(12.00 hodin)
(pokračuje Šeich)

Čili orgány, které mají komplexní množinu právníků, legislativců a jsou schopny provést komparaci a dopad do všech ostatních norem. Proto bych se velmi přimlouval, aby tyto typy zákonů byly ponechávány vládním iniciativám a Legislativní radě vlády, které jediné mohou zajistit poměrně kvalitní provedení těchto předpisů, protože jak se ukazuje, tak poslanecké iniciativy je docela horkou volební jehlou spíchlé dílo. Přikláněl bych se tedy k tomuto postupu.

Na druhou stranu říkám, že tento zákon není zákonem o regulaci lobbingu, je to zákon o nepříliš zdařilém pokusu evidovat lobbing.

To je celé, a já si myslím, že tady je možné říci, že tento zákon sice nic neřeší, ale aspoň nepřináší žádné velké ztráty. Tady bych tudíž řekl, děj se vůle boží, je to prostě zákon, který nic nepřináší, ale v zásadě nepřináší velké finanční ztráty. Čili tady nemusím mluvit dlouho, protože neplatí ta věta, že každých pět minut projevu poslance ODS je ušetřených 100 milionů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šeichovi. Slova se ujme paní poslankyně Monika Hašková, připraví se pan poslanec Michal Doktor. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Hašková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové. Já se domnívám, že je opravdu potřeba mít kvalitní zákon o lobbingu, a úskalí, která přináší legislativní úprava takovýchto pravidel, se tady postupně v diskusi ukázala.

Osobně mám jeden dotaz, doufám, že to je dotaz konstruktivní. Já v tomto zákoně některým věcem nejsem schopna rozumět a nedokážu si je představit v praxi. Vezmu jeden konkrétní případ a prosím, aby to nebylo bráno jako řečnická otázka do pléna, ale ráda bych na tuto otázku opravdu slyšela konkrétní odpověď.

Bylo řečeno, že se mají hlásit pracovní schůzky, na kterých došlo k lobbistickým kontaktům. Prosím prostřednictvím předsedajícího předkladatele, aby mi sdělili, jakým způsobem chtějí zcela konkrétně lobbisty k tomu přimět, aby tak učinili, a poté, jakým způsobem to chtějí v praxi prosím kontrolovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní kolegyně. Jistě to zástupci předkladatelů, kteří nejsou v sále, sdělím, protože tak mi velí jednací řád. Ale jinak samozřejmě někteří z předkladatelů tady jsou a slyšeli vaše slova.

Ano, s faktickou poznámkou paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, již před nějakou chvílí během této diskuse jsem vás upozorňovala na to, že zde není přítomen předkladatel, tedy pan kolega Sobotka. Domnívám se, že je jistě důležité, aby plnil svou roli předkladatele, sledoval debatu a uměl potom zaujmout názor k těm argumentům, které zde znějí. Proto vás žádám... (Poznámka poslance Škromacha z lavice.)

Prosím za prvé, aby na mne nepokřikoval pan kolega Škromach, nejsem na to zvědavá!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid v sále.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A za druhé prosím, abyste vyzval pana kolegu Sobotku, aby se ujal své role. Děkuji. (Hlasy ze sálu.) A zároveň jsem upozorněna na to, že zde není nikdo z místopředsedů vlády. Proto žádám o přerušení projednávání do doby, než sem někdo přijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní místopředsedkyně, já tak samozřejmě mohu učinit, požádám přítomné ministry, jestli by nepožádali své kolegy, pana místopředsedu vlády nebo pana premiéra, jestli by se nedostavili na jednání Sněmovny.

Jinak pokud jde o připomínku paní místopředsedkyně Miroslavy Němcové, na svou omluvu mohu uvést jenom tolik, že v jednacím řádu není nic takového, že tady musí být předkladatel. Ale zároveň tady není jediný předkladatel a vždycky tady předkladatelé seděli. To, že to nesleduje jeden z nich, je podle mého soudu také chyba, ale nemohu s tím jako řídící nic učinit.

S faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Škromach. Já mu dám samozřejmě slovo, jenom říkám obsah debaty, jak se to bude vyvíjet, ale nebudu zatím přerušovat jednání a posečkám na přítomnost předsedy nebo místopředsedů vlády, kteří podle zákona o jednacím řádu mají být přítomni projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně... (Po chvíli čekání vchází do jednací síně předseda vlády Jan Fischer.)

Děkuji, osobně pan premiér se dostavil. Můžeme v jednání pokračovat.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zdeněk Škromach a potom pan poslanec Bohuslav Sobotka. To jsou faktické poznámky, v diskusi pak bude pokračovat pan poslanec Michal Doktor jako první písemně přihlášený po paní kolegyni Haškové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já opravdu nechápu tahle vystoupení paní místopředsedkyně Němcové, která jako místopředsedkyně Sněmovny by měla znát jednací řád a neuvádět tady v omyl veřejnost a všechny, kdo toto jednání Sněmovny sledují, že je tady porušován jednací řád při projednávání tohoto návrhu zákona. Nakonec předkladatelů toho zákona je několik a sedí tady v lavicích a nikde není řečeno a byl bych rád, kdyby paní místopředsedkyně, která tak ráda a důrazně mnohdy prosazuje jednací řád, když provádí tuto svoji pseudokritiku, také uvedla patřičné ustanovení jednacího řádu, které je porušováno. Jinak si myslím, že toto její vystoupení bylo naprosto mimo, a očekával bych, že místopředsedkyně Sněmovny bude vystupovat daleko seriózněji s takovýmito návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Možná tady nastala situace, kdy paní místopředsedkyně Němcová bude mnohem přísněji sledovat účast všech zpravodajů, předkladatelů a zástupců členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny. Myslím, že to je chvályhodná iniciativa, nicméně přichází až v samém závěru tohoto volebního období.

Chtěl bych konstatovat, že jsem tady byl celou dobu rozpravy k návrhu zákona o regulaci lobbingu. Celou dobu jsem tady byl, až těsně předtím, než vystoupila paní poslankyně Němcová, jsem musel vyřídit nutný telefonát a stál jsem asi tři metry tady od dveří do Poslanecké sněmovny. A jakmile jsem uslyšel apel na to, abych se vrátil do Poslanecké sněmovny, tak jsem se okamžitě do Poslanecké sněmovny vrátil a telefonní hovor jsem ukončil. Kromě vystoupení paní poslankyně Haškové jsem byl přítomen na všechna vystoupení, která zde v rámci rozpravy zazněla, a pozorně jsem všechna tato vystoupení poslouchal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času, pane poslanče. S faktickou poznámkou chce nyní vystoupit ještě paní kolegyně Hašková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Hašková: Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní místopředsedkyni Němcové, že zavolala pana poslance Bohuslava Sobotku do síně, protože právě v tu chvíli, kdy jste byl shodou okolností mimořádně pryč, jsem směrovala dotaz především k vám. Dovolím si ho jenom krátce zopakovat.

Zákon o lobbingu a jeho podchycení bych považovala samozřejmě za velký přínos, ale vím, že to má neuvěřitelná legislativní úskalí. Zmíním teď jedno, a je to opravdu zcela vážně míněný neobstrukční a doufám že konstruktivní dotaz. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP