Stenografický zápis 75. schůze, 16. března 2010


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Fiala
Poslanec Václav Grüner
Poslanec František Bublan
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jan Látka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Ivan Langer


281. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec František Sivera
Poslanec Václav Snopek
Poslanec František Sivera
Poslanec Václav Snopek


286. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vladimír Šoltys
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Doktor


43. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje /sněmovní tisk 775/ - druhé čtení

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslankyně Zdeňka Horníková


72. Návrh poslanců Libora Ježka, Josefa Čerňanského, Václava Snopka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec David Rath
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Rath
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Libor Ježek
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Aleš Rádl
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


83. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Milana Bičíka, Zdeňka Maršíčka, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ludvík Hovorka


40. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Červenka
Poslankyně Dagmar Molendová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP