(14.40 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím požádat o pevné zařazení bodu číslo 96, to je sněmovní tisk 889, o obecně prospěšných společnostech, a to na čtvrtek 11. března jako první bod po písemných interpelacích.

Dále navrhuji zařadit nový bod na jednání této Sněmovny, a sice Informace ministryně zdravotnictví o prodeji Tkáňové banky z Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Ostrava a nabytí majetkové účasti státu v Národním tkáňovém centru, a. s., a o podrobné akcionářské struktuře společnosti Národní tkáňové centrum, a. s., a společnosti PrimeCell, která je údajně jejím většinovým vlastníkem.

Já si myslím, že to je věc, která je závažná. My jsme se ani jako poslanci výboru pro zdravotnictví nedozvěděli, že se něco takového připravuje, a jak jsem byl informován, na posledním zasedání minulé vlády bylo přijato toto zásadní rozhodnutí, a my se jenom z tisku vlastně dozvídáme informace o takovém zásadním převodu a zásadní transakci, kterou učinila vláda. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Hovorka byl poslední přihlášený. Pan poslanec Ambrozek se ještě hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji, pane předsedo. Já jsem netušil, že přihlášky k programu budou tak sporé. Já bych si dovolil navrhnout, abychom projednali ještě na této schůzi Sněmovny sněmovní tisk 652, novelu zákona o zemědělském půdním fondu. Jedná se o vládní návrh zákona, který byl předložen již před více než rokem a první čtení proběhlo v únoru roku 2009. Garanční výbor, kterým je výbor pro životní prostředí, tento návrh projednal na své schůzi 19. ledna. Já bych si proto dovolil navrhnout zařazení sněmovního tisku 652 na konec bloku druhých čtení a na konec bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ještě pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom upřesnit, že sněmovní tisk 889 o obecně prospěšných společnostech jsem navrhoval na čtvrtek 11. března po písemných interpelacích jako první bod a bod Informace ministryně zdravotnictví o tkáňové bance jsem navrhoval jako druhý bod po písemných interpelacích dne 11. 3. ve čtvrtek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Ještě se přihlásil pan poslanec Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Pane předsedo, paní a pánové, moc se omlouvám, že vás budu ještě pár vteřin zdržovat, ale z gremiální porady pan předseda navrhl, aby bod 204, což je nasazení sil a prostředků Armády České republiky v roce 2010 v Afghánistánu, resp. posílení našeho nasazení, byl projednáván zítra, ve středu 10. března. Já bych chtěl velmi požádat Sněmovnu, aby tento bod byl projednáván až příští středu 17. března z důvodu návštěvy polského ministra obrany, který je zde právě zítra. Prosím, aby tento bod nebyl projednáván zítra, ale až příští středu 17. března. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Pokud se již nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly předkládány.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Tluchoře, že zařazujeme všechny volební body do pořadu této schůze. Je tomu tak, pane předsedo?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přihlášených 186 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Dále pan poslanec Cyril Svoboda navrhl, aby bod číslo 74 byl projednán v pátek tento týden jako první bod. Je tomu tak, pane poslanče?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přihlášených 189 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti 60. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Kováčik navrhl, aby do bloku druhých čtení byly zařazeny sněmovní tisky 942 a 940. Je tomu tak, pane poslanče?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přihlášených 189 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 75. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Kováčik navrhl do bloku třetích čtení zařadit sněmovní tisky 788 a 798. Pan poslanec kývá, že tomu tak je.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přihlášených 189 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 71. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích, které přednesla paní poslankyně Kateřina Jacques. Jako první přednesla návrh, že dnes v 18 hodin - ale na mikrofon jste říkala 18.30 - by byl zařazen bod usnesení - Tibet. Je tomu tak? Dnes na 18. hodinu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přihlášených 189 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti 41. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále paní poslankyně Kateřina Jacques navrhla, aby bod číslo 30, to byl v pořadí druhý návrh, sněmovní tisk 815, druhé čtení, byl zařazen na čtvrtek po písemných interpelacích jako první bod. Je tomu tak, paní poslankyně? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přihlášených 189 poslankyň a poslanců pro návrh 20, proti 21. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále navrhla paní poslankyně Kateřina Jacques, aby bod číslo 20, sněmovní tisk 640, druhé čtení, byl zařazen jako první bod po písemných interpelacích. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP