(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Jiřího Carbola. Prosím o respektování dvouminutového intervalu. Připraví se Cyril Svoboda.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych nejprve splnil zákonnou povinnost. Jsem ve střetu zájmů, jelikož vlastním asi dvě akcie na majitele, které jsem získal tak, že mě většinový vlastník Třineckých železáren víceméně vyvlastnil. Tak jsem získal dvě akcie na majitele. Více jich nemám.

Já bych chtěl říci, že pan kolega Šťastný je odborník, je skvělý odborník na zdravotnickou problematiku, myslím, že je jeden z nejlepších v Občanské demokratické straně. Opravdu před ním smekám. Bohužel dnes, jak nás tady edukoval, ho předběhly Hospodářské noviny, které tady v článku Bém platí miliardy za kanceláře a neví komu právě píší: Změnila se struktura společnosti COPA Retail, jejímž společným vlastníkem je firma Guyana Holding sídlící v Lucembursku. A teď ta věta: Skutečného vlastníka nelze dohledat.

Dámy a pánové, to je ten problém, který tady řešíme. My chceme vědět, kdo je skutečným vlastníkem, který se uchází o veřejné peníze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní požádám o slovo Cyrila Svobodu. My jsme ale v režimu faktických. Cyril Svoboda jenom dvě minuty. Připraví se Pavel Němec. Písemné mají přednost před viditelnými. Prosím.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nejprve drobná poznámka. Já umím francouzsky a francouzsky se neřekne akciová společnost jenom société anonyme, ale například také société par actions, abychom si to vysvětlili, že ve francouzštině neexistuje jenom jediný výraz pro akciovou společnost. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka je, že existují také public private partnership, kde se postupuje podle koncesního práva. Může se stát, že někdo vyhraje soutěž a je akciovou společností se zaknihovanými akciemi a potom to převede na společnost, která má akcie jen na majitele, nebo transformuje svoji vlastnickou strukturu opět na akcie na majitele. Podle mě naše hořká zkušenost je, že obrovské zakázky dostaly firmy, které jsou anonymní doslova a do písmene. Je vážným signálem, abychom tento krok udělali. Je to vážný krok a lidé nám nebudou věřit, že budeme chodit k mikrofonu a říkat, že tady hájíme soukromé vlastnictví, že nikomu do toho nic není. My nikomu nic nebereme, nikomu nic nevyvlastňujeme, nikoho více nezdaňujeme, my jenom říkáme, když někdo něco vlastní, ať řekne, co vlastní, tím, že se přihlásí ke svému vlastnictví. O nic jiného a o nic méně nejde. Divím se tomu, jak to, že proti tomu je takový odpor, když voláme po právním řádu v České republice.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím Pavla Němce. Připraví se Ludmila Navrátilová.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, zase se nám ten čas začíná trochu nachylovat a já doufám, že dojde na hlasování k tomuto bodu programu. Je to bod velmi důležitý.

Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana kolegu Šťastného. Vnímám velmi dobře z toho, co on řekl, že on se zajímá o tuto otázku. Vůbec to přece neznamená, že ten návrh máme dnes ve třetím čtení. My jsme na začátku, můžeme o tom dále debatovat, můžeme dále hledat nějaký konsensus a případně ten návrh rozšířit. Vždyť to neznamená, že my dnes budeme finálně hlasovat. Já si jeho názorů velmi vážím. Chtěl bych, aby byl přímo osobně pozván na jednání toho výboru, který to bude projednávat, protože jeho stanoviska mohou být velmi důležitá a mohou pomoci.

Zároveň bych chtěl navrhnout, pokud to ještě nepadlo, aby byla zkrácena lhůta pro projednávání tohoto návrhu o 30 dnů, alternativně o 40 dnů, aby ten návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru.

Pojďme už tuto debatu trošičku zkrátit. Pojďme dokončit věcnou debatu a pojďme už konečně hlasovat, aby to nedopadlo jako na minulých schůzích, kdy jsme se tady bavili a školili se z trestního práva, hodiny a hodiny, byl to seminář, a pak jsme bohužel o ničem nemohli hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, abyste respektovali čas dvě minuty. Slovo má Ludmila Navrátilová, připraví se Václav Votava. Každý má jen dvě minuty! Jsme ve faktických.

 

Poslankyně Ludmila Navrátilová: Vážení přítomní, já si někdy připadám, že nejsem v Poslanecké sněmovně, ale možná někde na radnici v Kocourkově, protože poslední dobou jakýkoliv zákon projednáváme, tak se odvoláváme na úplně jiný zákon, který bychom měli řešit. Přece korupce není jen o jednom zákoně. Musíme brát všechno postupně. Každý samozřejmě ví, že je potřeba změnit i zákon o veřejných zakázkách a možná i jiné zákony, ale v této chvíli projednáváme tento zákon, tak pojďme o něm jednat.

Pokud jde o pozici zprava, když se tady teď mluví o veřejných zakázkách, tak jenom nechápu - my jsme to dávali jako ČSSD dvakrát na program schůze a vzhledem k tomu, že vy jste tyto schůze zdržovali, nikdy se to a program nedostalo. Možná bychom mohli o závažných věcech, které máte, dávno jednat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám Václava Votavu. Připraví se Boris Šťastný.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, je jistě zajímavé sledovat, kdo tak urputně bojuje proti tomuto návrhu, kdo tak urputně bojuje proti tomu, aby se zprůhlednily vlastnické vztahy. Nezlobte se, kolegové z ODS, mně to připadá, jako kdybyste se něčeho báli. Čeho se bojíte? Že budete svlečeni donaha, jak vy říkáte? Že se ukáže, v jakých firmách kdo figuruje? Na mě opravdu ta vaše vystoupení tak působí.

Já si myslím, že každé takové opatření, které snižuje možnost korupčního jednání, by mělo být akceptováno. A toto je jedno z opatření, které má snížit korupční prostředí.

Hovořilo se tady o veřejných zakázkách, o tom, kdo může dostávat veřejné zakázky. Často se zhlížíte ve Spojených státech, teď mluvím na stranu ODS, ale tam přece tyto listinné akcie jsou zakázány. Mluvil o tom pan kolega Sobotka. A proč to udělali? Proč je zakázali? Asi věděli proč. (Hluk a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní poprosím Borise Šťastného. Připraví se Martin Říman.

 

Poslanec Boris Šťastný: Já vám řeknu, čeho se bojím já, vážený pane zpravodaji prostřednictvím předsedajícího. Já se prostě bojím, že zase přijmeme zákon a on nebude fungovat, protože tak jak je napsaný, tak s korupcí ve veřejné sféře neudělá ale vůbec nic.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana poslance Davida Šeicha.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Myslím, že jsme přeskočili kolegu Římana. Myslím si, že pan kolega Carbol nepochopil tu problematiku. Ten problém přece spočívá v tom, že když navrhnete to, o čem my mluvíme, a společně navrhneme úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo možná exekutivně i praxi, tak příště Guyana Holding se nebude moci takového tendru účastnit, zatímco když váš návrh projde, tak Guyana Holding se nadále účastnit může, protože vy neovlivníte právo cizí země.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se Martinovi Římanovi, kterého jsem přeskočil. Musí také dostat prostor dvě minuty.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Někdo si tady připadá jako v Kocourkově, já si tedy po některých vystoupeních připadám jako v blázinci.

Chtěl bych se, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, zeptat pana poslance Carbola, aby nám vysvětlil, jakým způsobem se tento zákon, který teď projednáváme, ne nějaký jiný, tento zákon, dotkne firmy Guyana Holding. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To by byly všechny faktické. Teď bych poprosil paní místopředsedkyni Němcovou, aby mě na chvilku vystřídala.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozumím tomu, že pan místopředseda žádá řádnou přihlášku? Ne, faktickou poznámku. Prosím, pane kolego. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP