Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. března 2010 v 18.40 hodin
Přítomno: 189 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně, vážené páni kolegové, dovolte mi, abych zopakovala předchozí postup a abych zahájila druhý jednací den 74. schůze Poslanecké sněmovny. Ta byla přerušena 26. února 2010.

Opět odkazuji na náhradní karty ze schůze 75., tedy náhradní hlasovací karty. Odkazuji na omluvy, které zazněly v 75. schůzi a budou tedy platné i pro tuto schůzi.

 

Zopakuji, že sněmovní tisky 788, 798 a 793 byly zařazeny do programu 75. schůze, a musíme tedy nyní formálně hlasovat o jejich vyřazení z programu této schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3. Přítomno 136, pro 127, proti nikdo.

 

Tímto jsme projednali stanovený pořad 74. schůze Poslanecké sněmovny. Schůzi končím.

O slovo se hlásí předseda Poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, musím říci, že náš návrh na to, aby Poslanecká sněmovna jednala dnes a hlasovala do 21 hodin, byl motivován naší snahou, abychom dnes projednali všechny návrhy zákonů, které byly vráceny Senátem, popř. prezidentem republiky. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna všechny tyto body řádným způsobem projednala a rozhodla, tak podle mého názoru je možné, pokud s tím budou souhlasit ostatní poslanecké kluby ve Sněmovně, dnes ukončit jednání ve standardním čase. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Proběhla zde schůzka předsedů poslaneckých klubů před přestávkami, které byly vyhlášeny, a dohodli jsme se na tom, že po schůzích 73. a 74. ukončím dnešní jednací den, což tímto činím.

Děkuji vám všem za účast na dnešním jednání. Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin a budeme schvalovat body v pořadí, pokud mám správný pořad, číslo 6, 7, 8 a další.

 

(Schůze skončila v 18.43 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP