(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat, poté co jsem zahájil prvé čtení tisku 889. Hlásí se pan poslanec Kantor Ivo. Prosím.

 

Poslanec Ivo Kantor: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zpochybňuji toto hlasování, protože jsem hlasoval ano, a na sjetině mám křížek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím je míněno to poslední, které bylo v předchozím bodě. Omlouvám se. Ještě se hlásí pan poslanec Kantor Ivo?

 

Poslanec Ivo Kantor: Vážený pane předsedající, mám taky pochybnost, protože jsem nekontroloval sjetinu. Předpokládal jsem, že jsem hlasoval ano, a byl jsem přesvědčen, až teprve když mi kolegové ukázali sjetinu, tak tam mám křížek, takže bych zpochybnil poslední hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže se vracíme do předchozího bodu a připomenu těm, kteří přicházejí, že se jedná o bod

48.
což je návrh poslanců Petra Bratského a dalších

Po ukončené rozpravě a po přikázání organizačnímu výboru jsme hlasovali o zkrácení lhůty o 55 dnů. S tímto vyjádřil souhlas navrhovatel Petr Bratský, hlasovali jsme. Hlasování dopadlo poměrně těsně, ke zpochybnění došlo v tuto chvíli. Takže abych se vyhnul dalšímu možnému zpochybňování, tak vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

 

K námitce, která zde zazněla, se vyjádříme hlasováním pořadové číslo 94. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 96 poslanců, pro 73, proti 4. Takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o zkrácení lhůty o 55 dnů.

Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 95. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, pro 63, proti 6. Takže tento návrh byl přijat.

 

Teď snad už definitivně mohu prvé čtení ukončit.

 

Znovu opakuji, nacházíme se při projednávání bodu 99, což je

99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

Připomínám, že pan předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání o 55 dnů. Z pověření vlády předložený návrh uvede za omluveného Michaela Kocába paní ministryně Kovářová, takže ji prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za slovo. Omlouvám Michaela Kocába a současně svou dispozici související s příchodem jara a atakem senné rýmy, takže doufám, že budu schopná s tímto omezením úvodní slovo pronést.

Předkládám vám návrh technické novely zákona č. 248/1995, tedy zákona o obecně prospěšných společnostech. Jde o technickou novelu, která je vyvolána potřebou aplikační praxe a která se týká celkem asi 1700 obecně prospěšných společností. V tomto návrhu novely se navrhuje, aby statutárním orgánem byl ředitel, a nikoli jako dosavadně správní rada... (vystupující vyčkává, než se trochu zmírní hluk v sále) ... děkuji - čímž dojde současně k posílení pozice zakladatele, a to nejen při likvidaci obecně prospěšné společnosti.

Druhou novinkou je speciální úprava práv a povinností správní rady v souladu se zákonem o účetnictví. Zejména tato novela stanoví podmínky výroční zprávy i podmínky jejího zveřejnění. Dále se navrhuje vypuštění § 18, což je ustanovení, které vylučovalo poskytování státních dotací ze stran více subjektů.

Předkládaný materiál nevyvolá žádné nároky na státní rozpočet a ani ekonomické ani sociální dopady.

V souladu s usnesením vlády ze dne 27. 7. si dovoluji požádat o zkrácení lhůty k projednání o 55 dní a žádám také pány poslance a paní poslankyně, aby si tento návrh osvojili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně, a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, a tou je paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Takže paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Tak jak tady paní ministryně uvedla, vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, provádí některé úpravy, které si vyžádala praxe, a přináší, jak už to bývá, některé jevy žádoucí, některé diskutabilní. Rozhodně bych si netroufla nazvat tento tisk pouze technickou normou. Za pozitivní pokládám zvýšení odpovědnosti orgánu obecně prospěšné společnosti, zejména v oblasti nakládání s jejím majetkem, které je navrhováno, stejně jako posílení pozice státu nebo kraje, tedy zakladatele obecně prospěšné společnosti, v okamžiku, kdy dochází k její likvidaci, i některé návrhy, které právě řeší zkušenosti, které přinesla praxe.

K otázkám, které si zaslouží diskusi na půdě výboru, patří například navrhované povinné působení ředitele jako statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti v pracovním poměru, kde, když si uvědomíme, že ne každá opéeska obhospodařuje obsáhlý majetek, tato skutečnost, když nic dalšího, představuje výrazný náklad pro jmění obecně prospěšné společnosti.

V tuto chvíli se však domnívám, že by návrh měl být dále projednáván, a doporučuji, aby byl přikázán v souladu s návrhem organizačního výboru výboru petičnímu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se jenom chtěl přimluvit za postoupení tohoto návrhu do dalšího čtení.

Chtěl bych uvést některé zásadní změny, které jsou obsaženy v tomto zákoně. Jedná se zejména o možnost změny zakladatele obecně prospěšné společnosti, o změny v nakládání s likvidačním zůstatkem zrušené obecně prospěšné společnosti, změny týkající se správní rady, dozorčí radu nyní zřizují povinně všechny obecně prospěšné společnosti a ředitel se stává statutárním orgánem. Je to nejvýznamnější změna. Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti již nadále nebude muset být správní rada, ale ředitel. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP