(Jednání pokračovalo v 15.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se. Dali jsme dohromady všechny omluvy, takže v tom máme teď pořádek a já můžu požádat prvního interpelujícího pana poslance Václava Exnera, aby začal se svou interpelací na ministra Janotu ve věci vývoje půjčky Lotyšsku. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo, máte tu i ministra, můžete mluvit.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, především bych vám chtěl poděkovat, že jste svým rozumným postupem umožnil, aby interpelace byla za přítomnosti ministra. Děkuji.

Pane ministře, název mé interpelace v podstatě obsahuje otázku, kterou chci položit. Jaký je další vývoj ve věci půjčky Lotyšsku? Podle informací z tisku bylo dosaženo významného pokroku. Zdá se, že část peněz už buď byla poskytnuta, anebo je těsně před tím. Do Lotyšska má vyjet také předseda vlády. Prosím, abyste se k této věci vyjádřil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby se vyjádřil.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane místopředsedo, dámy a pánové. Toto je interpelace několikerá, pane poslanče, jestli čtvrtá, možná pátá. Nevadí. Vy na to máte právo. Já mám povinnost reagovat. Jen na úvod řeknu, že budu zdrženlivější než minule, protože mé minulé vystoupení tady málem způsobilo diplomatickou roztržku a já už to nechci opakovat. Budu uvádět toliko fakta, protože vím, že informace odsud jsou na serverech za deset minut, že věci, pokud člověk dobře míní, tak někdy špatně koná, a mají své jisté konsekvence, ale já už se toho bude velmi důrazně snažit vyvarovat.

Řeknu vám pouze tolik, že je připravený term sheet, který hodlám konzultovat mimo jiné při jednání Ecofinu s panem ministrem financí Lotyšska Repšem v průběhu úterka v průběhu jednání Ecofinu. To za prvé. Za druhé, že předmětem naší diskuse bude pouze 100 mil. eur, protože zákon, který jste tady ve Sněmovně schválili, říkal 100 mil. eur v minulém roce, 100 mil. eur v letošním roce. A chci vás ujistit, že druhá strana, ani nebudu jmenovat jaksi stát raději, nemá zájem o půjčku na podporu malého a středního podnikání, a budu to respektovat. Já předložím vládě materiál před podpisem definitivní smlouvy, ve kterém bude uvedeno, že je to půjčka na vyrovnání a stabilitu bilance veřejných financí druhé strany.

V materiálu pochopitelně budou parametry a tam není problém, za který jsme půjčku získali, parametry, které se týkají dohod dříve uskutečněných, to znamená půjčka bude splatná do sedmi let, půjčka bude splácena s dvouletým odkladem a půjčka bude za ten úrok, za který jej Česká republika získala na evropských trzích při emisí eurobondu.

Co se týče druhé části půjčky, tak toto zcela určitě ponechám na jednání vlády po volbách, na jednání parlamentu po volbách. Buď bude připraven, ochoten revokovat zákon, upravit zákon, nebo bude konat nějak jinak.

Pane místopředsedo, já myslím, že toť je vše. Nic nového se nestalo od minulé události než to, že jsem si vzal opravdu k srdci, že se budu vyjadřovat v této věci velmi zdrženlivě, protože toto má možné diplomatické konsekvence. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Exner ovšem ještě může vystoupit a přesto položit dodatečnou otázku.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, ujišťuji vás, že nebylo mým cílem a snad jsem k tomu ani nepřispěl, že snad došlo k nějaké diplomatické roztržce, koneckonců nejsem o ní ani informován.

Z toho, co jste ale právě řekl, vyplývá, že těch 100 mil. eur, které hodláte tedy předat, bude poskytnuto za jiných pravidel, než která byla předmětem jednání při schvalování příslušného zákona o dluhopisech, protože tehdy právě celých 100 % mělo být určeno na podporu podniků na úrovni malých a středních, případně jiných, které mají určitou vazbu na Českou republiku, podílí se na tom obchodě. Čili pokud nyní půjde o vyrovnání a stabilitu bilance, je to právě to, co původně předkladatel - Topolánkova vláda a pan ministr Kalousek - vylučoval a říkal, že to bude půjčka za jiných pravidel.

Pokud jde o záruky splatnosti, zmínil jste se o tom, že ve smlouvě bude sedm let, ale jaké záruky asi budou v situaci, o které jsme koneckonců diskutovali při poslední diskusi, a to že úrok se přesně rovná úroku, který platíme za dluhopisy? Když my to platíme, jak známo, 15 let a Lotyšsko to bude platit jenom sedm let, tak pravděpodobně na tom dost proděláme. Můžete celkově tuto záležitost vyhodnotit?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě tedy poprosím pana ministra.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já bych chtěl zdůraznit, že nezpochybňuji ani náhodou po svých zkušenostech schopnost druhé strany splatit tento závazek. To za prvé.

Za druhé. Dikce zákona je jasná. Možná může být předmětem diskuse to, co tady na mikrofon řekl bývalý ministr Kalousek, možná to, co je uvedeno v důvodové zprávě. Zdůrazňuji: Lotyšská strana má zájem o půjčku 100 mil. eur a takto byly podmínky na úrovni premiérů přislíbeny, že to je solidární půjčka na řešení problémů rozpočtové a finanční bilance. Takže v tomto smyslu chci říci, že není rozpor v souvislosti se zákonem napřímo.

Mohu souhlasit s vámi, že text důvodové zprávy se v jistých pasážích opírá o jakousi možnost zaměřit tuto půjčku na podporu malého a středního podnikání zejména s přihlédnutím k některým pohledávkám českých firem ve vztahu k Lotyšsku, ale zdůrazňuji, že lotyšská strana má zájem toliko a pouze na tomto typu půjčky, o kterém jsem mluvil, neb je limitována i opatřeními Mezinárodního měnového fondu, je limitována tím, že jakékoliv další prostředky, které by byly směřovány do této oblasti, by zhoršovaly její deficit a komplikovaly situaci, a lotyšská strana mě ústy ministra financí jednoznačně informovala o tom, že malé a střední podnikání je financováno v dostatečné výši.

Takže tolik na závěr. A opravdu nechci, aby jakákoliv jiná zkreslení, ať už jsou tady média či jiné formy možných informací navenek, toto jakkoliv zpochybňovala, protože jsem si vzal z posledního jednání velmi výrazné ponaučení. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP