(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, není nás tu mnoho, nicméně dalším bodem našeho programu pořadu schůze jsou

277.
Ústní interpelace

určené předsedovi vlády České republiky. Za účasti ověřovatelů jsme vylosovali opět pořadí poslanců, ve kterém by měly být podávány interpelace podle jednacího řádu v čase od 14.30 do 16 hodin. Nicméně jak vidím počet interpelací, dá se předpokládat, že přejdeme na interpelace na ministry podstatně dříve. Upozorňuji na to všechny, kteří interpelovali ministry, aby počítali s tím, že interpelace na ministry začnou zanedlouho po interpelacích na premiéra a nebudeme čekat na tu 16. hodinu, kdy by měly být podávány interpelace na ministry. Takže ještě jednou apeluji na všechny, aby počítali s tím, že interpelace na ministry se budou konat dříve.

A teď už bych dal slovo prvnímu interpelujícímu na premiéra, je to pan poslanec Miroslav Váňa, který chce interpelovat premiéra ve věci, proč vláda nekoná při tunelování státní firmy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, já si dovolím vaši pozornost obrátit směrem k hospodaření ve státní firmě - státního podniku, Státní správy hmotných rezerv. Z toho, čeho jsem se doslechl a dočetl v médiích, musím říci, že jsem ne snad znepokojen, ale možná vhodné slovo zděšen tím, co vše se jako černá mračna stahuje ve věci neprůhledného hospodaření této státní firmy.

Dovolte mi, pane premiére, abych citoval z médií. Dne 8. února 2010 - ČT24: Neprůhledné obchody kolem státních hmotných rezerv připravují Českou republiku o miliony. Česká republika se nachází v ohrožení díky neprůhlednému hospodaření. Dochází zde k prapodivným obchodům při prodeji 7 tisíc tun staré bavlny, kde státní organizace přichází o více než 100 milionů Kč. Dále cituji: Stát byl připraven o 100 milionů. Policie hledá odpověď. To je z 8. února aktuálně.cz. Zlatý důl byl prodej bavlny. Cituji další mediální výstupy: Ztráty ze strategických rezerv šetří Bezpečnostní informační služba, policie, Nejvyšší kontrolní úřad.

Předpokládám, pane premiére, když tyto informace jsou dostupné médiím, když tyto informace jsou dostupné v tuto chvíli mně jako poslanci, že jsou dostupné i vám. Já se pouze ptám, jak s těmito informacemi vláda hodlá naložit. Jak s těmito informacemi hodláte pracovat dál. Já z těchto podezření, která jsou uvedena z různých médií, nabývám dojmu, že zde dochází k páchání trestných činů, že tento státní orgán je tunelován, že je pomalu rozkrádán. Že jako pijavice na tento státní orgán je podle dostupných informací napojena ruská společnost Lukoil, v jejímž čele stojí Martin Nejedlý. A já mám velké obavy z toho, že je to člověk, který je hlavním sponzorem Strany práv občanů. Já se bojím o to, že to není správné. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já bych byl rád, pane premiére, kdybyste rozptýlil mé obavy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o respektování časového limitu. Nyní dostane slovo premiér české vlády Jan Fischer. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Samozřejmě, že ty informace, které se objevily ve sdělovacích prostředcích, jsou mi dostupné, nejsou mi lhostejné. Samozřejmě, že jsem se obrátil jak na Správu hmotných rezerv, tak na její orgán, do kterého patří, to znamená Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mám tady před sebou poměrně podrobnou reakci na veškerá obvinění, ať už se týkají vlastního nakládání se státními hmotnými rezervami, obchodu s firmou Marimpex, nákupu komodit na komoditní burze HRAPRAKO atd. Je to dlouhé. Já bych to v těch pěti minutách zkrátka a dobře nezvládl a nejde z toho vybrat jenom něco podstatného, tam jsou ty informace podstatné všechny.

Pane poslanče, já vám je můžu předat, to je jedna věc. Druhá věc je, že vám připravím i písemnou odpověď.

Na druhé straně bych ale chtěl sdělit Poslanecké sněmovně, že policie se tím zabývala, těch podezření tam bylo již předtím několik. Ztráty ze Státních hmotných rezerv nebyly Policií České republiky zjištěny a v rozsahu, ve kterém o tom můžu informovat, ani podle dostupných zpráv Bezpečnostní informační služby nevyplývají podezření z možných ztrát státních hmotných rezerv.

Nejvyšší kontrolní úřad v současné době provádí ve Správě hmotných rezerv běžnou kontrolu hospodaření a ta je prováděna podle plánu kontrolních akcí na rok 2010. To je k tomu konstatování. Jinak činnost správy podléhá pravidelné kontrolní činnosti příslušných orgánů včetně kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Při projednávání její činnosti v těchto orgánech dosud nebylo nikdy konstatováno nedodržování zákonů a dalších obecně závazných předpisů. Ta obvinění byla samozřejmě vážná, já tu věc dále sleduji. Chci, aby ji příslušný resortní ministr dále měl v hledáčku své pozornosti, samozřejmě i šéf, nebo předseda Státních hmotných rezerv a dovolím si předat o tom písemně - hned, ale pošlu to standardní cestou - vyjádření k jednotlivým případům, tak jak se objevovaly zejména na serveru aktuálně.cz, který se tou problematikou zabýval nejkomplexněji.

To je vše, co k tomu teď mohu uvést.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Zeptám se pana poslance Váni, jestli bude pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Já mám v podstatě tento problém připraven i v další interpelaci, protože to skutečně považuji za zásadní a alarmující.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Teď bych požádal pana poslance Václava Exnera, který chce interpelovat premiéra ve věci strategie EU 2020.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, o této otázce jsme zde už jednou spolu diskutovali v rámci interpelací. Tehdy vaše odpovědi k věci byly velmi všeobecné. Argumentoval jste tím, že celá věc je zatím v přípravě. Od té doby došlo k určitému posunu. V Bruselu 3. 3. 2010 byl přijat materiál jako sdělení Komise, označený jako KOM/2010/2020 v konečném znění, kde se strategie Evropa 2020 dostává do konkrétní polohy. Vím, že je naplánováno další projednávání této věci s pravděpodobným konečným přijetím dokumentu někdy v červnu nebo červenci. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP