(12.00 hodin)
(pokračuje Šťastný)

My přece chceme bojovat proti korupci. My si nepřejeme, aby osoby ve veřejných zakázkách byly skryty, aby ti, kteří se hlásí do veřejných zakázek, nebyli pojmenováni. Ale cožpak autoři tohoto zákona nevědí, že toho nedosáhnou tímto způsobem? Já vám řeknu jednoduchý návod, jakým způsobem lze tento zákon obejít během pěti minut. Je strašně triviální.

Jestliže tento zákon vejde v platnost, budou akcie na majitele zaknihovány. 99 % poctivých lidí, kteří drží akcie, budou samozřejmě nějakým způsobem postupovat, budou biti, a to jedno procento nebo nějaké mizivé procento zločinců udělá jednoduchou věc. Majiteli těch akcií se stane zahraniční společnost, a to nemusí být společnost někde z Panenských ostrovů, Belize nebo Panamy, někde z offshoru. To může být holandská společnost z Evropské unie. Předkladatelé dobře vědí, že v Holandsku existuje společnost, která má zkratku NV, a to jde o klasickou obdobu české akciové společnosti s akciemi na majitele. Anonymitu v této společnosti lze zajistit emisí akcií na majitele a rozdělením vlastnických podílů mezi dva více akcionářů. Ti pak nejsou vidět v obchodním rejstříku ani ve Sbírce listin. Pokud by ten zločinec chtěl být ještě důkladnější, a nemusí to být zločinec, předem upozorňuji, může to být klasický majitel akcií, který si nepřeje být viděn, který nepodniká ve veřejné správě, nechce od státu ani korunu, nechce vůbec žádné peníze nikdy od státu, prostě jenom nechce být viděn z nějakého důvodu, ať už obchodního nebo osobního, udělá jednoduchou věc. Založí akciovou společnost v Holandsku, tuto akciovou společnost v Holandsku bude vlastnit další společnost, např. z Belize, Panamy nebo jiné země. Čili je to velice jednoduché.

Proč nebojujete s podstatou věci? Jaká je podstata věci? Podstata věci je, aby se do veřejných zakázek nemohly hlásit a usilovat o ně skryté společnosti. Pak ale přece musíte změnit, páni doktoři, JUDr. a magistři, zákon o veřejných zakázkách. A to se dá udělat velice jednoduše. Bylo tady řečeno, že nevíte, jak na to, že to je složité, že Ministerstvo pro místní rozvoj říká, že není možné vyloučit určité typy společností ze soutěže. Ano, to je pravda. Pokud do zákona napíšete, že veřejné zakázky se nemohou účastnit akciové společnosti s akciemi na majitele, no tak budete hendikepovat, diskriminovat samozřejmě určitý typ společností z ostatních členských zemí Evropské unie a tyto vyloučíte. Proč to ale neuděláte jinak? Proč se nepodíváte na § 53 zákona o veřejných zakázkách, který hovoří o základních kvalifikačních předpokladech. Tam je napsáno, že základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který doloží určité parametry. To znamená například musí být bezúhonnou osobou, nesměl být dřív stíhán v rámci trestné činnosti, musí být registrovaný, atd., atd. Stačí tam přece přidat jedno písmenko na konec, v tomto případě písmenko j), které by říkalo, že základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v případě, že uchazečem je akciová společnost s akciemi na majitele doložením seznamu všech svých akcionářů. A pouze byste v zákoně naprosto triviálním způsobem upravili, jakým způsobem doložit seznam všech svých akcionářů, že musí předložit jméno, příjmení, datum narození, bydliště majitele v případě fyzické osoby, v případě právnické osoby obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo.

Ano, vy mi teď namítnete, že se tam může přihlásit úplně stejně kdokoliv jiný. Ale to může přece být teď to samé. Jestliže najdete jakéhokoliv strýčka, na kterého budete chtít firmu napsat, tak stejně tu firmu daná osoba převede na fiktivní osobu, které ta firma nikdy nepatřila, a stejně nezabráníte naprosto ničemu.

Vzhledem k tomu, že pro veřejnost je tato věc podle mě velmi těžko pochopitelná, tak bych chtěl říci určité zjednodušení. Nevím, jestli někdo viděl v Americe fotbal nebo v televizi americký fotbal. Tam sedí prostě rodina, v neděli odpoledne se jde podívat na americký fotbal, koupí si pivo, koupí si kolu, vezmou si brambůrky a teď tam sedí a dívají se na fotbal. Tady jsou už tendence k tomu, že na fotbal už si nemůžete vzít pivo. Co bude první podle stejného principu, kdybychom to vzali pro fotbalový zápas v České republice a postupovali úplně analogickou cestou, jako vy postupujete tady u tohoto zákona, tak co se bude dít? První je, že zakážeme nosit pivo na tribunu, aby někdo náhodou to pivo nemohl vzít, a když je rozčílený, aby ho nevylil tomu člověku před ním na hlavu. Místo toho, abychom řekli, když někdo vyleje pivo někomu na hlavu, tak ho chytneme, vyvedeme ho ze stadionu ven a potrestáme ho, tak to vy neříkáte. Vy řeknete ne, první, co uděláme, zakážeme nosit pivo na tribunu.

Pak řekneme, aby náhodou si to pivo nemohl přinést, tak ho zakážeme na stadionu i prodávat. (Z pléna: To by bylo nejlepší.) Ano, to by bylo nejlepší. No jo, on si ho může přinést také z domova, tak mu prostě zakážeme, aby si vzal batoh, protože by mohl mít batoh, z něho by mohl mít hadičku a tou hadičkou by mohl cucat pivo potajmu. Dobře, tak mu sebereme batoh. No ale co kdyby to pivo si dal takhle pod kabát a nějakým způsobem ho tak jakosi schoval? No tak ho svlékneme z kabátu. Začneme mu tedy zakazovat, aby na fotbalový stadion chodil v kabátu. A co kdyby měl náhodou přivázanou bandasku někde v kalhotách, v nohavici, bandasku s hadičkou? No tak ho svlékneme z těch kalhot. Když ten chlap nebo ženská už bude na stadionu úplně nahý, ve spodním prádle, že uvidíme, že prostě si nemůže pivo nikam schovat, a někomu tam vrazí ránu, no tak řekneme, ten fotbal je fakt nebezpečný, tak ten fotbal zakážeme. To není možné. Tak neumožníme lidem, aby mohli na stadion chodit, tak to budeme jenom přenášet přes televizní zprávy. Lidé tedy budou sedět doma a dívat se na fotbal, na hřišti budou hráči, nebude tam žádné obecenstvo. No a potom někdo se rozčílí doma, vezme tu televizi, hodí jí z okna, spadne někomu na hlavu, tak ten fotbal zakážeme úplně.

To chcete udělat vy, a já jsem z toho úplně zděšený! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám zde sérii faktických poznámek, nejdříve písemných. Nejprve bude hovořit Bohuslav Sobotka, pak Jiří Carbol.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já jsem to chtěl učinit původně na začátku, ale zapomněl jsem na to.

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych upozornil na zákon o střetu zájmů. Mohlo by se stát, že některý z kolegů či kolegyň vlastní listinné akcie na majitele. Bylo by dobré to oznámit předtím, než k dané věci bude vystupovat. Sice si to nikdo nebude moci ověřit, protože jak jistě víte, tyto listinné akcie na majitele nejsou nikde dohledatelné, ale přesto zákon o střetu zájmů počítá s tím, že by se takováto věc tady v Poslanecké sněmovně měla v každém případě ohlašovat. Já půjdu příkladem. Nikdy jsem nevlastnil a ani nevlastním listinné akcie na majitele. To jenom poprvé.

A podruhé. Já myslím, že pan poslanec Šťastný se vlamuje do otevřených dveří. Já jsem to přece říkal jasně ve svém úvodním vystoupení. Udělejme změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek. My jsme spolu s předkladateli připravili konkrétní pozměňující návrh, už jsme ho poskytli Ministerstvu pro místní rozvoj a nyní vedeme debatu s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je odpovědným ministerstvem pro tuto oblast, o tom, jak nejlépe strukturovat vstupní podmínky pro uchazeče o výběrová řízení, abychom vyloučili anonymní nedohledatelné firmy, ale abychom současně vyhověli podmínkám platným v celé Evropské unii.

Ono to skutečně vůbec není tak jednoduché a triviální, jak zde o tom hovořil pan poslanec Šťastný. Ale co budeme dělat s těmi firmami, které mají víceleté kontrakty, které mají třeba pronajaté lázně od Ministerstva vnitra na dlouhou dobu, nebo i jiné firmy, které mají dlouholeté kontrakty a už se třeba znovu do těch zakázek hlásit nebudou, prostě proto, že už je dostaly? Tam tu strukturu nikdy nezjistíme, tam je nic nebude nutit k tomu, aby svoji strukturu ztransparentnily.

A pokud jsou zde dávány za příklad daňové ráje. Já myslím, že České republika patří přece mezi ty země, které musí mít primární zájem na tom, aby se postupně omezovaly daňové ráje, aby se zvýšila výměna informací s daňovými ráji, protože jejich existence poškozuje právě vyspělé země, jako je Česká republika. Těžko můžeme věrohodně na úrovni Evropské unie kritizovat existenci daňových rájů, když sami připouštíme existenci listinných akcií na majitele. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP