Stenografický zápis 74. schůze, 26. února 2010

(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


1. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Schůze přerušena v 11.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP