Začátek schůze Poslanecké sněmovny
24. února 2010 v 9.01 hodin
Přítomno: 161 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájila 72. schůzi Poslanecké sněmovny, abych vás na ní přivítala a oznámila vám, že schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka byla rozeslána v úterý 16. února 2010 prostřednictvím poslaneckých klubů.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo máte kartu náhradní. Zatím mají náhradní kartu tito kolegové a kolegyně: pan poslanec Vojíř - náhradní karta č. 2, pan kolega Pospíšil - náhradní karta č. 6, paní poslankyně Levá - náhradní karta č. 13, pan poslanec Tluchoř - náhradní karta č. 19, pan poslanec Paroubek - náhradní karta č. 22, pan poslanec Vidím - náhradní karta č. 32.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. (Velký hluk v jednací síni, několik hloučků dost hlasitě se bavících poslanců.) Dámy a pánové, začala schůze! Prosím, abyste si sedli do lavic a poslouchali, co se vám tady snažím maximálně hlasitě říci.

 

Přistoupíme tedy k určení dvou ověřovatelů schůze. Je navrženo, abychom určili pana poslance Petra Bratského a pana poslance Ladislava Mlčáka. Má, prosím, někdo jiný návrh na ověřovatele? Nemá. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby se ověřovateli této schůze stali kolegové Mlčák a Bratský. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1 - přítomno 120, pro 99, proti nikdo. Určili jsme tedy ověřovatele. Konstatuji, že ověřovateli 72. schůze Poslanecké sněmovny jsou poslanci Petr Bratský a Ladislav Mlčák.

 

Paní poslankyně Zubová má náhradní kartu č. 34.

A nyní vás poprosím o pozornost, protože vám přečtu omluvy z dnešního jednání. Z dnešního jednání se z poslanců omlouvají Marek Benda - zahraniční cesta, Petr Červenka - zdravotní důvody, Eva Dundáčková - zdravotní důvody, Radim Fiala - zahraniční cesta, Milada Halíková, Jan Hamáček, Josef Ježek, Gabriela Kalábková, Vladimír Koníček, Jiří Krátký, Petr Krill - všichni zahraniční cesta, Tomáš Kvapil - zdravotní důvody, Ivan Langer bez udání důvodu, Břetislav Petr - zahraniční cesta, totéž Daniel Rovan, Aleš Řebíček - osobní důvody, František Sivera bez udání důvodu, Josef Smýkal - zdravotní důvody, na zahraniční cestě jsou dále Hana Šedivá, Jeroným Tejc a Miloslav Vlček.

Z členů vlády se omlouvají Martin Barták - zahraniční cesta, Jan Dusík - zahraniční cesta, Juraj Chmiel - též zahraniční cesta, Dana Jurásková - pracovní důvody), Miroslava Kopicová - zahraniční cesta, Martin Pecina - pracovní důvody, totéž Václav Riedlbauch, Jakub Šebesta - zahraniční cesta, Vladimír Tošovský - zahraniční cesta, Rostislav Vondruška - pracovní důvody.

Tolik omluvy, které mi byly do této chvíle zatím doručeny.

Oznamuji další náhradní karty. Pan kolega Petr Gandalovič má kartu č. 38 a pan kolega Bublan náhradní kartu č. 35.

Přistoupíme nyní ke stanovení pořadu 72. schůze. Připomenu, že návrh je uveden na pozvánce, a zároveň připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 72. schůze, tak jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a táži se, kdo souhlasí s tímto pořadem schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 149, pro 81, proti 51. Pořad schůze byl schválen.

 

Proběhne ještě kontrola hlasování. Prosím o chvilku strpení. Mezitím ohlásím další dvě omluvy. Pavel Severa se omlouvá z rodinných důvodů a pan ministr Kocáb z důvodu pracovní zaneprázdněnosti.

Paní místopředsedkyně Talmanová se hlásí o slovo, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, na sjetině mám ano, chtěla jsem se v tomto hlasování zdržet. Nezpochybňuji samozřejmě hlasování, pouze to uvádím pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto oznámení, které je určeno stenozáznamu.

Tím, že jsme schválili pořad schůze, můžeme zahájit projednávání jednoho jediného bodu, který jsme si schválili. Jedná se o


Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

Prosím, aby ke stolku zpravodajů zasedla za navrhovatele paní poslankyně Michaela Šojdrová, též poprosím zpravodaje výboru pro sociální politiku pan poslance Davida Kafku. Oznámím, že jsme obdrželi sněmovní tisk č. 939/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrh.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a jako první se do obecné rozpravy hlásí pan kolega Miroslav Opálka. Pan poslanec Opálka má slovo, prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vystoupil se stanoviskem klubu KSČM k této problematice.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP