a půl ze svého aktivního času a dovolím si upozornit na to, že paní kolegyně Jakubková navrhla, aby tento bod byl vyřazen z dnešní schůze. Už jsme o tom na této schůzi hlasovali, vyřazení bodu nebylo přijato. A dovolte mi, paní předsedající, abych podal proti hlasování o vyřazení bodu 18 námitku.

Dovolím si současně upozornit veřejnost, která čeká na to, že bude vyjasněno, jak je možno vstupovat a které organizace mohou vstupovat do stavebního řízení, aby tento sněmovní tisk byl přijat, že ho přijaly jednomyslně dva ze tří výborů, které ho dostaly k projednávání, a myslím si, že tyto obstrukce bychom měli opustit a nechat Sněmovnu hlasovat o předmětu věci.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Vojíř si přeje ještě upřesnit již přednesený návrh. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, je to přesně tak. Poprosím když tak o pozornost Sněmovnu. Já jsem ve svém prvním vystoupení navrhl, aby na dnešek byl zařazen vládní návrh zákona sněmovní tisk 1054, bod 50 programu jednání schůze, a to tak, aby to bylo po 11. hodině a po třetích čteních. Nicméně po kontrole dnešního programu jsem zjistil, že na 12. hodinu je pevně zařazený bod a já bych v podstatě tímto do jisté míry nekorektně se mohl předsunout, kdyby to bylo schváleno, před tento bod. Považoval bych to za nefér, a proto si myslím, že obě podmínky budou splněny, když požádám o to, aby to byl druhý dnes pevně zařazený bod, to znamená bude to po 12. hodině. Nevím přesně, kdy, jestli na to dojde ještě dnes čas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ještě jednou, pane poslanče. Druhý pevně zařazený bod dnes? Tedy po bodu, co je zařazen na 12. hodinu? Takže po ukončení projednání bodu 278, což je návrh paní poslankyně Jakubkové, který je pevně zařazen na 12. hodinu? Ano, po bodu 278.

Paní poslankyně Rybínová.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP