(9.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Obstrukce nás zdržely tři měsíce. Přitom ta věc mohla být vyřešena v rámci tří hlasování Poslanecké sněmovny, pokud by ze strany ODS nebylo vetováno zrychlené projednávání příslušné poslanecké novely. Já myslím, že je zřejmé, že obstrukce poškozují Poslaneckou sněmovnu, poškozují obraz parlamentu v očích občanů. Lidé nechápou, jak je možné, že je zde zcela nefunkční Poslanecká sněmovna, jejíž schůze díky obstrukcím Občanské demokratické strany nemohou probíhat, a čeká tady na projednání několik desítek vládních či jiných návrhů zákonů. Proto bych rád požádal o to, aby už zde byla ukončena obstrukce a mohli jsme se věnovat všem bodům této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, včetně možnosti řešit otázku zdaňování zaměstnaneckých benefitů. To je poměrně vážný problém. Víte, že hrozí i stávka v oblasti dopravy v pondělí, a bylo by dobře, kdyby Poslanecká sněmovna využila některé z druhých čtení návrhů zákonů, které jsou zde předloženy, k tomu, aby se mohl předložit konkrétní pozměňující návrh, který by otázku zdaňování zaměstnaneckých benefitů vrátil na úroveň loňského roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dám slovo místopředsedovi Filipovi. Jenom shrnu tedy stanovisko. (Pod řečnickým pultem čeká poslanec Tluchoř - poznámky z pléna.) Aha, já doufám, že pokud - já jsem - prosím, pan místopředseda Filip, pan poslanec Tluchoř.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové. Jen na upřesnění: Já jsem nenazval zákon o jednacím řádu cárem papíru, to bych si nedovolil. Nazval jsem cárem papíru účelové právní hodnocení zákona o jednacím řádu. A na tom trvám. Protože to, co říkal pan kolega Pleva, není pravda. Zákon neobsahuje žádné ustanovení, že to je zakázáno. Ať si dobře, když už mě tak rád poučuje, přečte zákon o jednacím řádu.

A v tomto ohledu, prosím vás, to nejde, tady nejde přece vůbec o výklad zákona o jednacím řádu. Tady jde o to, že ODS chce vytvořit precedens, ve kterém bude řečeno, že se takové zákony vrácené Senátem, zamítnuté Senátem, zamítnuté prezidentem republiky nebudou projednávat. Proto včera propustili zákon o mateřské, protože pokud by se tato schůze svolala - a náš mandát končí až dnem voleb - tak by samozřejmě bylo možné znovu hlasovat o tom, abychom mateřskou vrátili alespoň na úroveň před 1. 1. 2010, a o to jde v tomto precedentu. Vůbec nejde o zákon vrácený Senátem o krajském referendu! Tak si to přeci řekněme na rovinu. Tuto účelovou hru zabalujete do právních konstrukcí, a to mi vadí! Tak prosím vás, jestli to takhle chcete dělat, jestli si myslíte, že můžete neustále vytírat občanům České republiky zrak a lhát jim, tak samozřejmě je to možné, ale lidé už vám na to neskočí. A řeknu jednu věc: ano, myslel jsem to vážně, demokracie je ohrožena, ale nikoliv KSČM nebo jinými politickými stranami, demokracie v České republice je ohrožena Občanskou demokratickou stranou! (Potlesk levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, jen několik velmi krátkých poznámek. Za prvé, opravdu již 25. února nebudu reagovat na předsedu komunistické strany, když nás bude urážet. Nebudu to dělat, ale reagovat budu na pana předsedu Sobotku. Rád bych mu připomněl jednu drobnost, když tady postopadesáté opakuje jako kolovrátek něco o obstrukci. Poslanci ODS, tedy já a pan kolega Pleva, jsme dnes mluvili dohromady asi tři minuty. On zhruba dvacet. To samé bylo včera, kdy vystupovali pouze poslanci sociální demokracie a komunistické strany, nebo tedy téměř pouze. To byla také obstrukce - pan předseda Sobotka neposlouchá, ale evidentně dnešní jednání obstruuje on svým dlouhým vystoupením. (Potlesk pravé strany.)

Ještě směrem k němu jedna poznámka. Já jistě poslancům Občanské demokratické strany velmi rád a podle mne velmi jednoduše vysvětlím, kdo má právo v Poslanecké sněmovně v tomto sále mluvit. Co jim určitě nevysvětlím je, že bagatelizuje datum 25. února a spolupráci komunistů a socialistů na této půdě. (Potlesk pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že už nic nebrání tomu, abychom hlasovali, protože já připomenu, že byly podány námitky. Byla podána námitka pana poslance Tluchoře a námitka pana poslance místopředsedy Filipa. Já jen gonguji, aby se poslanci dostavili do jednací síně, abychom mohli o těch námitkách řádně hlasovat. Třetí stanovisko zde přednesl pan poslanec Sobotka, který v podstatě akceptoval navržený postup s tím, že navrhoval, aby pokračovala právní analýza toho bodu, který by se podle toho návrhu vypustil, což si myslím, že tomu nic nebrání. Takže ta analýza by se měla podle mne dále zpracovat. A my bychom teď měli hlasovat o námitkách.

 

Připomenu, že první o čem hlasujeme, je námitka pana poslance Tluchoře proti postupu předsedajícího, s tím, že názor pana poslance Tluchoře je takový, že celý ten pořad jednání je špatně a neměl by se projednávat. To je obsah toho, co tu bylo řečeno. Námitka je tedy proti vůbec hlasování o pořadu schůze. Tak jsem to pochopil.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Tluchoře, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti námitce pana poslance Tluchoře?

Hlasování má pořadové číslo 2, přihlášeno je 147 poslanců, pro hlasovalo 67, proti 77. Takže tahle námitka přijata nebyla.

 

Hlásí se pan poslanec Říman s nějakým problémem. Pravděpodobně...

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedající já se omlouvám, ale mně nefungovalo hlasovací zařízení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To znamená vy zpochybňujete hlasování. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Římana.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Římana, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Více připomínek z pléna.)

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 147, pro hlasovalo... Takže toto hlasování ruším, prohlašuji ho za zmatečné, protože hlasování zařízení údajně opět nefunguje. Já vás všechny v této chvíli odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Žádám o to i pana poslance Římana a ptám se, jestli se mu to povedlo. Tak dobře, budeme hlasování opakovat. Můžeme opakovat. Nic tomu nebrání.

 

Takže prosím vás, ještě jednou budeme hlasovat o námitce pana poslance Tluchoře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Tluchoře, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

Hlasování má pořadové číslo 4, přihlášeno 148, pro hlasovalo 72, proti 67. Takže ta námitka přijata nebyla.

 

A máme tady další námitku, to je námitka pana místopředsedy Filipa proti postupu předsedajícího, s tím, že on ovšem podává námitku proti tomu záměru vypustit bod 1 z pořadu schůze. Je to tak?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana místopředsedy Filipa, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5, přihlášeno 149, pro hlasovalo 30, proti 66, takže ani tato námitka nebyla přijata. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP