Stenografický zápis 75. schůze, 12. března 2010


(Jednání zahájené v 9.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Václav Grüner
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Michal Doktor
Poslanec David Rath
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Zdeňka Horníková


274. Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk 1062/

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Václav Exner


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor


279. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor


280. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 981 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Antonín Seďa


77. Návrh poslance Cyrila Svobody na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1036/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Martin Bursík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Bürgermeister
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.20 hodin.)
(Po dalším prodloužení přestávky jednání pokračovalo v 11.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Tom Zajíček


170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb


201. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Tluchoř


278. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Bursík
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslankyně Kateřina Konečná


50. Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Šidlo
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo ve 13.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP