(12.40 hodin)
(pokračuje Liška)

A řeknu vám také, že z těch mnoha a mnoha desítek, možná stovek nebo tisíců organizací, ať už soukromých firem, subjektů či nevládních organizací, které tuto možnost mají už dnes, například v Evropském parlamentu, je tam pouhých 16, které jsou takto v Evropském parlamentu registrovány. Mezi nimi Hnutí DUHA, Ekologický právní servis, Zelený kruh. Ale ty, které tam nevidím a které tam registrovány nejsou, to jsou ČEZ, Chemopetrol, Svaz průmyslu a další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další dvě faktické poznámky. Před panem kolegou Sobotkou pan profesor Zdeněk Jičínský a poté pan poslanec Bohuslav Sobotka. Zatím tedy mám tyto dvě faktické poznámky. A potom mám poslední písemnou přihlášku pana poslance Michala Doktora.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, pokud se paní kolegyni Dundáčkové mé vyjádření o zlořádech kapitalismu zdálo příliš expresivní, tak já si nemyslím, že to tak je. Prostě každý systém má své pozitivní a negativní stránky. To, jak kapitalismus funguje, se ukázalo právě v té minulé finanční krizi, která přerostla v celkovou hospodářskou krizi. A to, že tyto důsledky, nebo tato krize a její důsledky nejsou otázkou selhání těch nebo oněch jedinců a že mají systémový základ, o tom aspoň ve vážných diskusích na Západě nikdo nepochybuje. Pokud si u nás myslíme, že to je jenom selhání jednotlivců, tak prosím. Já tuto představu nikomu neberu, ale mám o ní své představy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Pan poslanec Bohuslav Sobotka s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych přece jenom rád ještě požádal paní poslankyni Dundáčkovou, aby si, pokud ten návrh zákona nebude ODS dnes zamítnut, prostřednictvím pana předsedajícího, ho ještě jednou přečetla, protože to není návrh zákona, který by cokoliv omezoval. To je zcela otevřený systém, do kterého může vstoupit kdokoliv. Podmínky pro jakoukoliv registraci jsou zcela standardní a nejsou tam ani žádné ekonomické bariéry. Prostě není tam vůbec nic takového.

A pokud jde o vznik tohoto návrhu zákona, ta věc je absolutně jednoduchá. Základem byl slovenský návrh zákona o regulaci lobbingu, který byl projednáván ve slovenském parlamentu, byl předložen slovenskou vládou. Byla to vláda Mikuláše Dzurindy, která tento návrh předložila do slovenského parlamentu. Slovenský parlament tento návrh neschválil. To bylo jádro našeho návrhu, který byl posléze upraven.

A pokud jde o poslanecký klub sociální demokracie, tak na zpracování tohoto návrhu se podíleli Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc a Radovan Suchánek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy poslední řádně písemně přihlášený, pan poslanec Michal Doktor. Paní kolegyně Dundáčková s faktickou poznámkou ještě předtím. Váš kolega vám jistě rád dá přednost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já jen pro upřesnění. To, že se každý pohybujeme na jiném ideovém základě, teď myslím já a pan poslanec Jičínský, je zřejmé. Není důvod, abychom se proto vzájemně škorpili. Mně se jen zdály jakoby ty zlořády kapitalismu, které teď vynášíme na povrch nebo o kterých diskutujeme v rámci rádoby společného postupu proti korupci, jako zcela irelevantní. O dalších souvislostech, o kterých mluvil pan poslanec, tady nebyla řeč. To jen na upřesnění.

Zároveň chci prohlásit, že nepovažuji pana poslance za jednoho z těch, kteří by sami měli ten zlořád v duši, který tady právě teď projednáváme. To jenom na upřesnění, abychom tomu správně rozuměli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Nyní tedy pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené dámy, pánové, kolegyně a kolegové, začnu svůj projev, resp. svoje vystoupení k projednávané věci tím, že se odpíchnu a navážu na vystoupení pana poslance Lišky.

Chtěl bych pana poslance Lišku ujistit o tom, že snad na výjimky, a to bych řekl, že se velmi mýlím, spíše všichni poslanci ODS mu věří, že Duha se na to těší. Duha se opravdu těší na to, až se stane registrovaným lobbistou na českém lobbistickém trhu a začne efektivně vytlačovat nově příchozí subjekty, protože domyslitelným důsledkem toho, co je tady připraveno, nemůže být nic jiného, než že za dva za tři roky, až lobbisté zjistí, že pro své konání potřebují nějaký vnitřní mechanismus, nějaké vnitřní očisty, nějaké čisté stavovské řízení, že založí lobbistickou komoru, ta dostane samosprávné funkce a staří suverénní etablovaní lobbisté začnou vytlačovat pomocí kritérií, která si zvolí, ty nově příchozí. Že se na to Duha těší mezi prvními, to vám tedy věříme v této Poslanecké sněmovně tady odtud tamhle úplně všichni.

Víte, já mám za to, že tento návrh zákona je projekcí naprostého, ale naprostého pokrytectví. My jsme jako poslanci vyhnali novináře proto, aby nám tady nekřížili cesty, aby nás tu zřejmě neobtěžovali svými dotazy, a zřídili jsme tady pro ně akvárium, zoologickou. Skoro to tady vypadá jako ve věznici. Když s vámi chtějí novináři mluvit, musíte do akvária. Když chcete mluvit vy s nimi, musíte také do akvária. Jak návštěvní místnost ve věznici prvního stupně.

A lobbisté? O ty tady zakopáváme, kamkoliv se člověk podívá. Když teď půjdu do Státních aktů, tak tam nenajdu nikoho jiného než lobbisty. Na co si to tady hrajeme, prosím vás? (Potlesk z řad poslanců ODS.)

Tady mají lobbisté vyřízené vstupní karty, jsou to asistenti poslanců. A my se budeme tvářit, že nevidíme ty, kteří tady smějí fungovat pro předem vybrané subjekty nebo předem vybrané poslance, a budeme se tvářit, že ty nekalé, o nichž tady nechceme mluvit nebo které označujeme za ty nechtěné, sem pouštět nebudeme. To se tedy dočkáme toho, že tady budou mít pronajaté kanceláře? Takhle má vypadat Parlament České republiky?

Zřiďme tedy jinou věc. Zřiďme jedno akvárium. A prosklené. A to naprosto důsledné. Pro novináře. A důsledné. Pro lobbisty. Ať tam takto navzájem vidí. A uvidíme, který z poslanců bude hledat ty cesty a bude tudy chodit, protože teď to je nejkratší cesta tady odtud, z tohoto jednacího sálu. Vede do Státních aktů a jedná se tam s lobbisty. Prostě odmítám si hrát tady na to, že je tady skupina poslanců, kteří se jakoby ostýchají a skoro se stahují z toho prostoru, ve kterém se tady pohybují.

Odboráři, včelaři, zahrádkáři, Duha, ČEZ, kdokoliv si vzpomenete. A teď mi řekněte, kdo z nich je spravedlivější, koho chcete a koho nechcete. Jak je chcete vytlačovat? Koho označíte za toho poctivého, spravedlivého a v parlamentu chtěného? A kdo bude ten nechtěný? Budou to ti, kteří se přihlásí? Bude to Duha, protože bude první? To je zvláštní svět.

Já vám řeknu, o čem je tento návrh. Je to značka a důkaz toho, že lobbistický trh v České republice - a je to samozřejmě umocněno tlaky ekonomické krize - je definitivně přerozdělen.

Tohle je návrh, který psali lobbisté sami. Je to návrh těch lobbistů, kteří jsou na českém trhu již etablováni. A oni samozřejmě nepotřebují, aby na ten trh přicházeli jiní lobbisté a brali jim práci, brali jim to úživu, kterou oni mají díky kontaktu s poslanci. Napsali to lobbisté. A je to zákon, který poslouží jenom těm, kteří teď sedí ve Státních aktech a nervózně sledují to, jakým způsobem budeme o tomto zákoně jednat. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

Protože každý, kdo se tady postaví v negaci, případně s kritikou, byť pozitivní, vůči tomu, co teď navrhuje sociální demokracie, je okamžitě očerněn, skandalizován a vytlačován jako ten, kdo v podstatě tady chce, jak říkal pan kolega Jičínský, páchat ty zlořády kapitalismu.

Já musím říci, že já osobně se vůbec nebráním tomu, aby asistenti poslanců byli zahrnuti do skupiny, která dává daleko více na vědomí veřejné kontrole činnosti, své zájmy, pakliže jejich zájmy a jejich ekonomické činnosti jsou v nějakém vztahu s činností mou jako poslance nebo s projednávanými věcmi v Poslanecké sněmovně.

A přestože pan kolega Sobotka kývá - já vám řeknu, pane kolego, je mi to houby platné. A omlouvám se za ten výraz. Já od roku 2001, kdy jsem se stal členem dozorčí rady konsolidační agentury, jsem zveřejňoval a nadále zveřejňuji veškerá svá majetková a příjmová přiznání, a to nad rámec toho, co je definováno zákonem, na svém webu, na své soukromé webové adrese, která je přístupná každému. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP