(10.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

My jsme totiž věděli, o čem hlasujeme. My jsme věděli, že je schvalován tento ne dobře koncepčně připravený krok, ne zcela citlivý krok a krok, který vedl vlastně k odstartování demontáže Janotova balíčku. My se prostě konzistentně zachováme 24. února roku 2010, jako jsme se zachovali 25. září roku 2009. Věděli jsme o čem hlasujeme, a přestože jsme tento návrh nepovažovali za šťastný, tak nebudeme porušovat své slovo a dohodu.

Nicméně považuji za povinnost říci také napříč demokratickým politickým spektrem, že bychom měli vědět, že každý, bez ohledu na to, jak dopadnou výsledky voleb, v jakém stranickém a personálním složení vlády, kdo nedokáže v tuto chvíli přiznat, že zastabilizovat veřejné finance bez výrazných úspor na výdajové stránce včetně mandatorních výdajů je nemožný krok, že se evidentně ukazuje, že částka, o které bude muset jakákoliv vláda po volbách z hlediska dlouhodobé stabilizace veřejných financí a její dlouhodobé udržitelnosti hlasovat a rozhodovat na straně mandatorních výdajů, bude, a teď se bavme, jestli desetinásobně, patnáctinásobně, dvacetinásobně vyšší než částka, o které tady jednáme dnes, tak prostě je buď nekompetentní, anebo lže české veřejnosti, nebo, jak s oblibou říkám, je to kombinace obojího.

Čili toto bychom měli vědět. Měli bychom vědět, že jsou tady politické strany, které nevěděly, o čem hlasují, které mění svá stanoviska během pěti měsíců, a jsou tady politické strany, které mají konzistentní názor a 24. února 2010 hlasují stejně, protože byla uzavřena politická dohoda, jako 25. září 2009. Proto poslanci Občanské demokratické strany, přestože snížení peněžité pomoci v mateřství nepovažují za dobře provedený krok, konzistentně budou držet svůj názor z 25. září roku 2009 a tento návrh nepodpoří. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Tři faktické poznámky. Přihlášen je pan kolega Ludvík Hovorka, poté pan kolega Kalousek a pan kolega Paroubek.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom rád připomněl, že součástí Janotova balíčku nebo součástí pozměňovacích návrhů bylo více návrhů, které se snažily vyřadit část, která se týkala nemocenské, a tedy i mateřské z hlasování. Byl to i návrh pana poslance Carbola a můj pozměňovací návrh. Tyto návrhy bohužel neprošly.

Ale součástí původního Janotova balíčku a návrhu ministra financí bylo i to, aby lidé, kteří mají větší příjmy, myslím, že to bylo od 120 tisíc Kč měsíčně navrch, se měli podílet svými daněmi do rozpočtu. Ale tento návrh bohužel neprošel, protože ho nepodpořila myslím ODS a myslím, že ho nepodpořili také poslanci TOP 09.

Ale chtěl bych říci, že pokud mluvíme o odpovědnosti, tak nemůžeme tuto odpovědnost chtít jenom po matkách s dětmi, ale musíme chtít také princip rovné oběti, to znamená že ti lidé, kteří jaksi mají vyšší příjmy, tak by se také více měli podílet na veřejných financích.

A pokud se týká peněžité pomoci v mateřství, tak my to nevnímáme jako pouhou sociální dávku, ale jako investici do budoucnosti. A myslím, že to by mělo také zaznívat, že není možné chtít, aby zodpovědní byli jenom ti, kteří jsou nejpotřebnější, ale měla by tady být zodpovědnost celé společnosti a především těch, kteří mohou a měli by přispívat více. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla faktická poznámka pana kolegy Hovorky. Nyní pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Nečas připomněl mé billboardy s číslovkou 7600. Jedna z věcí, na které skutečně nejsem příliš pyšný, jsou právě tyto billboardy. A neomlouvá mě, že jsem pro ten zákon nebyl schopen hlasovat a také jsem pro něj nehlasoval. S těmi billboardy jsem přesto souhlasil. (Smích.) Ale snad pro úplnost je potřeba dodat, že ten zákon mohl projít jenom proto, že byl podpořen všemi hlasy přítomných poslanců ODS. To jenom pro historickou úplnost a konzistenci postojů.

Přesto bych chtěl velmi poděkovat Občanské demokratické straně za její dnešní postoj, neboť onou konzistencí a držením dohody z 25. září 2009 jsem si po podpoře Paroubkova rozpočtu nebyl úplně jist. Dnes jsem o něco více uklidněn. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. A nyní faktická poznámka pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já musím říci, že pan poslanec Nečas má velmi zvláštní vlastnost, posunuje výroky do lživé polohy. Není to poprvé, není to určitě naposled. Já na to málokdy reaguji, ale teď reagovat musím.

Dělat rovnítko mezi politickou dohodu, která nikdy nebyla, a hlasováním pro zákon 25. září 2009, to je prostě eskamotáž. Ale říkám jednoznačně, že žádná politická dohoda nebyla a že my jsme dávali prioritu v setrvání Fischerovy vlády. To, že si tady vyčítá vzájemně ODS a TOP 09, kdo je více konzistentní... Já bych vám připomněl slova velkého konzervativního politika Konrada Adenauera, který na otázku novináře, proč říká dnes něco jiného než včera, tak říká: Proč bych měl ještě dneska říkat nesmysly, které jsem říkal včera? Takže pánové, možná byste se měli v tomhle tom poučit.

Pan poslanec Nečas, prostřednictvím předsedající, dnes interpretuje má slova. Neřekl jsem více, nežli že prorodinná politika na Slovensku je pro nás inspirací. Budeme se s tím seznamovat, to jsem naznačil, a budeme hledat to, co je v ní nosné. Rozhodně jedno z opatření, které prostě my bychom nepodpořili ze slovenské praxe, neznamená, že bychom takovéto opatření chtěli prosazovat. A prorodinná politika, pane Nečasi prostřednictvím předsedající, a to vy přeci musíte vědět, není jenom o jednom opatření.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji pana poslanci Paroubkovi. A je zde ještě jedna faktická poznámka, pan kolega Petr Nečas, poté řádná přihláška pana poslance Kafky.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já mohu pouze konstatovat, suše analyticky konstatovat, že kdo se podívá na peněžitou pomoc v mateřství v České republice a na Slovensku, tak i po schválení tzv. Janotova balíčku, a já jsem to označil za necitlivé opatření, mohu pouze konstatovat, že slovenské maminky si mohou pouze nechat zdát o této reálné výši peněžité pomoci v mateřství, která je v České republice. Ony na ni prostě nedosáhnou.

A to, že jedno z klíčových daňových opatření ve prospěch rodin s dětmi je rovná daň a že slovenští sociální demokraté v čele s premiérem Ficem mimochodem ponechali rovnou daň, tak to o něčem vypovídá, a já to opět vidím jako příslib sociální demokracie, že bude podporovat rovnou daň, která bude udělána tak, že na ní vydělaly především rodiny s dětmi, protože například do výše příjmu 16 tisíc rodič s jedním dítětem neplatí žádnou daň z příjmu, do 19 tisíc, pokud má dvě děti. Je to perfektní prorodinné opatření, v roce 2008 i v roce 2009 došlo k reálnému čistému nárůstu příjmů rodin s dětmi, a já jsem rád, že sociální demokracie bude tento přístup k prorodinné rovné dani od Slovenska kopírovat. Doufám, že nebude kopírovat snížení peněžité pomoc v mateřství.

A koneckonců mi dovolte ještě jednu poznámku, která svědčí o tom, jak jednotlivé politické strany berou vážně tzv. prorodinnou politiku. Sociální demokracie má svou mluvčí pro rodinnou politiku, paní poslankyni Čurdovou. Já v mnohém s paní poslankyní Čurdovou nesouhlasím, politicky stojíme někde jinde. Nicméně respektuji, že přes rozdílné názory je to odborník na rodinnou politiku. Sociální demokracii ani nestojí za to, aby tuto svoji odbornici na rodinnou politiku zařadila na kandidátku pro volby do Poslanecké sněmovny. V ODS jsem mluvčím pro rodinnou politiku já. Občanská demokratická strana ze mě udělala svého místopředsedu. Takže tady je vidět ten diametrální rozdílný přístup k rodinné politice v obou politických stranách. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslancovi Nečasovi. Nyní dvě faktické poznámky, nejprve pan kolega Paroubek, poté pan kolega Škromach.***
Přihlásit/registrovat se do ISP