Stenografický zápis 75. schůze, 19. března 2010


(Schůze pokračovala v 9.06 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


185. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Karel Šplíchal


187. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - třetí čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec František Dědič
Poslanec František Laudát


199. Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Grüner
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslankyně Hana Šedivá


282. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec František Sivera
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Pavel Hojda
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Kafka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.58 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Milan Šmíd


291. Návrh poslanců Waltera Bartoše a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka


204. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje /sněmovní tisk 775/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Václav Mencl


53. Návrh poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1031/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Mencl


205. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


206. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


207. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


208. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice

Poslanec Petr Tluchoř


209. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


210. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


211. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Petr Tluchoř


212. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Marcela Mertinová


213. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


214. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.15 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Tluchoř


205. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


208. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice

Poslanec Petr Tluchoř


206. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


207. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Poslanec Petr Tluchoř


212. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


211. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Petr Tluchoř


209. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


210. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Předseda PSP Miloslav Vlček
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila v 14.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP