Stenografický zápis 75. schůze, 10. března 2010


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec František Sivera
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec David Rath
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Čerňanský
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Petr Červenka
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Martin Bursík
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Červenka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Hasil


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Oldřich Vojíř


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Dědič
Poslanec Jan Klas
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Tomáš Úlehla
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Klas
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Daniel Petruška


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1020/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Zdeněk Lhota


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Husák
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jan Klas


51. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Doktor


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Martin Bursík
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


12. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Papež
Poslanec František Dědič


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jiří Krátký
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Soušek
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Plachý


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Braný
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


146. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor


46. Návrh poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Molendové, Ludvíka Hovorky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1026/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Škromach


47. Návrh poslanců Aleny Páralové, Zdeňka Škromacha, Miroslava Opálky a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Kafka
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka


48. Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.22 hodin.)
(Na žádost poslaneckého klubu ČSSD byla přestávka prodloužena. Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec David Rath
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Krill
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Bratský
Poslanec David Rath
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP