(12.30 hodin)
(pokračuje Petruška)

Takže na závěr mi dovolte říci, že tento zákon problém korupce neřeší, a vnímám to tak, že sociální demokracie využívá prostředků, které ve volebních kampaních využívá běžně, a to jsou tři věci: strašení, vyvolávání závisti a vyvolávání nenávisti. Strašení v tom smyslu, že běžný občan se o akcie nezajímá, tudíž vytvořit dojem, že akcie na majitele je něco tajemného, zlého, špatného a to, že za tím je téměř vždy nějaký zlý úmysl je vlastně realita. Tím vyvoláváte strach v těch obyvatelích. Není to tak. Akcie na majitele není nic špatného. Závist. Samozřejmě, to přece tady už zmínili kolegové, každý se rád podívá, co soused vlastní, to vždycky v Čechách hodně lidí zajímalo, takže když ti normální vlastníci akciových společností, kteří je založili před 20 lety, podnikají tady a jsou úspěšní, teď budou muset napsat do rejstříku, že vlastní akcie za 10 milionů, tak jim to jistě v jejich obci pomůže a sousedské vztahy se tím zlepší. Tuto zkušenost s tím máme mnozí. A nenávist. To je takový standardní prvek v levicových kampaních: přece musíme nenávidět ty bohaté, ty, kteří vydělávají peníze, ty, kteří chodí do práce od rána do večera, ty, kteří nesou rizika, ty, kteří musejí každý den rozhodovat, ty, kteří nesou odpovědnost za to, jestli seženou práci pro svoje zaměstnance. Vždyť oni si zaslouží nenávist, protože oni přece mají víc než ti druzí, nebo než ta většina! Takže musíme nenávidět tuto třídu, a já si myslím, že se prostě tímto návrhem vracíte k takzvanému třídnímu boji, což je bohužel věc, u které jsem se domníval, že se to nestane.

Proto v zásadě odmítám tento návrh a pokud chcete řešit problém korupce, řešme ho úpravou zákona o zadávání veřejných zakázek. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět tady máme faktické - Milana Urbana, Bohuslava Sobotku a Jiřího Carbola.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych vám chtěl vyprávět absurdní příběh, který není návratem do časů nebo do myšlenek, o kterých tady hovořil můj předřečník. Zkuste mě poslouchat, já se pokusím do těch dvou minut vejít.

Myslím, že se psal rok 2004. Existovaly tady dvě firmy, jedna se jmenovala Tatra Košíře, druhá se jmenovala Explosia. Shodou okolností, o kterých já dnes nevím zcela přesně, jak se to mohlo stát, se akcie jisté firmy Explosia objevily v trezorech firmy Tatra Košíře. Byly to akcie na majitele. Generální ředitel té jedné firmy, Tatra Košíře, byl posléze zatčen, obviněn a odsouzen. Akcie Explosie v tom trezoru nebyly. V té chvíli v tom příběhu nastalo poměrně velké drama, dovedete si představit jak velké, v souvislosti s tou firmou, o které mluvím. Jen shodou okolností a náhod se podařilo tyto akcie v České republice zajistit a vrátit zpátky na bezpečné místo.

Já si myslím, že existují důvody, které nás vedou k tomu, abychom byli obezřetní. Tento je určitě jeden z nich. Jestli si myslíte, že ten příběh je fiktivní, v tom vás nechám, ale můžete si myslet i to, že ten příběh je pravdivý.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášený je Bohuslav Sobotka s faktickou - dvouminutovou - a pak Jiří Carbol.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Kolegyně a kolegové, kolega Urban tady popsal jeden příběh, já popíšu jiný, který je také myslím typický. Firma Eurovision zprostředkovává dotace z evropského rozpočtu. Nejprve to byla firma, která byla ve formě společnosti s ručením omezeným, takže bylo jasné, komu ta společnost patří, pak se transformovala na akciovou společnost - a ejhle, má akcie na majitele, uchází se o veřejné zakázky v oblasti zprostředkování prostředků z Evropské unie, získala například zakázky od Jihomoravského kraje nebo od Ústeckého kraje. Já si myslím, že tento příběh je jednomu z našich kolegů dobře znám. Já myslím, že on se k té věci nepochybně vyjádří. Mohl by nám také říci, jaké vlastně byly důvody, proč se v zásadě transparentní společnost s ručením omezeným, která se pohybovala v oblasti obchodu s veřejným sektorem, transformovala na akciovou společnost s akciemi na majitele. To je prostě to, co v dnešním životě zažíváme.

My musíme hledat obě cesty. Musíme jít oběma cestami, omezit tyto anonymní společnosti a současně změnit zákon o zadávání veřejných zakázek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další - pan poslanec Jiří Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem vyzván, je slušností odpovědět.

Takže k panu poslanci Římanovi prostřednictvím předsedajícího. V § 60 jednacího řádu se hovoří: Poslanec se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Já jsem, vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, reagoval na pana kolegu Šťastného, prostřednictvím předsedajícího, který hovořil o tom, jak se ty anonymní různé nečisté praktiky budou odehrávat po přijetí toho zákona. Já jsem vás chtěl upozornit na to, že ony už teď probíhají, teď už se odehrávají. Takže bych chtěl říci, že KDU-ČSL si je vědoma, že tady jsou stovky a tisíce poctivých podnikatelů, a nám nejde o to, postihnout tyto poctivé podnikatele. (Důrazně:) Nám jde o to, postihnout ty lumpy! (Poznámky z řad ODS na téma odpovědnost.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další fakticky přihlášený je pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se David Šeich, pak ještě Miroslav Opálka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom reagovat na vystoupení pana kolegy Petrušky, protože to jeho vystoupení, to byla čirá demagogie. (Projev nesouhlasu z řad ODS.) Byla to čirá demagogie! Protože tady přece nejde o to, že by tento návrh, nebo návrh z dílny KDU-ČSL někomu bránil v úspěchu, někomu zakazoval úspěch nebo znamenal nějaký třídní boj, o kterém jste tady mluvil. Tady přece nejde o to, že někdo je úspěšný a my mu bráníme v jeho úspěchu. To přece znáte, každý z vás. Já znám také spoustu úspěšných lidí, úspěšných manažerů, kteří se vypracovali, pracují od rána do večera, nepotřebují k tomu svému úspěchu mít anonymní akcie. Prostě dokáží to i v normálním transparentním režimu. Takže nedělejme tady rovnítko, že to, co se navrhuje, je vlastně nástroj třídního boje, nástroj závisti apod. Tady jde prostě o to, aby tady bylo transparentní prostředí. Transparentní prostředí, a proto se navrhují tyto zákony. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím nyní dalšího přihlášeného, je to pan poslanec David Šeich. Připraví se Miroslav Opálka. Ještě tady mám Borise Šťastného.

 

Poslanec David Šeich: Pane předsedající, dámy a pánové, když mě pan poslanec Sobotka nepřímo vyzval, tak musím uvést, že v tomto bodu jsem v jediném rozporu a v jediném střetu zájmů, a to že jsem předsedou Unie malých a středních podniků, čili může se to týkat některých našich členů. To je jediný střet zájmů v tomto bodu, který mám. To je první sdělení.

Druhé sdělení. Pokud chcete příště vědět, kdo určité veřejné soutěže vyhrál, tak schvalte změnu zákona o zadávání veřejných zakázek, abyste transparentně viděl, kdo kterou soutěž vyhrál, ale nesnažte se ovlivnit ty soukromoprávní vztahy, budit motiv strachu a závisti mezi těmi soukromoprávními podnikateli. Nehledě na to, že budeme čelit obrovským arbitrážím, Diag Human je proti tomu jako legrace.

Musím také sdělit, že jsem zvyklý transparentně své příjmy přiznávat, takže kdybych si například kupoval sedmimilionový byt, tak bych nemusel tvrdit, že jsem nejedl, nepil, neoblékal se a našetřil na něj, ale mohu doložit, jak jsem jej získal. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další fakticky přihlášený je pan poslanec Miroslav Opálka, pak Boris Šťastný.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych také rád reagoval na kolegu Petrušku. Víte, ta závist není o tom, kolik kdo má, ale jak poctivě toho nabyl a jak seriózně se zde přerozdělují finance. A v tom je asi ten problém. Protože jestli chcete donaha svléknout toho, kdo žádá o sociální dávky, protože tento systém mu není schopen najít práci, tak potom samozřejmě je tady touha také po tom, aby byli spravedlivě svlékáni i ti, kteří poctivě, či nepoctivě, to ať posoudí soudy, pokud někdo podá trestní oznámení, tak je to samozřejmě podle mě spravedlivé. Podle vás, předpokládám, prostřednictvím pana předsedajícího, asi ne. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP