(9.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

A k tomu, co tady bylo řečeno panem kolegou Tluchořem - já bych to trošku pootočil. Jestliže 25. února 2010 musí některé z vás, kolegyně a kolegové, komunista přesvědčovat o tom, že je třeba dodržovat Ústavu, tak je to tedy ale velmi smutné pro vás! (Potlesk i pískot v sále)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Sobotka a pan místopředseda.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, pan poslanec Tluchoř vyjádřil obavy z toho, co bude zítra. Zítra bude 26. února, bude pátek a bude pokračovat další mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Čili myslím si, že není nutno mít ze zítřejšího dne nějaké vážné obavy. Tak to chodí každý rok, po 25. únoru vždy následuje 26. únor a život jde dál. (Potlesk a výkřiky v sále)

Pane místopředsedo, já bych rád požádal, kdybyste se zasadil o to, aby v sále byl klid a poslanci Občanské demokratické strany zde nevykřikovali sprosté nadávky a urážky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych opravdu vyzval poslance, aby se nečastovali výrazy hovězími a podobně. Takže prosím, aby tady bylo prostředí odpovídající tomu, že se snažíme dobrat hlasování o pořadu Sněmovny. Takže prosím o klid. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já chápu, že Občanské demokratické straně klesají preference a tečou nervy, nicméně bylo by dobře, kdyby pan předseda poslaneckého klubu ODS Tluchoř vysvětlil členům poslaneckého klubu ODS, že právo hovořit v této Poslanecké sněmovně má ten poslanec, kterému udělí slovo řídící schůze Poslanecké sněmovny, mám na mysli průběh schůze Poslanecké sněmovny, a není vhodné, aby zde jednotliví poslanci ODS vykřikovali urážky směrem k těm poslancům, kteří hovoří za tímto řečnickým pultem. Myslím si, že by nebylo dobré, aby Poslanecká sněmovna šla v tomto směru ještě na nižší politickou kulturu, než je zde během schůzí Poslanecké sněmovny obvyklé. Tolik důležitá poznámka, kterou jsem chtěl začít vzhledem k tomu, jak se někteří členové této Poslanecké sněmovny z klubu Občanské demokratické strany chovají.

Také bych chtěl jasně říci, že důvodem pro svolání této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny byl fakt, že klub Občanské demokratické strany zablokoval řádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Ačkoli řádná schůze Poslanecké sněmovny trvala tři týdny, nepodařilo se na této řádné schůzi Poslanecké sněmovny projednat všechny návrhy zákonů, které byly do programu této schůze zařazeny organizačním výborem Poslanecké sněmovny nebo na základě individuálních návrhů jednotlivých poslanců této Poslanecké sněmovny. Proto poslanecký klub sociální demokracie inicioval tuto mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Jediným důvodem je obstrukce ze strany ODS, která zastavila chod řádné schůze naší Poslanecké sněmovny.

Jaké body jsme na dnešní pořad schůze navrhli? Navrhli jsme, aby se Poslanecká sněmovna zabývala zákonem o krajském referendu. To je návrh zákona, který byl zamítnut Senátem.

Navrhli jsme, aby se Poslanecká sněmovna zabývala poslaneckým návrhem na zrušení listinných akcií na majitele. To je návrh zákona, jehož první čtení bylo zahájeno na řádné schůzi Poslanecké sněmovny, ale v důsledku obstrukce ODS se nepodařilo tento návrh zákona doprojednat.

Navrhli jsme, aby se Poslanecká sněmovna zabývala v prvém čtení návrhem zákona o regulaci lobbingu. Poslanecká sněmovna už jednou o regulaci lobbingu jednala, vrátila tento návrh zákona předkladatelům k dopracování. Předkladatelé tento návrh dopracovali, přepracovali a znovu předložili na program schůze Poslanecké sněmovny, ale bohužel v důsledku obstrukce ODS se zatím návrh na regulaci lobbingu nepodařilo projednat v prvém čtení.

Také jsme požádali o to, aby na dnešním programu schůze byla novela vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Požádali jsme o to, aby bylo možné dnes ve druhém čtení projednat vládní návrh, který se týká podpory obnovitelných zdrojů. Tady bych se rád zastavil. V tuto chvíli je zde velmi vážný problém regulace výkupních cen energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, konkrétně z fotovoltaických článků. Je zřejmé, že s řešením tohoto problému by se Poslanecká sněmovna měla vyrovnat ještě předtím, než skončí toto funkční období Poslanecké sněmovny. Pokud bychom to neudělali, tak hrozí velmi negativní dopady na vývoj cen elektrické energie pro spotřebitele v následujícím období. A já jsem přesvědčen, že dnes máme možnost, aby Poslanecká sněmovna pokročila při řešení tohoto problému a projednali jsme tento návrh zákona ve druhém čtení. Když to dnes zvládneme, tak na řádné schůzi můžeme také zvládnout třetí čtení a Poslanecká sněmovna tady splní roli, kterou od ní vláda i veřejnost očekává.

Navrhli jsme také na program dnešní mimořádné schůze dva návrhy zákonů. Jsou to poslanecké návrhy, které ruší poplatky ve zdravotnictví. A konečně navrhli jsme na program této schůze poslanecký návrh zákona o výplatě mimořádného příspěvku k důchodu, který má nahradit fakt, že v letošním roce nedošlo k žádné valorizaci důchodů.

To jsou body, o jejichž projednání jsme požádali na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Já bych rád požádal o to, aby o programu bylo hlasováno.

Chtěl bych současně podpořit to, co zde již bylo řečeno. Předseda Poslanecké sněmovny měl plné právo na základě zákona, Ústavy a jednacího řádu svolat tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Odmítám jakékoli zpochybňování kroku, který v této věci učinil předseda Poslanecké sněmovny pan Miloslav Vlček. To za prvé.

Za druhé, pokud jde o otázku výkladu, který jsme obdrželi ze strany legislativního odboru Poslanecké sněmovny o tom, že není možné v rámci této schůze jednat o návrhu zákona vráceném Senátem. Já jsem přesvědčen o tom, že by bylo dobře, kdyby vedení Poslanecké sněmovny tuto věc ještě dále právně analyzovalo. Kdyby do této analýzy zapojilo možná širší okruh právníků než jenom pracovníky legislativního odboru Poslanecké sněmovny. Také bych pokládal za vhodné, kdyby vedení Poslanecké sněmovny provedlo rešerši, aby bylo zřejmé, zda za účinnosti tohoto jednacího řádu Poslanecké sněmovny v minulosti někdy došlo, či nedošlo k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem či prezidentem na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Myslím si, že teprve poté, až tady budeme mít silnější právní fundament a budeme znát přesně, jakým způsobem se tyto návrhy projednávaly, bude možné ze strany poslaneckého klubu sociální demokracie připojit se k jedné či druhé interpretaci tohoto jednacího řádu.

Já bych v tuto chvíli nechtěl akceptovat jednoznačně to, co jsme zde obdrželi ze strany legislativního odboru Poslanecké sněmovny, zejména proto, abychom zbytečně neuzavřeli možnosti postupu Poslanecké sněmovny ještě ve zbylé fázi tohoto volebního období. Myslím, že je zřejmé, že se může stát, že i po ukončení poslední plánované řádné schůze Poslanecké sněmovny ještě vyvstane naléhavá nutnost jednat o návrzích zákonů, které budou vráceny Senátem či vetovány prezidentem republiky, a pokud bychom nyní jednoznačně akceptovali tuto interpretaci, tak bychom si uzavřeli možnost vůbec jednání a postupu Poslanecké sněmovny. Jestliže nyní budeme postupovat způsobem, který navrhl pan místopředseda Poslanecké sněmovny Zaorálek, musím říci, že my to nevnímáme jako precedent, který by měl zavazovat Poslaneckou sněmovnu k jejímu postupu ve zbytku tohoto funkčního období, a žádáme vedení Poslanecké sněmovny, aby se nadále zabývalo právní interpretací problému, který v tuto chvíli byl nastolen, aby byl odhalen v rámci přípravy návrhu na tuto mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ještě jednou rád apeloval na poslanecký klub Občanské demokratické strany, aby zanechal obstrukčních postupů. Včera se, myslím, ukázalo, že obstrukce není efektivní řešení. My jsme včera rozhodli o tom, že vyřešíme problém dorovnání peněžité pomoci v mateřství, ale díky obstrukci ODS jsme o tom mohli rozhodnout až tři měsíce poté, kdy byla předložena příslušná novela zákona.***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP