(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Táži se, kdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě. Pan poslanec Sobotka. Má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegyně, kolegové, vážená vládo, rád bych se zeptal na jednu důležitou věc. Nevystupoval bych s touto otázkou, kdybychom tady neslyšeli opakovaně včera při projednávání novely zákona o dani z přidané hodnoty vyjádření bývalého ministra financí, dnes pana poslance Kalouska, který nám zde popisoval, jak velmi sofistikovaně do návrhu zákona, který se tvářil jako harmonizační a čistě technokratický, vsadil zcela úmyslně novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která měnila režim zdaňování benefitů. Tehdy jsme tady projednávali také novelu, která se tvářila technokraticky, ale nyní se ukazuje, že mazaný poslanec Kalousek, tehdy tedy ministr financí, do této novely vpašoval ustanovení, které nebylo vynuceno harmonizací, ale bylo motivováno nějakými ideovými záměry bývalého ministra financí.

Vzhledem k tomu, že nyní je navrhováno, abychom tento návrh zákona projednali v prvém čtení, to znamená vlastně ani není šance, aby byl projednáván ve výborech, a já rozumím důvodům a poslanci sociální demokracie jsou připraveni podpořit projednávání ve zrychleném režimu a hlasovat pro finální znění zákona, ale rád bych požádal pana ministra financí o ujištění, že zde nebyla použita Kalouskova metoda, tedy že součástí tohoto návrhu není nic jiného než harmonizace, než transformace příslušných směrnic do české legislativy. Myslím, že tohle je velmi důležitá věc, aby se nám takového ujištění dostalo, abychom si mohli být jisti, že třeba za půl roku někdo nepřijde a neřekne: podívejte se, jak je možné, že jste si toho nevšimli, že v tomto se měnila i jiná pravidla, která s harmonizací neměla nic společného. A vzhledem k tomu, že máme minimum času, vzhledem k tomu, že vlastně nás čekají pouze dvě hlasování o této věci, pak by bylo myslím dobré, kdybychom si jasně poslechli, že to tak je. A vzhledem k tomu, že nás čeká bod 45, a tam já už s tím vystupovat znovu nechci, tak bych potom požádal pana ministra, zda by podobné prohlášení pro jistotu mohl učinit i u následujícího bodu 45, který, jak doufám, také schválíme v rámci zrychleného čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Další přihláška do obecné rozpravy není, ale předpokládám, že asi bude chtít vystoupit ministr financí. Vážený pane ministře, máte slovo. Omlouvám se, přehlédla jsem pana poslance Nečase, který dostane slovo vzápětí.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Chápu vcelku logickou otázku pana předsedy Sobotky. Já jsem si velmi letmo ověřoval své znalosti o této předloze i s panem zpravodajem a chci konstatovat na mikrofon, že jsou tam obsaženy pouze harmonizační změny transpozice, nikoliv žádné další věci nad rámec povinných věcí z transpozice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, navázal bych na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, poslance Sobotky, a chtěl naopak vyzvat poslance sociální demokracie, aby začali návrhů zákonů konečně číst, aby se nevymlouvali na vládu, protože i podle Ústavy za zákony, za jejich schvalování, nese odpovědnost Parlament ČR, jeho dvě komory a členové těchto komor, nikoliv vláda. Takže velmi prosím, pracujte. Berete za to mzdu, nikoliv nízkou. Čtěte zákony a pak tady nepředvádějte vždy trapnou truchlohru, jako jste předvedli u mateřské nebo jako jste předvedli u tzv. zaměstnaneckých benefitů, že jste si nevšimli, o čem hlasujete. Takže bych chtěl vyzvat i předsedu rozpočtového výboru pana poslance Sobotku, aby proboha už konečně začal návrhy zákonů číst!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Mám přihlášeného pana zpravodaje. Zeptám se pana poslance Snopka, jestli jeho přihláška k technické je omyl, nebo realita. (Omyl.) Odhlásím vás. Takže pan poslanec Doktor dává přednost panu poslanci Branému. Pane poslanče Braný, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Jenom navážu na to, co zde řekl kolega Sobotka. On se táže a je velmi vstřícný - jakou dostane odpověď? Tak ji dostal! To je správné. A potom ještě poučení, jak to máme studovat.

Ale podívejte se, já se tážu přímo, proč je 1,5 %, když Němci, Angličané mají 3 % například, teď hovořím procentuálně, ne v objemech - ale odpověď nedostanu. A je to ve zrychleném! A určitě se vrátíme zase k některým problémům i starým, které jsou v bankovním sektoru, a bude řečeno: když jste si tu schválili implementaci, která to omezuje, a musí nám tedy půjčit vláda. Tak jenom proto jsem méně vstřícný. A nečekám na přímou odpověď, protože vím, že pan ministr takovéto věci asi těžko bude teď tady dokladovat, proč ona procenta takto vznikla. Ale já tomu rozumím, že je tu vždycky minimálně jedna strana, která něco chce, a druhá strana, která má protichůdný názor, a z toho se hledá kompromis, ale přesto bych chtěl, abychom diskusi v této oblasti absolvovali a měli úplně jasno, pro co jsme zvedli ruku. Jinak samozřejmě ani klubu KSČM nečiní žádný problém, ba naopak, aby bylo lepší zajištění a transparentnost v bankovním sektoru. Ale zdá se mi, že tady novelizujeme tolik věcí, které se můžou potom zdát méně pochopitelné v následujících obdobích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Přihlášen je současně ministr financí i zpravodaj. Pane ministře, dostáváte opět přednost. Protože přednostní právo v tomto případě je rovno, tedy přednost džentlmenskou. Slovo má ministr financí pan Janota.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji vám i panu zpravodaji, že mohu vystoupit. Chci říct, že Ministerstvo financí nezpracovalo tuto transpozici samotné. Je to transpozice Ministerstva financí, České národní banky, spolupráce Fondu pojištění vkladů, je to konzultováno s Českou bankovní asociací a s Asociací družstevních záložen. To je první část. Čili není to sólokapr jaksi ministerský.

Za druhé. Pan poslanec Braný jasně říkal, že v Evropě je od 2,5 do 3 %. Naše 1,5procentní hranice je stanovena proto, aby výrazně nezvýšila náklady, chcete-li poplatky, v bankovním sektoru. Sám jste si odpověděl, že z nějakých důvodů možná vám, ale i možná mně nepochopitelných, jsou naše poplatky vcelku vyšší v porovnání s tím, co funguje a platí v ostatních zemích EU. Čili po jednání, po poradách, po konzultacích s experty, které jsem uváděl, jsme dospěli k závěru, že částka 1,5 % by nemusela ovlivnit stávající výši poplatků a mohla by být schůdná. Možnost ingerence státního rozpočtu je pro nějaké krizové neočekávané vysoce a těžce havarijní situace a teoreticky k nim může, či nemusí dojít. Pokud si pamatuji já, tak za posledních 10 let to bylo pouze jednou, kdy bohužel ale velkým zásahem se musel státní rozpočet po složitých projednáváních a změnách zákonů ve věci Fondu pojištění vkladů angažovat.

Tolik na vysvětlenou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: V druhé části, resp. v této replice se více oprostím od úkolu zpravodaje Sněmovny. Ve svém vystoupení jsem se snažil vypíchnout některé body, které znamenají zásadní kvalitativní posun, na druhou stranu jsem si nemohl prostě odpustit osobní rovinu vnímání některých souvislostí a upozornil jsem na to, že zvýšení klientského komfortu - a tady prosím vás je to úplně stejný příběh jako u projednávání zákona o ochraně spotřebitelských úvěrů - každé zvýšení spotřebitelského komfortu přece znamená zvýšení nákladů celého systému a to se logicky musí promítnout do konečné ceny pro spotřebitele. Není možné, že ji někdo nezaplatí. Vždycky ji musí někdo zaplatit. A teď jde jenom o to, jakou formou se to promítne do ceny poplatků, do ceny jiných služeb. Napadá-li vás věta, že už tak drahé poplatky v českém bankovním systému pravděpodobně spíše porostou a že banky budou pravděpodobně občanům, svým klientům, říkat: když Sněmovna schválila zvýšení pojištění vkladů na 100 tis. eur a zvýšila nám povinný odvod do fondu pojištění, tak prostě nemůžeme udělat nic jiného, než generovat tyto peníze touto cestou. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP