(15.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Němec: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, nechte mne přednést interpelaci.

Vážený pane premiére, nedávno jsem interpeloval ministra dopravy ve věci neutěšeného stavu na Českých dráhách. Šlo o investice do nádražních budov, čekáren, sociálního zázemí pro cestující. Řada miliard se investovala. A jaký je dnes stav? Čekárny na vlakových nádražích jsou zavřené. Lidé mrznou, a kdo může, tak skočí na toaletu do křoví. Kdo nemůže skočit, tak to opravdu nevím, co vlastně udělá.

Proč jsme investovali do čekáren a sociálního zázemí nádraží, když jsou polovinu dne zavřené? Dráhy se vymlouvají, že nemají lidi, že musí šetřit. Jaká je pravda? Občané mrznou venku na peróně a dráhy investují do reklamy čtvrt miliardy korun. Je toto normální?

Vážený pane premiére, nejedná se v žádném případě o ojedinělý případ nebo o regionální problém. Zavřené čekárny jsou v celé zemi. Už od odpoledních hodin. A že nejvíce mrzne právě večer a v noci, to je snad každému jasné!

Jsem poslancem za okres Šumperk. Jaká je dnes situace v čekárnách na našich nádražích? Jak je to v Bludově, v Lukavici nebo Moravičanech? Co Javorník, Zlaté Hory nebo Vidnava? Ano, můžete namítnout, některé z těchto stanic nejsou přestupní. Bludov ale ano! Proč nejsou čekárna a toalety pro cestující otevřeny delší dobu?

Vážený pane premiére, nejde jen o problém jednoho okresu. Je to problém celé země. Opravdu vám připadá normální, že dráhy investují čtvrt miliardy korun do reklamy a na druhé straně nechávají své zákazníky mrznout na schodech nových nádražních budov? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana premiéra, aby se zhostil této interpelace.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dámy a pánové, problém zastávek, kde nejsou poskytovány další služby cestujícím, je takový, že tam podle platných předpisů, které to upravují, jsou zastávky vybavovány jen přístřešky pro ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami, nezbytným mobiliářem, lavičkami, osvětlením, informační tabule, jízdní řád a podobně. Samozřejmě celá racionalizace řízení provozu drah, snaha uspořit živý personál při obsluze dráhy a odbavování cestujících vyvolává nárůst investic do budování dálkových systémů řízení dopravy na dráze, to především.

České dráhy podle mých informací řeší problém zastávek pronájmem prostor nádraží k jinému podnikatelskému využití s věcným břemenem, prodejem nevyužívaných nemovitostí v obvodu dráhy jiným subjektům a konečně revitalizací nádražních prostor jiným investorem s právem tyto prostory dále využívat. To je projekt pod názvem Živá nádraží. Mám tady několik příkladů, kdy se podařilo problém uzavření vyřešit i použitím tohoto způsobu. Nicméně uznávám, řada problémů přetrvává, čekárny jsou v takovém stavu, v jakém jsou.

Mluvil jste tady, pane poslanče, o Bludově. Já jsem si trošku nechal po něm projít, ne osobně, ale Bludov byl nějak zrekonstruován, upraven, načež byl naprosto šíleným způsobem opět zdevastován, a je tedy otázka, jestli to není nějaká sisyfovská práce stále se do tohoto pouštět. Nicméně České dráhy jako vlastník většiny objektů v železničních stanicích jednají o možnostech zpřístupnění čekáren v neobsazených stanicích s představiteli měst a obcí, s nájemci bytových a nebytových prostor.

Některé nádražní budovy, jak už jsem říkal, řešení a využití našly. Faktem je, že ve většině případů zájem na jakékoli participaci, byť za úhradu, externích subjektů není. Neobsazených výpravných budov ke konci loňského roku je podle technické evidence 118 a jednorázové náklady na zprovoznění čekáren jsou odhadovány minimálně na 19 milionů korun a roční náklady na provoz by pak činily 21 milionů korun.

Mám tady ještě potom jednotlivé příklady jednotlivých stanic, jak tam to vypadá, ale to když tak na požádání nebo to můžu panu poslanci předat či napsat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak ještě jednou pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Já musím říci, že když srovnám odpovědi na interpelace pana premiéra a jednotlivých ministrů, tak tady vidím obrovský kvalitativní rozdíl. Takže pane premiére, já strašně děkuji. Myslím si, že to je vstřícný postoj.

Mne tam zaujala ta částka. Vy jste tady řekl něco o nějakých milionech a já tedy navrhuji tento postup: Z té čtvrtmiliardy korun, která půjde na reklamu v roce 2010, ukrojme malinký kousíček, zainvestujme to tam, kam to patří, aby cestující měli i ten minimální komfort, který potřebují. Já si myslím, že nikoho to nebude nic stát, a jestli se prostě udělá někde méně billboardů anebo jestli se prostě někde méně investuje do reklamy třeba v novinách, tak já si myslím, že ti lidé, kteří si potřebují odskočit, si prostě potřebují odskočit. Je ty billboardy vůbec nezajímají.

Já vám moc děkuji, je to upřímná odpověď, je to odpověď slušného člověka a já si toho moc vážím. Jenom bych poprosil, abychom to dotáhli až do konce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelace je opět interpelace Pavla Němce a ta se týká arbitráže Casina Kartáč. Takže bych poprosil, aby rovnou přednesl i svou další interpelaci.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane premiére, koncem roku 2008 osobně podepsal tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek několik povolení k provozování sázení po internetu. Učinil tak poté, co podpis na povolení odmítl tehdejší ředitel odboru loterií na ministerstvu. Podle dostupných veřejných informací byla následně vydána tři další povolení sázení po internetu. Opakovaně jsem se v této věci obracel na ministra financí Janotu, konkrétní odpovědi jsem se ale od něj nedočkal.

Povolením sázení na webu došlo podle mého názoru ke zhoršení pozice státu v soudním sporu se společností Casino Kartáč Group. Tato společnost povolení na internetové sázení v minulosti za ministra financí Slávka Sobotky nedostala a nyní prý žádá po státu náhradu škody 2,5 miliardy korun. Je totiž problém, když jedné společnosti není vyhověno a po změně ministra najednou povolení jiným společnostem vydáno je. A to přesto, že zákon o loteriích se v této věci v mezidobí nijak nezměnil.

Pane premiére, jste ochoten, prosím, nechat prověřit okolnosti povolení internetového sázení panem Kalouskem? Jeho rozhodnutí má podle mého názoru riziko prohry v soudním sporu o 2,5 miliardy korun. Pane premiére, jaká je dnes situace ohledně sporu Ministerstva financí se společností Casino Kartáč Group? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, ono to má dvě roviny, ten dotaz anebo i ta odpověď, samozřejmě. Já se nejdřív vypořádám s Kartáčem, myslím Casino Kartáč, a potom trošku obecněji.

Pokud jde o to Casino Kartáč Group, akciová společnost, legislativní odbor Ministerstva financí eviduje žalobu této společnosti proti České republice, původně proti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, později vůči Ministerstvu financí. Předmětem tohoto soudního sporu je zamítnutí žádosti žalobce o povolení internetového sázení, kdy žalobce je toho názoru, že nevyhověním jeho žádosti byl tento diskriminačně vyloučen z hospodářské soutěže na relevantním trhu a žalobci vznikla škoda, podle něj, tu vyčíslil, škoda formou ušlého zisku podotýkám, zajímavé je to číslo: žalobce ji vyčíslil ji na 685 milionů korun. Opakuji: 685 milionů korun. To je žalovaná částka. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP