(15.50 hodin)
(pokračuje Dub)

Doprava v klidu, parkování je, jak všichni víme, v Praze značný problém. Jakékoliv kroky k jeho řešení by měly být pokud možno rychlé a efektivní. Proto vás prosím o odpověď, kdy je možné očekávat citované vyjádření ministerstva ke způsobu svislého dopravního značení ve smíšených zónách placeného stání, tak aby návštěvníci mohli během dne začít využívat rezidentní zóny pokud možno co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále prosím paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Vážený nepřítomný pane ministře, podle mediálních informací posledních dnů bylo na základě rozhodnutí zastupujícího ředitele odboru politiky zaměstnanosti ministerstva Ing. Duháně zastaveno prodlužování platných pracovních povolení pro cizince ze třetích zemí. Později bylo upřesněno, že jde pouze o doporučení k zastavení. Můžeme samozřejmě počítat s extenzivním výkladem. Rozhodnutí by mohlo mít teoreticky dopad až na 65 tisíc cizinců žijících v republice, cizinců, kteří zde dělali práci, o kterou nikdo nestál, cizinců, kteří ji dělali za málo peněz a kteří na ni se svými rodinami byli odkázáni obživou. Pokud by se toto rozhodnutí týkalo českých občanů, šli by na úřad práce a s utaženými opasky by zřejmě nějakou dobu přežili. Týká se ovšem cizinců, kteří sem přišli z Vietnamu, Mongolska a podobných zemí, kteří za to zaplatili velké peníze, kteří nemají jednoduchou možnost návratu a na které se naše sociální politika nevztahuje.

Já bych se ráda zeptala: Je vám známo, že do republiky přijíždějí další cizinci z těchto zemí, zatímco jiné v rámci dobrovolných návratů vracíme do zemí původu? Uvažujete o opatřeních, která by pomohla řešit sociální situaci těchto rodin a následně skutečnost, že se řada z nich ocitne doslova na ulici, event. zde bude uvažovat o živnostenském podnikání? A známe důsledky, které se už v této chvíli v republice projevují? Vydali jste podobné doporučení v součinnosti s Ministerstvem vnitra a po konzultaci se zemí původu? Ptám se, jakým způsobem chce Česká republika ve vztahu k cizincům ze třetích zemí nadále postupovat a zda v tomto směru jde o koordinované rozhodnutí vlády, resp. alespoň součinnost kompetentních ministerstev. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším interpelujícím je pan poslanec Ivan Ohlídal na pana ministra Gustáva Slamečku.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, ve své interpelaci bych se na vás chtěl obrátit ve věci kultury cestování především v regionálních vlacích Českých drah. O Českých drahách se v poslední době hovořilo mnohokrát v negativních souvislostech. O této negativní skutečnosti týkající se kultury cestování se chci zmínit nyní.

Především v regionálních vlacích je často velmi komplikované cestovat, a to především například z toho důvodu, že není možné navštívit WC kvůli jejich stavu, okna se nedovírají, teče při dešti do vlaku atd. V zimě je situace ještě komplikovanější, protože v mnoha regionálních vlacích se především v ranních spojích prostě netopí. Je tam chlad téměř jako ve vnějším okolí. Situace je často sváděna na to, že to způsobují objektivní faktory, např. zastaralý vozový park atd.

Já poměrně často jezdím vlakem, především na trati Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno. Tyto negativní skutečnosti, které zmiňuji, prožívám. Dokonce se mi stalo v této souvislosti toto pondělí v 6 hodin, když jsem jel z Veselí vlakem do Brna, že tam byla teplota odpovídající venkovní teplotě. Při požádání průvodčího, aby zatopil, tvrdil, že to není možné. Když jsem řekl, že situaci budu řešit prostřednictvím interpelace na vás, během 20 minut se situace napravila a ve vlaku bylo teplo. Čili často tato nekvalita v úrovni cestování je způsobena špatnou prací lidí, špatnou prací železničářů.

Proto se na vás, pane ministře, obracím, abyste zjednal nápravu, obrátil se přímo na vedení Českých drah, na generálního ředitele pana Žaldu, na lidi, kteří berou za svoji velmi špatnou práci horentní platy a nejsou schopni zajistit základní podmínky pro cestování ve vlacích Českých drah. Čekám na vaši odpověď a předem za ni děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím dalšího interpelujícího, pana poslance Pavla Němce, který má také interpelaci na ministra Gustáva Slamečku. Prosím, pokud má zájem, aby ji přednesl.

 

Poslanec Pavel Němec: Přiznám se, že jsem překvapen množstvím omluvených ministrů. Situace, kdy tady sedí vlastně jeden jediný zástupce vlády, je značně tristní, ale budiž.

Interpelace na ministra dopravy ve věci financování opravy mostu v Mohelnici.

Vážený pane ministře, v nedávné době jsem vás interpeloval ve věci rekonstrukce mostu v Mohelnici, který směřuje dopravu z rychlostní komunikace R35 na tah směrem na Moravskou Třebovou a dále na Prahu. Tento most je klíčový. V Mohelnici totiž končí rychlostní komunikace R35 a dále na Prahu jedou všichni právě přes tento most. Oproti minulosti mají dnes přednost kamiony a další vozidla jedoucí od Olomouce nahoru na most. Tento paradox by sám o sobě nebyl klíčovým problémem. Bohužel v rámci rekonstrukce byly odstraněny všechny přechody pro chodce vedoucí na most. Občané bydlící v západní části města se tak prakticky ze dne na den ocitli ve vzduchoprázdnu. Ke svým domům se přes most oficiálně nedostanou. Letité přechody pro chodce byly zrušeny.

Město Mohelnice jako takové nemělo žádnou možnost tristní situaci řešit. Jsme ujišťováni o tom, že přechody nevyhovovaly technickým požadavkům, a že pokud má město zájem o jejich obnovení, musí si je vybudovat znovu samo podle všech norem a také je zaplatit. Není to paradox?

Pane ministře, je normální, že někdo opraví jediný most spojující různé části města a zároveň zruší přechody pro chodce? Proč nebyly vybudovány i nové přechody? Proč by to nyní mělo platit město ze svého rozpočtu? Jste, pane ministře, ochoten zajistit, aby obnovu přechodů pro chodce a další potřebné úpravy zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, a to logicky na svoje náklady? A kdy k tomu konečně dojde? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za přednesení, ale prosím rovnou o další interpelaci, protože pokud se nepletu,pan poslanec Němec má ještě jednu interpelaci na pana ministra Šebestu, takže bych ho požádal, aby rovnou přednesl i svoji druhou interpelaci. Prosím, pusťte se do toho.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený nepřítomný pane ministře, obrátil jsem se na vás nedávno s písemnou interpelací ve věci privatizace tzv. Polického rybníka. Jde o kauzu, kde na jedné straně stojí soukromý zemědělec, starosta obce Police a spoluvlastník pozemku pod rybníkem pan Květoslav Urbášek, a na druhé straně celá státní správa. Pan Urbášek roky bojuje s nečinností úřadů a neochotou úředníků na místní, krajské i ministerské úrovni. Jedná se o kauzu pochybné privatizace rybníka, která podle dostupných údajů porušila garanci kontinuity vlastnického práva pana Urbáška. Tato kauza sahá až do dávné historie a souvisí s rodem Lichtenštejnů, kterému patřilo panství s centrálním zámkem Úsov. Ano, někdy je třeba se bavit i v historických souvislostech.

V současné době jsou spory i o to, co je to vlastně rybník. Je rybník jen voda, v níž plavou kapři? Nebo je to i pozemek pod vodní plochou? Nebo je to všechno dohromady?

Jste, pane ministře, ochoten osobně se kauzou tzv. Polického rybníka zabývat? Je vámi řízené ministerstvo ochotno dát jasné stanovisko k pojmu rybník? Jste ochoten zjednat nápravu a panu Květoslavu Urbáškovi pomoci? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla i druhá interpelace poslance Němce. Teď bych poprosil pana poslance Plachého, aby přednesl svoji interpelaci na ministra Šebestu ve věci protipovodňových opatření. Připraví se Kateřina Konečná.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený nepřítomný pane ministře, v rámci protipovodňových opatření na řece Moravě bylo v Uherském Hradišti pokáceno dvanáct bezmála stoletých líp, zčásti sice nemocných, zčásti ale i zdravých. Přesto tyto krásné stromy musely do jednoho ustoupit železobetonové stěně. Budou-li protipovodňová opatření budována se stejným citem i na dalších úsecích nejen řeky Moravy, ale i dalších řek České republiky, pak jim padnou za oběť stovky, možná i tisíce stromů, které pro nás vysadili naši předkové na březích našich řek. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP