(18.10 hodin)
(pokračuje Kopicová)

Pokud jde o další věci. Já se přece nebudu vracet k tomu, abych vám řekla, že maturita je jedním ze základních pilířů reformy našeho regionálního školství. Proces tvorby kurikulí je tak liberalizován, že toto je jasná strategická odpověď na to, jak vzít záruku státu a garanci státu za výstupy absolventů středního školství. Jestli bychom to neudělali, tak nemusím připomínat to, co jsem už tady dlouze vysvětlovala před časem. Jsme téměř jediná země, která takovouto zkoušku nemá. Nedá se nic dělat, nějakým způsobem na kvalitu školství musíme dohlédnout. A protože jsem jednala s děkany vysokých škol o tom, zda by maturita mohla pro ně být výpovědí pro to, aby přijímali podle jejích výsledků žáky na vysoké školy, a protože jsme se dohodli o nastartování tohoto procesu... Samozřejmě, že to bude mít nějaký průběh. V té první vlně nebo v tom prvním roce to bude pro některé doplňkové kritérium, ale když si maturita obhájí svou pozici, tak jsou připraveni to vzít jako hlavní kritérium. Co to znamená? To znamená, že to bude veliká motivace pro žáky i učitele středních škol, pro střední školy samotné, aby zlepšily svůj výkon, protože pro studenta bude zajímavé nepodléhat nějakému výběrovému řízení, kde může selhat jednorázově, ale prokázat výsledky své práce, dobře obhájit při maturitě a mít garanci toho, že bude postupovat na vysokou školu.

Nebudu tady hovořit dlouho. Chci jen říci, že budoucnost našich dětí je v našich rukách. Chci vám říci, že jak sleduji mladé lidi, oni v podstatě nedbají o to, jestli ta maturita bude trochu jiná, protože pro ně je to normální zkouška, jako je maturita teď. Pokud jsou někde nějaké pochybnosti, tak se je snažíme odstraňovat. Když se zeptáme řidičů, jestli chtějí skládat zkoušku, jestli chtějí dělat řidičák, asi řeknou, že raději ne. Tak si myslím, že takovéto otázky jsou spíše pro usmání. Ale věc, o které se bavíme, je vážná a maturitní zkouška je součástí našeho školství, je to pro studenty významný krok a já věřím, že se nám podaří. Byla bych samozřejmě ráda, kdyby se nám podařil s vaší pomocí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavě Kopicové. Nyní se slova ujme paní poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se paní poslankyně Marcela Mertinová, pak Petr Krill. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pokud bylo dáno veto na projednání zákona podle zrychleného režimu, tak se domnívám, že je možné, abychom ten čas, který máme k využití, abychom projednali návrh zákona ve výboru. Předpokládám, že zde zazní návrh na zkrácení doby pro projednávání v Poslanecké sněmovně pro druhé čtení, a myslím si, že je možné schválit to zkrácení tak, aby došlo k projednání návrhu zákona ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, právě s odkazem na to, že tento návrh je předložen zástupci všech poslaneckých klubů. Bylo by velmi zvláštní, kdyby po této, řekněme, politické dohodě, která nastala mimo jednání Poslanecké sněmovny, se nepodařilo tento návrh projednat na půdě Poslanecké sněmovny. Byl by to signál o něčem, co nesvědčí o schopnosti jednat korektně.

Myslím si, že zítra v polední pauze bychom mohli svolat výbor, a rozhodně pozvu pana kolegu Ratha, aby se zúčastnil jednání pro projednání této novely. Chci ho ujistit, že školský výbor se pravidelně na svém jednání zabývá zprávou Ministerstva školství o postupu ve státních maturitách. Naposledy před čtrnácti dny jsme projednávali časový, finanční i věcný rámec maturity. Na jednání výboru nezaznělo žádné usnesení, žádná zásadní výhrada proti postupu ministerstva a ředitele Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Diskuse skutečně bývá velmi věcná, velmi otevřená, se snahou, aby maturita zajištěna byla, aby se neopakovalo její oddalování, které samozřejmě nese s sebou další finanční náklady, ale také společenské v tom, že klesá potom ta důvěra v to, že jsme schopni uskutečnit novou státní maturitu tak jako v zemích kolem České republiky, které začaly později, ale už dnes ji dávno úspěšně realizují.

Pokud se týká jakéhosi náznaku toho, že plynou peníze do soukromých firem, tak já myslím, že pan poslanec Rath je informován, kdo dnes místo ministerstva testuje masově absolventy středních škol. Není to Centrum, tak jak očekáváme, ale je to jiná nejmenovaná soukromá firma, která poskytuje testy vysokým školám a za vysoké školy a pro vysoké školy musí tyto testy připravovat, protože není jiný standardizovaný nástroj pro hodnocení výstupu středoškolského vzdělávání. Pokud tuto Opencard chce pan kolega Rath podporovat, tak ať nepodporuje nástup nové maturity.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec David Rath a pak řádně přihlášená poslankyně Marcela Mertinová. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty k faktické poznámce.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, nevím, jestli paní kolegyně, která mluvila přede mnou, myslí firmu Scio, ale já jsem si samozřejmě nechal třeba zmapovat, jak funguje v našem kraji, a byl jsem doslova zděšen, jak se vlastně školství stalo skutečně místem, kde se utrácejí peníze ve prospěch soukromých firem, které si z toho udělaly takové trochu rejdiště. Já už jen čekám, že už i učitelé si budou najímat nějaké firmy, aby za ně zkoušely žáky, aby to bylo nějakým způsobem unifikováno. Bohužel, kam se dostává český veřejný prostor, který je terčem různých nájezdů, to víme. Bohužel, tak jak je připravena státní maturita, tak to jenom prohlubuje tu závislost na soukromých firmách, a to prosím i za horizont té vlády. Pokud vláda uskuteční ty tendry, které vypisuje, nyní tuším za 360 nebo 400 milionů, a zaváže tím na mnoho let i své nástupce k tomu, že budou muset platit stovky milionů těmto soukromým firmám, neudělají s tím nic, i když se pak ukáže, že to není vůbec výhodné, že to není vůbec dobré, že to není vůbec vhodné.

Mimochodem, paní ministryně tady řekla, že vlastně ten zákon nepotřebuje. Tak prosím, proč tady Poslanecká sněmovna tráví čas tím, že jednáme o zákonu, který vlastně ministerstvo vůbec nepotřebuje? Tak ho, paní ministryně, stáhněte a vyřešte si to po svém. Neste plnou zodpovědnost za ten chaos, který tam máte, a prosím, nechoďte s tím do Poslanecké sněmovny, aby vám to pokryla.

Mimochodem, také je zvláštní, jak propagujete maturity třeba v našem kraji, kde vás doprovází náměstek ministryně zdravotnictví Šnajdr. Nevím, jestli na něm chcete demonstrovat blahodárný vliv státní maturity, kterou možná u vás někde v tichosti složil. (Smích v levé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Mertinová ještě počká, protože s přednostním právem se přihlásila paní ministryně školství Miroslava Kopicová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Tak já tedy nevím, pane předsedající, na kterou věc mám reagovat, ale začnu od konce.

Já přijdu na každou schůzku, kterou někdo zorganizuje, s řediteli a učiteli středních škol, a přijdu ještě raději do Středočeského kraje, který zpochybňuje maturity, abych s učiteli a řediteli mluvila. To je pravda. A že tam byl pan Šnajdr a zorganizoval ji. Já prostě když dostanu pozvání včas, které mohu přijmout - když jsem dostala pozvánku do Lán od vás, pane hejtmane, tak jsem ji přijala také ráda a hned. Takže já bych do toho politické konsekvence nezaváděla.

Musím říci, že pokud jde o ty náznaky - to mě samozřejmě zajímá, kdo si dělá ze školství byznys. Já o takových věcech nevím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP