(15.00 hodin)
(pokračuje Fischer)

Moje zadání bylo jednoduché: připravit návrh novely zákona o DPH vypouštějící § 36a odstavec 3 písmeno d) týkající se benefitů. Materiál nepsali moji nejbližší spolupráci, pokud jde o toto, ani Frankl, ani Mlynář, a odboráři už tuplem. Čili materiál psali standardně úředníci Úřadu vlády podle pokynů a mého zadání.

Na Úřadu vlády nevládnou odbory a nikdo další. V Úřadu vlády pracuje předseda vlády a vedoucí Úřadu vlády a celý jeho aparát. Takže k tomu, co v tomto sdělil pan Dušek, že nám něco podstrčil a přinesl, to fakt nebylo potřeba. Důležitější jsou možná ty další otázky. Já myslím, že tohle je prostě mimo hru. Takže odpověděl jsem, kdo to psal.

Janotův balíček. Janotův balíček jsme nedemontovali my, ten byl demontován posléze tady jednáním a výsledkem hlasování, postojem levice, tak byl demontován vládní balíček. Nebylo nám to jedno, není mi to jedno doteď. Následnými opatřeními, vázáním prostředků jsme dosáhli toho, že deficit zůstává na té hladině původní 163,5 miliardy a 5,3 % deficitu na HDP, což ale mimo jiné považuji pořád za velmi nepříjemné, když to řeknu mírně, ale nicméně když už jde o vládu, tak jsme aspoň zabránili tomu, aby to bylo někde ve výši 220, 225, ne-li ještě víc miliard někde vztahem na sedmiprocentní podíl deficitu na hrubém domácím produktu.

Pokud jde o benefity, tak víte nakonec po těch svízelných debatách, jaké ty dopady budou. Tam je klíčové slovo ne kolik bude a že se to dá velmi mizerně spočítat, já si myslím, že až to uvidíme - já si myslím, že to nejsou tři čtvrtě miliardy korun, jak byl ten druhý odhad Ministerstva financí. Ale co bych k tomu chtěl říct. Otázka benefitů nebyla otázka Janotova balíčku a jeho demontáže. To byl zákon o dani z přidané hodnoty, kde ta záležitost byla zakomponována. A tehdy k dnešnímu překvapení všech prošla jako kudla máslem. Tak to je asi tolik na vysvětlení.

Jinak víte, že jsem o těch dalších návrzích, které by demontovaly, dále demontovaly Janotův balíček, a byly tendence je do Sněmovny dostat a projednat, že jsem se vždycky vymezil ke všem těm návrhům, naprosto ke všem negativně. To jsem sdělil šéfům politických stran při separátním jednání s nimi, parlamentních politických stran. (Upozornění na čas.) Předal jsem to jasně. Tečka.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se bude pan poslanec dotazovat dále?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji za slovo. Rád bych panu premiérovi poděkoval, ale opravdu není za co. Očekával jsem, že řekne rozhodné slovo premiéra: konečně dost, víc už nic! Ale to tady nezaznělo. Když se ozvou další skupiny dotčené Janotovým balíčkem, tak je pravděpodobné, že ten vývoj bude úplně stejný. Pohrozí se stávkou, vláda se rozklíží, přijme usnesení, v rámci kterého se prostě uřízne salámovou metodou další kus Janotova balíčku, a takhle plnou parou budeme zpět do Maďarska.

Pane premiére, opravdu bych potřeboval, abyste řekl rozhodné slovo:"Víc už ne!" Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, aby se vyjádřil.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji pěkně. Je těžké se rozkolíbat v této zemi k rozhodným slovům. Ale já myslím, že já osobně i vláda dala najevo, že je vládou dostatečně úspornou. Vyjádřila se jasně proti tlakům na dekompozici, rozebírání toho, čemu se dnes říká Janotův nebo vládní balíček. Věřte, jak bylo obtížné ty prostředky - jaké s tím mají šéfové resortů problémy, jak se jim to často nelíbilo, problémy s vázáním těch prostředků. Stojíme si za ním. Když bude ta situace v plnění příjmů mizerná, jsme ochotni nejen je vázat, ale samozřejmě je zablokovat. Čili já můžu s čistým svědomím říct, že na rozpočtu takovém, jaký je - konec. A vláda nebude sama přicházet ani podporovat žádné další návrhy, které k prohloubení deficitu na tento rok povedou. A bude velmi obtížné připravit, ať už to bude dělat kdokoliv, rozpočet na příští rok, protože z 5,3 na 4,8 - tak to je teda! Já vždycky říkám, rozpočet na rok 2011 bude podstatně horší a trpčí nápoj než na rok 2010. Při všech těch problémech, které jsme s tím letošním rokem měli a možná ještě budeme mít.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, můžeme pokročit k další interpelaci. Požádal bych pana poslance Miroslava Váňu, aby přednesl svou interpelaci na premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Děkuji. Jak jsem slíbil, pokračuji ve své interpelaci prapodivné způsoby hospodaření Státní správy hmotných rezerv. Pane premiére, na základě toho, co jsem zde řekl, tak dovolte, abych vás požádal o následující. Pane premiére, žádám vás jako předsedu vlády o okamžité odvolání současného ředitele Státní správy hmotných rezerv Ladislava Zaba. Dále jako předsedu vlády vás žádám o provedení forenzního auditu celkového hospodaření Státní správy hmotných rezerv. Dále jako předsedu vlády vás žádám o zveřejnění všech smluv mezi touto státní organizací a společností Lukoil, a to proto, abychom rozptýlili to široké spektrum podezření, které padá na hospodaření této státní firmy právě z těch sdělovacích jednotlivých médií, která jsem zde uvedl.

Já se domnívám, pane premiére, že právě státní organizace v této době by měla jít příkladem ve svém hospodaření všem firmám. A z toho, co zde bylo řečeno, je velmi vážné podezření, že státní firma je ovlivňována velmi prapodivnými způsoby společnosti Lukoil a dalšími lobbistickými aktivitami. Já si myslím, že jako předsedu vlády vás to nemůže nechat klidného.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak teď prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji mnohokrát, pane předsedající, dámy a pánové, za slovo.

K odvolání jakéhokoliv vysokého státního úředníka, koneckonců i ministra, přistoupím tehdy, budu-li pevně přesvědčen o tom, že pochybil, že se něco opravdu stalo a že to je prokázané nebo je důvodné podezření, že tomu prostě je tak. Já nemohu zatím odvolat toho člověka proto, že jsem si přečetl něco na nějakém serveru. Já to prověřím. Policie to prověřovala, já si přečtu celý monitoring, znova si udělám screening zpráv Bezpečnostní informační služby. Budu o tom mluvit znova s šéfem resortu, to znamená s ministrem průmyslu a obchodu, ale nemohu prostě přistoupit na politiku a hru, že personální řešení budu dělat okamžitě podle toho, co si ráno přečtu v tom či onom deníku nebo si to otevřu v poledne na příslušném serveru.

To chce velmi seriózní posouzení. Pakliže tam je něco v nepořádku, ať konají orgány činné v trestním řízení. To je jedna věc. A samozřejmě potom by to přicházelo v úvahu, a to okamžitě. Ale musí pro to být skutečně kvalifikované důvody.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pana poslance Váni se zeptám na...

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já nemohu nic jiného, než souhlasit s tím, co jste řekl, pane premiére. Ale ono to není včera, ono je to od ledna letošního roku, takže minimálně tři měsíce ta podezření se nad hospodařením této státní organizace vznáší, a to trvale.

Já jsem přesto rád, že se na této půdě o tak zásadní a závažné věci mluví, protože jsem přesvědčen, alespoň má víra v tom je, že všem se jedná o to, aby hospodaření státní firmy bylo zcela v pořádku, aby státní firma nebyla tunelována, aby se nad státní firmou nevznášela podezření, že zde jsou jakési prapodivné obchody. A proto já vám za váš přístup, pane premiére, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, můžeme pokročit dále. Teď bych požádal poslance Pavla Němce, který chce interpelovat premiéra ve věci zmařených investic Českých drah. Prosím, máte slovo. ***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP