(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, ještě nepůjdeme hlasovat, protože je zde řada přihlášek, kterým samozřejmě dám prostor. První faktická poznámka paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěla vzkázat panu poslanci Lhotovi, aby si nepletl pojmy a dojmy, protože je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou a on nám to tady trošku smíchal jako hrušky s jablky. Když tady tak plamenně hovořil o tom, jak tedy ty ženy musely odcházet po tom půl roce do té práce, tak ony o ty děti měly poměrně dobře a kvalitně postaráno, a to je to, co v současné době mladé rodiny postrádají. (Neklid v sále.) A byli to vaši místní zastupitelé, a byli to vaši lidé, kteří v 90. letech tato zařízení pro děti rušili, a místo toho potom vaše vláda začala vymýšlet takové ptákoviny, jako je sousedské hlídání.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla paní poslankyně Čurdová. Pan kolega Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já děkuji paní poslankyni Čurdové, že mi umožnila nabrat dech, protože tváří v tvář divné výhrůžce, že se budeme dívat do dílny slovenských sociálních demokratů, se mi zatajil.

Nicméně přesto dovolte stručnou reakci na pana poslance Exnera. Pane poslanče, pokud byste souhlasili například s tím, že si politické strany sníží svůj příspěvek o polovinu, nebo s jinými úspornými opatřeními okamžité aktuální spotřeby, jak bylo někdy navrhováno s tím, že se to přesune na mateřskou, tak bych tomu ještě rozuměl. Pokud ale ty peníze, které dáváte těm maminkám, berete jejich dětem, a to je potřeba znovu zdůraznit, tak to už mi opravdu hlavu nebere.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana kolegy Kalouska. Nyní faktická poznámka Petr Pleva. Poté pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my jsme si tady v několika minulých týdnech lámali hlavu, jak obstruovat některé šílené návrhy levice, a je vidět, že jsme nepřišli na tu nejzákladnější věc. Stačí jeden přímý přenos ČT24 a levice si své vlastní zákony obstruuje sama. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní tedy faktická poznámka pan poslanec Cyril Svoboda. Nikoliv, pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, rád odpovím panu poslanci Kalouskovi.

Za prvé. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy, to nikdy nebyli ti, kteří zvyšovali příspěvky peněz pro politické strany, a já pevně věřím, že to nebudou dělat ani v budoucnosti.

Za druhé, pane poslanče, tedy prostřednictvím předsedající, pokud zároveň se přijme opatření, aby nebyly možné ani průhledné, ani neprůhledné dary v milionech až deseti milionech korun pro politické strany, Komunistická strana Čech a Moravy jistě bude první, která pro takový návrh bude hlasovat.

A za třetí bych vám rád řekl, že na vás si určitě příští generace vzpomenou, až budou platit dluhopisy, které jsme vypsali na 55 let. Připomněl jsem už tenkrát, že se budou týkat i vašich vnuků. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A nyní nevidím žádnou další... Faktická poznámka, pane kolego? (K poslanci Němcovi.) Ne, řádná, tak do řádných tady mám tři přihlášky, takže vaše bude až čtvrtá. Nejprve pan poslanec Michal Doktor a oznamuji též, že má náhradní kartu 40, a prosím ho o jeho slovo, poté bude mluvit pan kolega Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Mé vystoupení k projednávané věci bude poměrně krátké. Rozhodně jsem se nepřihlásil do rozpravy proto, abych zlehčoval jak věc samotnou, nebo proto, abych se vysmíval někomu z předřečníků.

Chtěl bych ujistit, že setrvávám na svém stanovisku, kdy jsem jako poslanec a člen Občanské demokratické strany vyjádřil svůj souhlas hlasováním s obsahem Janotova balíčku, a považuji za nepřiměřeně a nepřijatelně cynické, je-li takovéto hlasování, tedy nejdříve hlasovat pro, a posléze si vzít matky a peněžitou pomoc v mateřství jako rukojmí a brát svůj hlas zpět. A nehodlám to ani zmírňovat v tom, že snad někdo procitl a zjistil, že udělal krok špatným směrem. Já myslím, že každému bylo zřejmé, každému jedinému poslanci, který hlasoval pro přijetí takzvaného Janotova balíčku a jeho skutečného obsahu, co tím činí a jaké úspory jsou v něm navrhovány.

Dovolte ale prosím několik velmi stručných poznámek k věci samotné. Já považuji za naprosto nepřijatelnou tu atmosféru, ve které jednáme. Přece návrh, který znamená nemalé a zdůrazňuji jenom, že v oblasti peněžité pomoci v mateřství je to 1,6 mld, takže nemalé výdaje státu, bude-li tento zákon přijat, a to v té druhé části zákona, na kterou upozorňuje ve svých vystoupeních pan zpravodaj, jsou dopady odhadovány na dalších zhruba 200 až 300 mil. korun, takže lze hovořit o celkových fiskálních dopadech nejméně ve výši 2 mld. korun. Tady nezazní vystoupení člena vlády. Před chvílí pan poslanec Paroubek říkal, jaké velké oblibě a důvěře se tato vláda těší, a já považuji za nemožné, aby k takto důležité a zásadní věci nevystoupil předseda vlády, nevystoupil ministr financí a nepodal poslancům parlamentu, respektive v tuto chvíli poslancům Poslanecké sněmovny, zprávu o tom, kde hodlá ušetřit 2 mld. korun.

Proč na tuto věc upozorňuji a proč se na to ptám, byť zprostředkovanou otázkou - není zde ani předseda vlády, ani ministr financí, což považuji za nepochopitelné. Jsme v datu 24. února 2010. Je schválen rozpočet na rok 2010 s uzavřenou bilancí příjmů, především ovšem s uzavřenou bilancí výdajů. Je tedy jasné, k čemu dostala vláda povolení a jaké výdaje může vyplatit. Se zvýšením peněžité pomoci v mateřství tento rozpočet nepočítá. Bez ohledu na tento fakt jsou zde poslanci, kteří budou podporovat návrh na zvýšení peněžité pomoci v mateřství, a protože je tam ještě jeden další komponent, budou všichni, kteří budou hlasovat pro, hlasovat pro zvýšení výdajů státního rozpočtu v roce 2010 o 2 mld. korun. A opakuji ještě jednou: Bilance rozpočtu na rok 2010 je uzavřená. Vláda nesmí vyplatit jedinou korunu navíc nad schválený rámec rozpočtu schváleného touto Poslaneckou sněmovnou i panem poslancem Paroubkem na rok 2010. A já chci slyšet od ministra financí, od předsedy vlády a chtěl bych to popravdě řečeno slyšet od každého z poslanců, který bude hlasovat pro, kde se vezmou ony 2 mld. korun, které poslanci navrhuji vyplatit navíc. Chtěl bych slyšet, pro jaký ten návrh ve smyslu rozpočtových korekcí, restrikcí, budou kolegové hlasovat.

My jsme minulý týden na jednání rozpočtového výboru projednávali návrh vlády, kterým měly být seškrtány mandatorní výdaje, respektive výdaje některých kapitol Poslanecké sněmovny, Senátu, Ústavního soudu, prezidentské kanceláře. Poslanci parlamentu byli ti, kteří hlasovali proti! My nejsme ochotni uspořit v rozpočtu institucí, které se o nás starají, a týden nato tady poslanci navrhují další 2 mld. nových výdajů. A já se ptám, kde to tato Poslanecká sněmovna ušetří. Ptám se, kde to ušetří vláda, protože když něco takového neučiníme, nemůže něco takového vláda vůbec učinit. Nemůže vláda vyplatit další peníze ve smyslu vyšších výdajů navíc, než jí dovoluje návrh zákona, respektive schválený zákon o státním rozpočtu.

Já považuji za nemožné jednat o tomto návrhu zákona dále, respektive odpovědně o něm hlasovat, když tu nebude stát ministr financí a neřekne mi: ušetřím tam, tam, tam, tam, tam a v součtu jsou to 2 mld. Pak s tím nebudu mít jako poslanec věcné trápení, protože tohle je jediný důvod, proč já se zdráhám hlasovat pro tuto věc a proč vás od samého začátku upozorňuji na to, že každá jediná věc, kterou tady označila sociální demokracie, respektive efektivně fungující levice, ke které se bohužel v řadě věcí hlásí i KDU-ČSL, znamená riziko budoucích a nových 20 mld. dluhů.

Ptám se vás, kolegové, kde chcete ušetřit 2 mld? To není o debatě a o tom, že bychom měli trápit ty maminky, které samozřejmě čekají na to, zdali jim tu peněžitou pomoc v mateřství zvýšíme, nebo ne. To je naše trápení! Proto jsme sem my byli zvoleni a to je náš úkol. A bez té jasné odpovědi naší veřejnosti nemůžeme o něčem hlasovat. Řekněte mi vy všichni, kteří chcete, hlasovat pro, kde ušetříte 2 mld. korun tak, aby se celkové dluhy České republiky dále nezvyšovaly! (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Faktická poznámka pan kolega Cyril Svoboda. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP