(16.50 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Můj komentář bude velmi stručný. Já považuji za symbolické, že se nám sem během několika hodin vrací znovu debata o benefitech. Paní předkladatelka zákona má zaměstnavatelům za zlé a chce jim napříště zakázat, že část mzdy poskytují v naturálním plnění neboli formou benefitů. Správně ve svém vystoupení upozornila na lázeňské poukázky, poukázky do fitness a různé jiné formy pobídek, které samozřejmě zaměstnavatelé raději poskytují jako jinou formu odměny svým zaměstnancům, protože zdanění benefitů je atraktivnější a celkové náklady pro zaměstnavatele jsou nižší.

Než Poslanecká sněmovna rozhodne o své svobodné vůli, považuji za zajímavé a svým způsobem komické, že se toto téma, byť v jiné poloze a jinak vnímáno, vrací na půdu Poslanecké sněmovny znovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Michalu Doktorovi. Hlásí se zástupkyně navrhovatelů Vladimíra Lesenská. Prosím, máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Já bych chtěla prostřednictvím předsedajícího svému váženému kolegovi vzkázat, aby si nepletl pojmy benefit a částečná náhrada mzdy v naturálním plnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jako další do rozpravy se hlásí pan ministr práce a sociálních věcí Šimerka. Prosím, vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl upozornit na to, že vláda tomuto návrhu dala svoje souhlasné stanovisko, a chtěl bych zdůraznit, že toto stanovisko je velmi výrazný souhlas, a to jak z hlediska věcné potřeby řešení tohoto problému, tak i z hlediska časového způsobu zkráceného schvalování této předlohy. Je to situace, která je velmi aktuální a která s ohledem na hospodářskou krizi a těžkosti, se kterými se naše podniky potýkají, a s ohledem i na určité omezené možnosti osob, které jsou zdravotně znevýhodněné, považuje vláda přijetí tohoto návrhu v co nejkratší době za velmi potřebné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi práce a sociálních věcí. Hlásí se ještě pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Paní předkladatelka si zjevně mylně a podotýkám a dodávám, opravdu mylně, vyložila mé vystoupení jako kritiku svého záměru. Já bych chtěl spíše pochválit. Doufám, že to není poprava před nastoupenou jednotkou, ale já spíše tuto aktivitu chválím a vystoupení pana ministra práce a sociálních věcí vnímám v kontextu naprosto kontinuálním s postojem vlády k prohlasovávání o sněmovním tisku 887, tuším, že to bylo, to byly zaměstnanecké benefity. Byť připouštím, že tohle se netýká benefitů jako celku, ale týká se to naturální mzdy, respektive benefitu, podobné odměny, kdy odměna za práci je nahrazována jinou formou odměny, například poukázkou ve fitness, v lázních a různými formami pobytů. A já jen budu sledovat rozhodování Sněmovny a budu se s velkou nadějí dívat na závěrečné vyznění tohoto hlasování. A jen doufám, že za půl roku tady zase nebude někdo harašit stávkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V rozpravě pokračujeme přihláškou pana poslance Zdeňka Škromacha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že demagogie ze strany pana poslance Doktora samozřejmě je trošku mimo realitu, protože tohle je trošku jiná situace. Něco jiného je, jestliže někdo má slušný plat a k tomu dostává ještě určité zaměstnanecké výhody ve formě stravování, ubytování nebo třeba i režijních jízdenek a podobně, a něco jiného je, když se část řádné mzdy nahrazuje různými naturálními plněními. To samozřejmě má trošku jinou formu. Navíc se zneužívá řekněme znevýhodněného postavení lidí se zdravotním postižením. Já myslím, že nemá smysl teď v tuto chvíli vést nějakou širokou diskusi a zneužívat této drobné úpravy, ale na druhé straně je potřeba rozlišovat, co jsou hrušky a co jsou jablka, a myslím, že tohle nelze míchat dohromady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Kdo další do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu obecnou mohu ukončit. Podotýkám, že v případě, pokud ji ukončím, nebude možné uznat žádnou námitku proti tomu, aby se pokračovalo podle § 90 odst. 2. Takovou námitku jsem neobdržel a je tedy na mně, abychom, pokud není zájem o závěrečná slova od paní navrhovatelky ani od pana zpravodaje - není tomu tak - abychom rozhodli hlasováním podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu ve zkráceném řízení.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1026 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 75 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 127 poslanců pro 100, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení byl schválen a budeme pokračovat v jednání, a to podrobnou rozpravou, kterou zahajuji. Konstatuji, že nemám do podrobné rozpravy žádnou přihlášku. V podrobné rozpravě lze samozřejmě navrhnout pouze opravu data účinnosti v návrhu zákona, legislativně technické, gramatické nebo písemné chyby opravit. Nikdo se do rozpravy podrobné nehlásí, končím tedy i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Takže nezbývá než přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Molendové, Ludvíka Hovorky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1026."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 76, z přítomných 126 pro 101, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 46.

 

Pokračovat budeme bodem

47.
Návrh poslanců Aleny Páralové, Zdeňka Škromacha, Miroslava Opálky
a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tedy je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1033/1. U stolku zpravodajů už je zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Alena Páralová, ještě požádám pana kolegu Davida Kafku, aby jako zpravodaj pro prvé čtení zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy prosím paní zástupkyni navrhovatelů, aby přednesla návrh. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vám představila poměrně drobnou novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podnětem k předložení tohoto sněmovního tisku bylo zásadní stanovisko veřejného ochránce práv. Novela byla vypracována ve spolupráci s panem ministrem Šimerkou, kterému tímto děkuji za účinnou a rychlou pomoc při řešení problému, který jsme poprvé zaznamenali až na sklonku loňského roku, přestože problémy údajně nastaly již od 1. 7. 2009.

Můžete si všimnout, že novelu předkládají předseda a tři místopředsedové výboru pro sociální politiku, a to napříč celým politickým spektrem.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP