(15.20 hodin)
(pokračuje Fischer)

Čili já jenom bych chtěl zrekapitulovat to, že Ministerstvo financí nepovolilo žadateli provozování rulety po internetu a tak dále. V rozporu by to bylo se zákonem o loteriích atd. Ministerstvo posoudilo jako nedostatečná opatření žadatele, která zamezují osobám mladším 18 let účast na hře atd. Tedy ne, zákon neumožnil tuto podmínku. Ta není ze zákona. Zákonné podmínky nebyly splněny. Zákon ani nedovolil ministerstvu, aby takovéto provozování povolilo.

Tam je to odvolání. Nebo resp. odvolání - tam je žaloba ze strany toho Casino Kartáč Group a soud probíhá. Ministerstvo čeká na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1, kde řízení probíhá.

Myslím si, že jinak o problematice loterií, která je panu poslanci Němcovi velmi blízká a je mu možná z tohoto sboru nejblíž, víme, že se připravují návrhy, které by systémově měly problém celého internetového sázení a loterií vůbec v České republice upravit tak, aby poměry v tomto segmentu byly korektní, takové, jaké jsou i v zahraničí obvyklé, a aby, řekl bych, stát jenom nepřihlížel tomu, jaké prostředky mu tam eventuálně odcházejí nebo je tam odtud nedostává a dostávat by je mohl. To je vše.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan poslanec se spokojí s touto odpovědí. Můžeme tedy přejít k poslední interpelaci na premiéra, a tou je ještě interpelace Miroslava Váni. Ten ji už ale také stahuje. V tom případě jsme vyčerpali všechny interpelace. Děkuji tedy premiérovi. Čas pro interpelace na premiéra jsme tím pádem tedy využili.

Jak jsem avizoval, přikročíme rovnou k interpelacím na ministry, s tím, že tady vidím, přiznám se, jediného ministra. Podívám se, jak je to s omluvami.

Máme tady interpelace na ministry. Vidím, že první interpelovaný ministr je ministr Janota, kterého by měl interpelovat poslanec Václav Exner. Bohužel tady pana ministra také nevidím.

Prosím, pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pana ministra jsem tady před půlhodinou viděl. Nemohl byste požádat kancelář, aby řekněme do tří pěti minut pana ministra sehnala, má teď dvě interpelace v pořadí, podobně jako pan ministr Dusík, a aby je upozornila, a na tři čtyři minuty přerušit jednání? Myslím si, že bez ministrů interpelace opravdu nemají velký význam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zřejmě ano. Já tedy přeruším jednání do 15.30 a požádám, aby panu ministru Janotovi, ministru Dusíkovi, panu ministru Slamečkovi, myslím, že pan Šimerka se omlouvá, takže ještě Šebestovi byla nějak poskytnuta informace, že interpelace začnou dříve, než je ten obvyklý čas. Takže v 15.30 začnou interpelace v pořadí ministrů: ministr Janota, Dusík, Slamečka.

Omlouvám se, pan ministr Slamečka je tady omluven z pracovních důvodů. Takže v této chvíli především pan ministr Janota. A pan ministr Šebesta je také omluven. Ano, připouštím. A dokonce i ministr Dusík je tedy omluven. Takže v tom případě mohu apelovat jenom na pana ministra Janotu, který by tu měl být. Opravuji tedy, jen pan ministr Janota. Od něho omluva není.

Přerušuji tedy jednání do 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP