(11.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Připomněla bych ctěné Poslanecké sněmovně, že již v minulém volebním období jsem navrhovala změny, které podle mého hlubokého přesvědčení mohly ztransparentnit proces přijímání zákonů. Dovolím si zúžit tyto své úvahy pouze na zákonodárný sbor a na to, jak vznikají zákony a jak bychom společně, pokud budeme mít dobrou vůli, mohli docílit toho, že toto prostředí, vznik zákonů, jejich projednávání a jejich přijímání bude transparentní.

Tehdy jsem jako základní problém, který určuje i náš jednací řád, tedy zákon o jednacím řádu, definovala to, co se odehrává v legislativním procesu mezi druhým a třetím čtením zákonů. Navrhovala jsem to právě proto, že jsem tady zdůvodňovala, jaký krátký prostor existuje. Tehdy mohl stačit pouze jeden den na to, aby po skončení druhého čtení mohlo nastoupit čtení třetí, a bylo jasné, že přesně to je ten krátký interval, v němž ti, kteří chtějí ze stínu nevystoupit a být kryti právě stínem a anonymitou, že přesně tady mají ten čas na to, aby prosadili své cíle a nikdo jim neviděl pod prsty. Takže jsem navrhovala, aby délka toho intervalu mezi druhým a třetím čtením byla minimálně měsíc, aby se v tomto období vrátila po druhém čtení ta materie zpět na příslušné ministerstvo, aby ministerstvo muselo k jednotlivým návrhům jednotlivých poslanců dát své písemné stanovisko. My bychom tato stanoviska dostali a zároveň bychom tedy přesně věděli, co zamýšlí poslanec, jaký názor na to má příslušné ministerstvo. Mediální scéna by se mohla zajímat o to, který poslanec, proč a co navrhuje a zda to je přínosem pro naši společnost, anebo to není přínosem. Pakliže by se zdálo, že za ním stojí nějaké divné zájmy, určitě by vznikl dost dlouhý prostor na to, aby tato veřejná debata tyto zájmy odhalila. Tehdy, bohužel, můj návrh vyslyšen nebyl, došlo pouze k tomu, že byla prodloužena lhůta nikoliv o měsíc, ale o den, maximálně o dva dny. Můžeme nakonec - i Sněmovna může nakonec - z těch tří dnů zkrátit i tak ještě o jeden den rozmezí mezi druhým a třetím čtení, což de facto neřeší vůbec nic.

Proto jsem přesvědčena, že pokud by to někdo myslel vážně, pokud by někomu záleželo na tom, aby existoval v České republice transparentní proces přijímání zákonů, musel by chtít následující. Musel by chtít, aby v Poslanecké sněmovně každý tak, jak má podle zákonů a Ústavy možnost, přečetl své pozměňovací návrhy. Tyto návrhy by byly podrobeny v rozmezí minimálně toho měsíce ještě kritickému zhodnocení na příslušném ministerstvu, příslušný výbor Sněmovny by k nim též mohl dát ještě stanoviska a teprve poté by se mohlo hlasovat. Odpustili bychom si zbytečnou registraci lobbistů na Ministerstvu vnitra, zbytečnou registraci lobbistů na mandátovém a imunitním výboru Sněmovny.

Jejich povinné hlášení o tom, s kým, kdy a za jakých podmínek se sešlo... Nezlobte se na mě, na mě to působí úplně úsměvně, když si tady čtu ty podmínky, co bude obsahovat hlášení lobbistů. Například budou muset uvést našemu mandátovému a imunitnímu výboru v případě, že se setkali s někým z nás, dobu a způsob uskutečnění toho kontaktu, budou uvádět orgán, v němž působíme my jako veřejná osoba, budou uvádět naše jména, příjmení, budou uvádět, čeho se ten kontakt týkal, budou uvádět seznam klientů, v jejichž prospěch jednali apod. Jestli si myslíme, že toto je cesta k nápravě současného stavu, já spíš mám dojem, že toto docela zajímavě napsali lobbisté sami. Jestli někdo na tomto zákonu profituje, na tomto zastíracím manévru - to přece není nic jiného než zastírací manévr s krycím názvem o lobbingu a změně některých souvisejících zákonů. Tomu se přece lobbisté musí smát. Větší dárek nemohli od Sněmovny dostat, pane kolego Sobotko prostřednictvím předsedajícího. Přece oni i nadále si budou dělat, co chtějí. Ano, budou to mít trošku komplikované tím, že někde se budou muset zapsat na Ministerstvu vnitra, sem pošlou nějaké hlášení na mandátový a imunitní výbor, ale vzhledem k tomu, že sám navrhujete, pane kolego, a to v § 2 odst. 3 písm. c), že za lobbistický kontakt se nepovažuje... Kromě toho, že kdekoliv my se s kýmkoliv setkáme, tak to je lobbistický kontakt, ale kdyby se toto setkání uskutečnilo na jednání orgánů politických stran a hnutí, tak to není lobbistický kontakt. Jinými slovy říkáte: lobbisté, nechoďte za poslanci individuálně, přijďte si na příslušné sekretariáty stran, protože tam to lobbingem nebude. (Potlesk z lavic ODS.)

Tak, pánové, nevím, z koho si děláte blázny. Já odmítám tento návrh zákona. Považuji ho za naprostý výsměch tomu cíli, kterým má být ztransparentnění našeho legislativního procesu. Považuji ho za jednoznačný předvolební výstřelek, bonbonek, balonek, protože doufáte, že si toho lidé všimnou pouze v tom slova smyslu, že vy se jakoby perete o tu transparentnost, ale de facto neděláte vůbec nic.

Pokud to myslíte vážně, a já se obávám, že do druhého čtení tento návrh projde, byť navrhnu jeho zamítnutí, tak já předložím svůj komplexní pozměňovací návrh, a to v duchu těch tezí, které jsem zde zmínila, to znamená znovu se vrátím k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny a budu chtít, aby Poslanecká sněmovna byla oním místem, kde budou zákony projednávány důkladně, a nikoliv pouze fiktivně mezi druhým a třetím čtením. A potom teprve si můžeme říci, kdo opravdu chce, aby se zákonodárství v naší zemi ubíralo čistými cestami ve prospěch našich občanů.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Petra Plevy a pana poslance Petra Škromacha. Ty jsou poslané elektronicky. Pak jsem dostal další přihlášky do rozpravy, do toho jednu s přednostním právem od pana Bohuslava Sobotky.

Prosím, pane poslanče, máte čas k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když pominu fakt, že když někdo chce dělat opravdu nekalý lobbing, tak se jako žádný lobbista neprohlásí a bude si svůj nekalý lobbing provozovat dál a nikdo mu na nic nepřijde, tak chci říci, že možná nejlepší obranou proti lobbingu by bylo nejenom to, co navrhovala paní poslankyně Němcová a s čím souhlasím, k prodloužení lhůty stanoviska ministerstev, ale možná by také dobrou obranou proti lobbingu bylo, kdyby každý poslanec, který předkládá návrh zákona, případně pozměňovací návrh, musel tento návrh podrobně vysvětlit. Protože - ruku na srdce - mnohdy někteří kolegové předkládají návrhy, ale vůbec netuší, co je v těch návrzích napsáno. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plevovi i za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Zdeněk Škromach. Ale faktické musím dát přednost nejdřív, paní místopředsedkyně. (Reakce předsedajícího na žádost o udělení slova paní místopředsedkyně Němcové.)

Nyní pan poslanec Zdeněk Škromach s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, myslím si, že tady defilé poslanců za ODS završené teď paní místopředsedkyní Sněmovny Němcovou ukazuje jasně, že opět pokračuje proces obstrukce v této Sněmovně. Navíc tady výkřiky od pultíku jsou v tom smyslu: no, vy jste to připravili špatně, mělo by to být jinak. To bych si ale mohl dovolit ve chvíli, kdy by tady ležel sofistikovaný návrh ODS na regulaci lobbingu. Možná že není všechno úplně dokonalé. A my to ani netvrdíme. Ale pokusili jsme se. A vy tady odsuzujete vůbec pokus. A ty snahy, které zastírají - odsuneme, předložíme, posoudíme - ty přece už tady slyšíme léta.

A já myslím, že tady ukazuje klub ODS dvě věci. Jednak samozřejmě opět, že chce obstruovat tuto Poslaneckou sněmovnu dnešního dne, a druhá věc, že se snaží jakoby vznešenými řečmi tady znovu zabránit tomu, aby jakákoliv vůbec regulace lobbingu byla. Považuji to za naprosto nezodpovědný přístup. A přístup, který nakonec vystihl i pan poslanec Pleva, který určitě má bohaté zkušenosti ze svého dlouholetého působení ve Sněmovně, kdy tady předkládal mnohé zákony, kterým, jak on sám tady řekl, ani sám nerozuměl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji. Já zopakuji přihlášené, protože mám další dvě faktické poznámky, a to od pana poslance profesora Zdeňka Jičínského a paní poslankyně Orgoníkové a ještě od pana poslance Petra Plevy. Potom jsou přihlášeni s přednostním právem Bohuslav Sobotka, paní místopředsedkyně Miroslava Němcová a pak řádně přihlášený pan poslanec Zdeněk Boháč, Karel Šidlo, Petr Bratský, David Šeich. Ano? Tak tolik zatím k přihlášení.

Teď prosím poslance Zdeňka Jičínského k faktické poznámce. Pane profesore, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP